Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
23Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TG EP1

TG EP1

Ratings:
(0)
|Views: 6,060|Likes:
Published by marcrisostomo

More info:

Published by: marcrisostomo on Jul 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2013

pdf

text

original

 
 1
2010 Kurikulum ng Edukasyong SekondariEdukasyon sa Pagpapahalaga I
Kagawaran ng EdukasyonKawanihan ng Edukasyong SekondariSangay ng Pagpapaunlad ng Kurikulum
 
GABAY SA KURIKULUM NG EDUKASYONG SEKONDARI NG 2010
EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA
UNANG TAON
Abril 2010
 
 2
2010 Kurikulum ng Edukasyong SekondariEdukasyon sa Pagpapahalaga I
Unang Markahan : Ako Bilang Nagdadalaga /NagbibinataAralin 1: Mga Inaasahang Kakayahan at Kilos saPanahon ng Pagdadalaga / PagbibinataBilang ng araw/sesyon: 8Antas 1Pamantayang Pangnilalaman:
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga inaasahang kakayahan atkilos na dapat malinang sa panahon ng pagdadalaga / pagbibinata, sa kanyangmga talento, kakayahan, kahinaan at hilig, at mga tungkulin tungo sa pagtupadng mga tungkulin at pagtatakda ng mithiin upang mapanagutan angkahihinatnan ng kanyang mga pasya at kilos.Mga Paksa:1. Mga Inaasahang Kakayahan at Kilos sa Panahon ng Pagdadalaga / Pagbibinata2. Mga Talento, Kakayahan at Kahinaan3. Mga Hilig4. Mga Tungkulin ng Kabataan
Pamantayan sa Pagganap:
Ang mag-aaral ay naisasagawa ang mga sumusunod :1. mga angkop na hakbang tungo sa paglinang ng apat nainaasahang kakayahan at kilos (developmental tasks) sapanahon ng pagdadalaga / pagbibinata,2. mga hakbang tungo sa pagpapaunlad ng kanyang mga talentoat paglampas sa mga kahinaan3. mga hakbang tungo sa pagpapaunlad ng kanyang mga hilig at4. mga hakbang tungo sa maayos na pagtupad ng kanyang mgatungkulin bilang nagdadalaga / nagbibinata
Mga Kakailanganin sa Pag-unawa sa Unang Markahan:
Ang pagkilala sa sarili ay gabay sa pagtupad ng mga tungkulin tungo sapagpapaunlad ng sarili.
Mga Kakailanganin sa Pag-unawa sa Aralin 1
Mga Inaasahang Kakayahanat Kilos sa Panahon ng Pagdadalaga / Pagbibinata- Ang paglinang ng mga angkop na inaasahang kakayahan at kilos(developmental tasks) sa panahon ng pagdadalaga / pagbibinata aynakatutulong sa:
pagkakaroon ng tiwala sa sarili ,
paghahanda sa susunod na yugto (stage) ng buhay(paghahanda sa paghahanapbuhay at paghahanda sa pag-aasawa / pagpapamilya), at
pagiging mabuting tao.
Mahahalagang Tanong sa Unang Markahan:
 
Bakit mahalaga ang pagkilala sa sarili?
Mahahalagang Tanong sa Aralin 1
Mg Inaasahang Kakayahan atKilos sa Panahon ng Pagdadalaga / Pagbibinata-Bakit mahalaga ang paglinang ng mga angkop na inaasahangkakayahan at kilos (developmental tasks) sa panahon ng pagdadalaga / pagbibinata?
 
 3
2010 Kurikulum ng Edukasyong SekondariEdukasyon sa Pagpapahalaga I
Nauunawaan ng mag-aaral ang:
(Mga Kaalaman)
Mga Inaasahang Kakayahan at Kilos sa Panahon ng Pagdadalaga / Pagbibinataa. Mga Layunin ng mga Mga Inaasahang Kakayahan at Kilos(Developmental Tasks) sa Bawat Yugto ng Pagtanda ng Taob. Mga Inaasahang Kakayahan at Kilos sa Panahon ng Pagdadalaga / Pagbibinata at mga Panuntunan sa Paglinang ng mga itoc. Mga Hakbang Tungo sa Pagtamo ng Bago at Ganap na Pakikipag-ugnayan sa mga Kasing Edadd. Mga Hakbang tungo sa Paglinang ng Tiwala sa sariliAng mag-aaral ay nakapagsasagawa ng mga sumusunod:
 (Mga Kasanayan)
Nakikilala ang mga inaasahang kakayahan at kilos sa panahon ngpagdadalaga / pagbibinata
Napangangatwiranan kung bakit kailangang linangin ang mgaangkop na inaasahang kakayahan at kilos sa panahon ngpagdadalaga / pagbibinata
Natutukoy ang mga hakbang tungo sa paglinang ng mga angkopna inaasahang kakayahan at kilos sa panahon ng pagdadalaga / pagbibinata
Natutukoy ang mga pagbabago sa sa kanilang sarili mula sagulang na 8 - 9 hanggang sa kasalukuyan sa aspetong: (a)Pakikipag-ugnayan (more mature relations) sa mga kasing edad,(b) Papel sa lipunan bilang babae o lalaki, (c) Asal sapakikipagkapwa / sa lipunan, at (d) Kakayahang makagawa ngmaingat na pagpapasya
Napangangatwiranan kung bakit mahalagang kilalanin ang mgaangkop na inaasahang kakayahan at kilos sa panahon ngpagdadalaga / pagbibinata sa aspetong Pakikipag-ugnayan sakasing edad, Papel sa Lipunan, Asal sa pakikipag-kapwa,Kakayahang makagawa ng maingat na pagpapasya
Napatutunayan kung nakatutulong ang paglinang ng mgainaasahang kakayahan at kilos sa panahon ng pagdadalaga / pagbibinata sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili (self-confidence) atsa pagiging mabuting tao
Naipaliliwanag ang kaugnayan ng paglinang ng mgainaasahang kakayahan at kilos sa panahon ng pagdadalaga / pagbibinata sa paghahanda sa susunod na yugto ng buhay (sapaghahanda sa paghahanapbuhay at paghahanda sa pag-aasawa at pagpapamilya)
Naisasakatuparan ang mga sariling paraan sa paglinang ng mgainaasahang kakayahan at kilos sa panahon ng pagdadalaga / pagbibinata nakabubuo ng talaan ng mga positibong self-talk oaffirmation tungo sa paglinang ng tiwala sa sarili

Activity (23)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mila Jazmin liked this
carllagrosaseclevia liked this
Aszhuxzherah Photsx Khazsel liked this
Juday Reyes liked this
Ronie Bardinas liked this
Momodu John A. liked this
Brillianne Acapuyan liked this
Daphne A. Irinco liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->