Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
2Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
kwiaty galilei

kwiaty galilei

Ratings: (0)|Views: 1,788|Likes:
Published by NWOPL

More info:

Published by: NWOPL on Jul 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOCX, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/25/2012

pdf

text

original

 
Kwiaty Galilei
 
RonArt
 
Izrael Szamir
Kwiaty Galilei
1
 
Tłumaczył: Roman Łukasiak 
Spis treści
Wprowadzenie....................................................................................5Dlaczego popieram powrót Palestyńczyków?....................................6Część pierwsza...................................................................................8Stan umysłu.....................................................................................8Oliwki Aboud................................................................................23Zielony deszcz Yassouf.................................................................26Oda do Farysa Ode lub Powrót Rycerza.......................................40Bitwa o Palestynę..........................................................................46Księżycowe miasto........................................................................50Ponowne odwiedziny u Józefa......................................................54Kamień Węgielny Przemocy.........................................................60Warkocz Barona............................................................................67Inwazja..........................................................................................73Konwój do Betlejem - [Tłumaczył: Wojciech Właźliński]...........77Bohaterowie ostatniej akcji...........................................................82Dziewczyna i wilkołak..................................................................87Wzgórza Judei...............................................................................89Mur................................................................................................92Miasto Ukochanego.......................................................................99„Mapa drogowa" markiza de Sade, czyli sprośne kawały o Palestynie109Czy już jest po Intifadzie?...........................................................115Historia Yanoun według Douglasa Adamsa...............................118Wiele hałasu wokół Gazy............................................................124Część druga.....................................................................................128Kwiaty Galilei.............................................................................128Sadzawka Mamilli.......................................................................135Kwiecień - najokrutniejszy miesiąc............................................145Żadnego innego planu pokojowego............................................150Część trzecia...................................................................................153Złapani na kłamstwie..................................................................153Zgwałcona Dulcynea...................................................................158Recenzje
Wprowadzenie
Eseje zebrane w tej książce pisałem w latach 2001-2002, w Jaffie, starym palestyńskim porcie, leżącym nawschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego, podczas Drugiej Intifady, lub Intifady Al-Aksa, lecz nie ograniczają się onedo wydarzeń w Palestynie. Wojnę w Ziemi Świętej przedstawiam, jako centralne zagadnienie ogólnoświatowych zmagańideologicznych, na tle takich doniosłych współczesnych wydarzeń, jak wzrost wpływów amerykańskiego Żydostwa
 
Kwiaty Galilei
(„awans Żydów"), upadek Lewicy, pojawienie się globalizmu, pierwsze kroki ruchu antyglobalistycznego, oraz wybuchTrzeciej Wojny Światowej Ameryki z Trzecim Światem. Jest to śmiała próba powiązania razem różnych wątkówteologicznych, militarnych i socjalnych za pomocą nowych narzędzi pozwalających przeprowadzać analizy i działać.Szukając sposobów wyzwolenia Palestyny, autor miał na względzie także inny, szerszy cel: wyzwolenie publicznegodyskursu.Eseje te próbują powiązać ze sobą dwa ruchy wolnościowe: Wyzwolenie Palestyny można będzie osiągnąć poprzezzwycięstwo żywej tkanki świata nad pełzającą ponurą globalizacją, poprzez zwycięstwo Ducha nad Mamoną, poprzezdemokratyzacj ę dyskursu publicznego, poprzez wyeliminowanie przepaści ekonomicznej, w dialektycznej jednościLewicy i Prawicy. Lecz może być całkiem inaczej; jeśli, i gdy, Palestyna uzyska wolność, uwolniony zostanie takżedyskurs i globalizacja zostanie pokonana a dochody wyrównane. W esejach, Palestyna jest postrzegana, jako modelświata. Działają tu siły zmierzające do usunięcia z niej ludności rodzimej, do zburzenia kościołów i meczetów, dozniszczenia jej przyrody. Lecz istnieją także siły opozycyjne, materialne i duchowe, nowe i stare, przyciągającenajlepszych ludzi do boju o Palestynę.Jest to także opowieść o miłości. Głęboko kocham Ziemię Świętą, jej niewielkie strumienie i drzewa oliwne, oraz jej ludność, Palestyńczyków rdzennych i przybranych. Ziemia ta wciąż może być duchową ostoją ludzkości, dzięki jej powszechnie czczonym świątyniom i niepowtarzalnej przyrodzie. Upadek Ziemi Świętej doprowadziłby ludzkość do punktu, skąd nie można byłoby zawrócić, i oznaczałby totalne zniewolenie Człowieka przez siły dominacji. Naszezwycięstwo da światu wolność.
 Izrael Szamir Jaffa
2

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->