Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
36Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nota Lengkap Sejarah Tingkatan 2

Nota Lengkap Sejarah Tingkatan 2

Ratings: (0)|Views: 219|Likes:

More info:

Published by: Nurul Syuhada Salleh on Jul 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2014

pdf

text

original

 
 1
SEJARAH TINGKATAN DUABAB 1 – KEDUDUKAN STRATEGIKMENDORONG PENGUASAANBRITISHPengaruh British di Kedah
 (Teks m/s: 4-6)
sebelum tahun 1791
 
Pulau Pinangadalah sebahagian dari wilayahKedah
Kedah pula terletak di bawahnaungan Siam
terkenal sebagai sebuah kuasamaritim
Syarikat Hindia Timur Inggeris(SHTI) tertarik dengankegemilangan Kedah terutamanyadi Pulau Pinang
Sebab-Sebab SHTI Tertarik denganKedah
a) Kedah Sebagai Pelabuhan Persinggahan 
kedudukan Kedah strategik di laluanantara timur dan barat
banyak terdapat kemudahan sepertibekalan air, bekalan makanan dantempat membaiki kapal
pedagang singgah sebelum belayarke Canton, China
tempat berlindung sementaramenunggu peralihan angin monsun
b) Kedah Sebagai Pusat Pengumpulan Barang Dagangan 
banyak barang dagangan terdapat diKedah yang dibawa dari negara luarseperti China
teh dari China diperlukan oleh SHTI
China perlukan emas, perak, bijihtimah dan lada hitam dari KepulauanMelayu
c) Kedah Sebagai Pangkalan Tentera 
SHTI perlukan Pulau Pinang sebagaipangkalan tenteranya
SHTI bersaing kuasa perdagangandengan Perancis di India
Pulau Pinang dijadikan pangkalantentera untuk mempertahankan Indiadari serangan Perancis
Ancaman-Ancaman di Kedah
Kuala Kedah berkembang sebagaipelabuhan entrepot di KepulauanMelayu
pemimpin mengamalkan dasar bukapintu dalam pentadbiran
Kuala Kedah maju sebagai pusatperdagangan antarabangsa
para pemimpin Kedah menghadapitentangan dan ancaman dalamusaha mengekalkan kedaulatanKedah dari Bugis, Siam dan Burma
i) Ancaman Bugis Dari Selangor 
akhir abad ke-18 keadaan politikKedah tidak stabil kerana perebutantakhta antara pembesar-pembesar
keadaan ini mengancam kedaulatanKedah
tahun 1770 Sultan Muhammad Jiwamelantik Tunku Abdullah sebagaiRaja Muda Kedah
kerabat diraja Kedah tidak bersetujukerana Tunku Abdullah bukan anakgahara
kerabat diraja Kedah berpakatdengan Bugis di Selangor untukmenentang Sultan Muhammad Jiwa
tentera Bugis pimpinan Raja Hajimenyerang dan menawan KualaKedah dan Alor Setar
Sultan Kedah terpaksa berundur keKangar
Sultan Muhammad Jiwa dapatkanbantuan tentera dari firma
Jourdain Sullivan and de Souza 
tahun 1771 firma telah menghantarFrancis Light ke Kedah untukberunding
perjanjian telah ditandatangani yangmembenarkan firma berniaga diKuala Kedah
firma dikehendaki membantu Kedahdalam ketenteraan
Sultan Kedah membatalkanperjanjian apabila firma tidakmembantu Kedah menyerang Bugisdi Selangor
(ii) Ancaman Siam 
Kedah menghentikan penghantaranbunga emas kepada Siam semasaSiam berperang dengan Burma(1753-1781)
selepas perang tamat Siam menjadikuasa yang kuat dan menuntutKedah menghantar bunga emas,wang dan tenaga manusia
Kedah berasa terancam
Sultan Abdullah (1778-1797)mendapatkan bantuan tentera SHTI
Sultan Kedah menawarkan PulauPinang sebagai hadiah sekiranyaSHTI sanggup melindungi Kedahdari ancaman Siam
Francis Light sedar tentangkepentingan Pulau Pinang sebagaipelabuhan dan pangkalan tentera
SHTI bersetuju untuk membantuKedah
Francis Light di Pulau Pinang
(Teks m/s: 7-9)
SHTI bersaing dengan Belanda disemenanjung Tanah Melayu
SHTI bimbang dasar monopoliBelanda menjejaskan perdaganganmereka
SHTI anggap tawaran SultanAbdullah yang membenarkanmereka menduduki Pulau Pinangsebagai ‘pucuk dicita ulammendatang’
Francis Light menandatanganiperjanjian secara peribadi denganSultan Abdullah pada tahun 1786iaitu Perjanjian Inggeris-Kedah
Sultan Abdullah membenarkanFrancis Light menduduki PulauPinang dengan syarat Francis Lightmemberi bantuan tentera apabilaperlu
Pada 11 Ogos 1786 upacaramenaikkan bendera rasmi Britishiaitu
Union Jack 
diadakan
nama Pulau Pinang ditukar kepada
Prince of Wales Island 
oleh FrancisLight
 
ibu negeri Pulau Pinang dinamakanGeorgetown iaitu sempena namaRaja England – King George III
 
tahun 1787 sebanyak 42 buah kapalberlabuh di Pulau Pinang
 
tahun 1790 bilangan kapalbertambah kepada 104 buah
 
bermulanya penjajahan British diTanah Melayu
 
Syarat Perjanjian Inggeris-Kedah 1786 
SHTI bantu Kedah sekiranya Kedahdiserang musuh
SHTI tidak boleh melindungi musuhKedah
SHTI berjanji akan membayarsebanyak 30 000 dolar Sepanyolsetahun kepada sultan sebagaipampasan
 
Pulau Pinang Diambil British SecaraRasmi
tahun 1786 Siam menakluk Patanidan mengancam Kedah
Sultan Abdullah menuntut SHTImemberi bantuan tentera (sepertidalam perjanjian 1786)
SHTI enggan membantu denganalasan SHTI tidak terlibat denganperjanjian
SHTI juga mahu menjagakepentingan perdagangan denganSiam
Sultan Abdullah mendesak FrancisLight meninggalkan Pulau Pinangkerana tidak menenpati janji
Francis Light enggan danmenawarkan bayaran ganti rugitetapi ditolah oleh Sultan Abdullah
Sultan Abdullah berasa marah dantertipu dengan tindakan Francis Light
Tahun 1791 Sultan Abdullahmenyediakan angkatan laut diSeberang Perai untuk menyerangdan mengambil semula Pulau Pinang
Sultan Abdullah mendapat bantuandari Riau, Siak dan Selangor
Francis Light minta bantuan dariBritish menyerang kubu SultanAbdullah di Seberang Perai
Sultan Abdullah tewas
Sultan Abdullah terpaksamenandatangani PerjanjianPersahabatan dan KeamananInggeris-Kedah pada 1 Mei 1791
kesan-kesan:- SHTI menduduki Pulau Pinangsecara rasmi- sebagai ganjaran SHTi membayar6000 dolar Sepanyol setiap tahunkepada Sultan Abdullah- George Leith dilantik sebagaiGabenor Pulau Pinang yang pertama
 
 2
SHTI Mengambil Seberang Perai
 (Teks m/s: 10-12)
2 sebab SHTI memerlukan SeberangPerai;i. Seberang Perai sebagai bentengmempertahankan serangan terhadapPulau Pinang oleh pihak musuhii. Seberang Perai subur dan sesuaiuntuk pertanian bagi menampungmakanan di Pulau Pinang
SHTI mengambil kesempatan keranaSultan Dziauddin memerlukanbantuan tentera bagi menghadapiancaman Siam
terpaksa menandatangani PerjanjianPersahabatan dan Perikatan dengangabenor Leith pada Jun 1800
kesan – SHTI menduduki PulauPinang dan menukar nama kepadaProvince Wellesley
Syarat Perjanjian Persahabatan dan Perikatan 1800 
Sultan Kedah menyerahkanSeberang Perai
SHTI membayar 10 000 dolarSepanyol setahun bagi Pulau Pinangdan Seberang Perai
SHTI tidak membantu Kedah apabilaSiam menyerang Kedah padaNovember 1821
rakyat Kedah terpaksa berjuangsendiri
Kedah tewas dan ditakluki Siam
Jun 1826 Raja Siam Rama IIImenandatangani perjanjian denganHenry Burney di Bangkok iaituPerjanjian Burney 1826
Syarat Perjanjian Burney 1826 
British mengiktiraf ketuanan Siamterhadap Kedah
Sultan Kedah iaitu Sultan AhmadTajuddin II tidak dibenarkan tinggal diKedah, Pulau Pinang, SeberangPerai, Perak, Selangor dan Burma
British tidak membantu sultan Kedahmenyerang Siam dan jajahantakluknya
British akan menghantar balik sultanKedah yang berlindung di PulauPinang ke Kedah dan Kedahhendaklah membayar ufti bungaemas kepada Siam
Siam mengiktiraf pendudukan Britishdi Pulau Pinang dan Seberang Perai
Perluasan Kuasa British diSingapura
 (Teks m/s: 13-18)Sebab-Sebab British Bertapak diSingapura:
i. SHTI gagal memajukan Pulau Pinang 
Pulau Pinang gagal mencapaikemajuan
kedudukan Pulau Pinang jauh keutara Selat Melaka menyebabkannyagagal bersaing sebagai pelabuhan diKepulauan Melayu
kebanyakan kapal dagangberdagang di Betawi, Riau danLingga
ii. Keinginan British mempunyai pelabuhan strategik 
perdagangan SHTI dengan Chinasemakin penting
barang dagangan China seperti teh,sutera, kapas dan bahan pencelupmendapat pasaran lumayan diEropah
SHTI memerlukan pelabuhanstrategik di selatan Selat Melakabertujuan untuk menguasai laluanperdagangan antara India dan China
SHTI menguasai Melaka dan Betawisemasa Perang Napoleon (1793-1814)
selepas Perang Napoleon tamatBritish terpaksa memulangkanMelaka dan Betawi kepada Belanda
Belanda mengenakan cukai yangtinggi dan memberi layanan burukkepada pedagang British di Betawi
Stamford raffles ditugaskan mencaripelabuhan baru
Raffles cuba membuka pelabuhan diPalembang, Acheh dan Riau tetapigagal
hasrat British untuk menyaingipengaruh Belanda tidak berhasil
iii. Singapura sebagai pangkalan perdagangan yang strategik 
merupakan sebahagian wilayahJohor
kedudukannya strategik di bahagianselatan semenanjung Tanah Melayudapat mengawal laluan perdagangandi Selat Melaka dan Selat Sunda
Singapura sesuaisebagai pelabuhanbebas dan pangkalan British untukmenyaingi Belanda di Betawi
Raffles mencadangkan kepada SHTIsupaya mendirikan pangkalan barudi Singapura
Raffles yakin Singapura dapatmenyekat kuasa monopoli Belandadi Kepulauan Melayu
Raffles menghadapi masalah keranaSultan Johor iaitu Sultan AbdulRahman berada di bawah pengaruhBelanda
Cara-Cara Raffles (British)Menguasai Singapura:
Raffles mendarat di Singapura pada12 Januari 1819
Pada 30 Januari 1819 Rafflesmemaksa Temenggung AbdulRahman (Pemerintah Singapura danTanah Besar Johor) menandatanganiperjanjian yang membenarkan Britishmembina loji di Singapura
Temenggung Abdul Rahmanmenandatanganinya kerana bimbangdiserang oleh British
Syarat Perjanjian 30 Januari 1819 
SHTI boleh mendirikan loji diSingapura
SHTI bersetuju melindungiTemenggung Abdul Rahman dariancaman dalam dan luar negeri
SHTI akan membayar sebanyak3000 dolar Sepanyol setahun kepadaTemenggung Abdul Rahman
SHTI tidak membenarkanTemenggung Abdul Rahmanmembuat hubungan dengan kuasaBarat lain
perjanjian antara Raffles danTemenggung Abdul Rahman ini tidaksah kerana tidak dipersetujui SultanJohor iaitu Sultan Abdul Rahman
Raffles merancang untukmemperdayakan Sultan AbdulRahman dan Belanda
Raffles menggunakan helah denganmenghidupkan semula masalahpewarisan takhta yang berlaku tahun1812
Raffles memperalatkan TengkuHussein yang kecewa kerana tidakditabal sebagai Sultan Johor
Raffles berjaya memujukTemenggung Abdul Rahman supayamenjemput Tengku Hussein keSingapura untuk ditabal sebagaiSultan Johor yang baru
pada 6 Februari 1819 Sultan Husseinmengiktiraf perjanjian awal antaraTemenggung Abdul Rahman denganRaffles yang dibuat pada 30 Januari1819
SHTI mula bertapak secara rasmi diSingapura
pertabalan Sultan Husseinmenyebabkan Johor menpunyai duaprang sultan iaitu Sultan Hussein diSingapura (diperintah olehTemenggung Abdul Rahman) danSultan Abdul Rahman di Lingga
British melantik Residennya diSingapura iaitu William Farquhar(1819-1823) dan John Crawford(1823-1826)
Kuasa British di Singapura SecaraRasmi:
tahun 1819 British belum lagimenguasai Singapura secara rasmi
pada 7 Jun 1823 Rafflesmenandatangani perjanjian denganSultan Hussein dan TemenggungAbdul Rahman yang membolehkanSHTI menguasai Singapura danpulau-pulau disekitarnya
pada 2 Ogos 1824 perjanjianditandatangani antara ResidenSingapura John Crawford denganSultan Hussein dan TemenggungAbdul Rahman
kesannya – Sultan Hussein terpaksamenyerahkan Singapura secararasmi kepada SHTI
Syarat Perjanjian 7 Jun 1823 
Sultan Hussein terima bayaran 1500dolar Sepanyol dan TemenggungAbdul Rahman sebanyak 800 dolarSepanyol sebulan
Sultan Hussein dan TemenggungAbdul Rahman tidak berhakmenerima atau mengutip cukai daritongkang Cina
 
 3
SHTI berkuasa di seluruh pulauSingapura dan pulau-pulauberdekatan kecuali kawasan ataupulau kediaman Sultan Hussein danTemenggung Abdul Rahman
undang-undang Britishdikuatkuasakan
Syarat Perjanjian 2 Ogos 1819 
Sultan Hussein dan TemenggungAbdul Rahman menyerahkanSingapura kepada SHTI buatselama-lamanya
Sultan Hussein dan TemenggungAbdul Rahman hendaklahmembenarkan pedagang-pedagangbebas berdagang di Johor danwilayah takluknya
Sultan Hussein dan TemenggungAbdul Rahman atau warisnya bolehmenetap di tanah milik baginda diSingapura atau berpindah dariSingapura
SHTI mengarahkan TemenggungAbdul Rahman memindahkan pusatpentadbiran dari Kuala SungaiSingapura ke Teluk Belanga
alasan SHTI ialah untuk memajukanSingapura
SHTI mengambil tanah-tanah diKampung Gelam dan Teluk Belanga
tahun 1866 pusat pemerintahanJohor di Teluk Belanga dipindahkanke Johor Bharu
Pertikaian Inggeris-Belanda danPerpecahan Kepulauan Melayu
(Teks m/s: 19-20)
Belanda tidak puas hati denganpetempatan Raffles di Singapura
alasan Belanda ialah Singapuraberada di bawah lingkunganpengaruh Belanda dan Singapuraakan menjejaskan perdaganganBelanda di Betawi
kesan pertikaian ialah;a) Hubungan Belanda-Inggeris tegangb) British enggan menyerahkanSingapura kepada Belanda keranapotensi Singapura sebagaipelabuhan bebas dan pangkalantentera Britishc) Satu perjanjian ditandatangani iaituPerjanjian Inggeris-Belanda 1824(Persetiaan London)
Syarat Perjanjian Inggeris-Belanda 1824 (Persetiaan London)
Belanda mengiktiraf petempatanBritish di SingapuraBelanda berjanji tidak akanmembuka petempatan baru di TanahMelayuBritish menyerahkan Bangkahulukepada Belanda dan Belandamenyerahkan Melaka kepada BritishBritish berjanji tidak akan membukapetempatan baru ke selatanSingapura
Kesan Perjanjian Inggeris-Belanda1824
Kepulauan Melayu terbahagi dua;a) British menguasai Tanah Melayudan Singapura di Utarab) Belanda menguasai Kepulauan Riaudan Lingga di Selatan
British dapat meluaskan pengaruh diTanah Melayu tanpa gangguankuasa-kuasa Barat lain
Melaka menjadi hak British danmembolehkan British menguasailaluan perdagangan di Selat Melaka
Kerajaan Johor berpecah dua iaitu;a) Johor dan Singapura menjadi hakBritishb) Kepulauan Riau dan Lingga menjadihak Belanda
Penubuhan Negeri-Negeri Selat –NNS
(Teks m/s: 21-13
tahun 1824 SHTI menguasai PulauPinang, Melaka dan Singapura
Pulau Pinang ditadbir oleh LeftenanGabenor
Singapura dan Melaka ditadbir olehResiden
tahun 1826 ketiga-tiganya disatukandi bawah satu pentadbiran iaitu NNS
tujuan adalah untuk menyeragamkanpentadbiran dan menjimatkanperbelanjaan
ibu negeri NNS pertama ialah PulauPinang
tahun 1832 ibu negeri NNSdipindahkan dari Pulau Pinang keSingapura
alasannya kerana kedudukanSingapura lebih strategik danmenguntungkan
Pentadbiran di Negeri-Negeri Selat
pentadbiran NNS diketuai olehGabenor
Gabenor menerima arahan daripadaGabenor Jeneral British di India
Gabenor NNS dibantu oleh ResidenKonsuler bagi setiap negeri di PulauPinang, Singapura dan Melaka
semua dasar dan undang-undangNNS digubal oleh Gabenor JeneralBritish di India
kesan-kesannya;a) Penduduk dan pedagang tempatantidak puas hati kerana NNS ditadbirseperti Tanah Jajahan Indiab) Saudagar-saudagar British di NNSmerayu dan mendesak supayadipindahkan pentadbiran ke Londonc) Pada 1 April 1867 NNS diisytiharkansebagai Tanah jajahan British dandiletakkan di bawah Pejabat TanahJajahan di Londond) Majlis Perundangan ditubuhkan bagimembolehkan NNS meluluskanundang-undang sendiri
Sebab-Sebab PerpindahanPentadbiran NNS Dari India KeLondon (1867)
SHTI di India tidak mengambil berattentang kebajikan NNS
NNS membantah cadanganmenghapuskan taraf pelabuhanbebas di Singapura
Kedatangan imigran Cina ke NNStidak terkawal kerana kebanyakanmereka menubuhkan kongsi gelapdan melakukan kekacauan
Pengenalan Akta Mata Wang 1855menyebabkan mata wang Sepanyoldiganti dengan mata wang rupeeIndia – ini merugikan pedagang-pedagang kerana nilai rupee rendah
Penduduk tempatan membantahkerana NNS dijadikan tempatbuangan banduan
Kesan Perpindahan PentadbiranNNS Ke London
Tahun 1871 mata wang NNSpertama telah dikeluarkan……………………………………………
SEJARAH TINGKATAN 2BAB 2KEKAYAAN HASIL BUMIMENDORONG CAMPUR TANGANBRITISH2.1 Dasar Campur Tangan British diNegeri-Negeri Melayu – NNM
(Teks m/s: 29-32)Sebab-Sebab Dasar Campur TanganBritish di NNM
i. Kekayaan bumi NNM 
hasil bumi seperti bijih timah, emas,bijih besi dan arang batu
kawasan utama bijih timah di Larutdan Kinta (Perak), di Sungai Pahangdan Sungai Lembing (Pahang), diLukut, Kuala Lumpur , Ampang danPetaling (Selangor) dan di SungaiUjong, Negeri Sembilan
kawasan utama emas ialah di UluTembeling, Pahang
ii. Revolusi Perindustrian 
British memerlukan bijih timah untukperusahaan mengetin makanan
NNM perlu dikuasai untuk bekalanbijih timah berterusan
NNM sebagai pasaran hasil keluarankilang
iii. Pembukaan Terusan Suez dan Penciptaan Kapal Wap 
Terusan Suez dibuka tahun 1869
terusan ini menghubungkan LautMerah dengan Laut Mediterranean
ia memendekkan perjalanan dariEngland (Eropah) ke India, AsiaTenggara dan China
penciptaan kapal wapmempercepatkan perjalanan dandapat membawa muatan lebihbanyak
iv. Persaingan Kuasa Eropah Lain 
abad ke-19 berlaku persaingankuasa

Activity (36)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Akil_Adli_4162 liked this
Firdaus Iepy liked this
Muhamad Hazwan liked this
Siti Shida liked this
ainiah93 liked this
ainiah93 liked this
Lieya Adnan liked this
GUNAMAGES liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->