P. 1
Biblija English-Croatian GM Parallel

Biblija English-Croatian GM Parallel

Ratings: (0)|Views: 350 |Likes:
Published by truway

More info:

Published by: truway on Jul 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/10/2014

pdf

text

original

 
SVETABIBLIJA
BOŽJA RIJEČ
SADRŽAVA STARI I NOVI ZAVJET
Englesko-HrvatskoUsporedno Izdanje
Sastavljeno jedno pokraj drugoga na Englekom i Hrvatskom jeziku
THE
HOLYBIBLE
WORD OF GOD
CONTAINING THEOLD AND NEW TESTAMENT
English-CroatianParallel Edition
Presented side by sidein the English and Croatian language
In the beginning was the Word, and the  Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God.
Gospel of John 1:1,2
U početku je bio Riječ (Krist), i Riječ  je bio sa Bogom i Riječ je bio Bog. On je u početku bio sa Bogom.
 Evađelje po Ivanu 1:1,2
 
BOG JE IZGOVORIO SVE OVE RIJEÇIINe smijeæ imati drugih bogova uz mene.II Ne smijeæ sebi praviti rezbarena kipa, ni bilo kakve slike od bilo çega æto je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodi pod zemljom. Ne smijim se klanjati niti im sluœti. Jer ja sam Gospodin, tvoj Bog, ja sam ljubomoran Bog, pohaåam zlodjela otaca na djeci do treøega i çetvrtog koljena onih koji me mrze, a milosråe iskazujem tisuøama, koji me ljube i drœe moje zapovijedi. IIINe smijeæ uzimati uzalud imena Gospodina, svo- jega Boga, jer Gospodin neøe pustiti bez kazne onoga koji uzima Njegovo ime uzalud. IVSjeti se Subotnjega dana, drœi ga svetim. Æest dana radi i obavljaj sve svoje poslove, a sedmi dan je Subotnji dan Gospodina, tvojega Boga. Na taj dan ne smijeæ obavljati nikakva posla, ni ti, ni tvoj sin, ni tvoja køi, ni tvoj sluga, ni tvoja sluækinja, ni tvoja stoka, ni doæljak koji boravi kod tebe unutar tvojih vrata. Jer u æest dana Gospodin je stvorio nebesa i zemlju, more i sve æto je u njima, a sedmi dan je otpoçinuo. Zato je Gospodin blagoslovio Subotnji dan i posvetio ga. VPoætuj svojega oca i svoju majku da dugo œiviæ u zemlji koju ti daje Gospodin, tvoj Bog.VINe smijeæ ubiti.VIINe smijeæ çiniti preljuba.VIIINe smijeæ krasti.IV Ne smijeæ laœno svjedoçiti protiv svojega bliœnjega.X Ne smijeæ poœeljeti kuøe svojega bliœnjega; ne smijeæ poœeljeti œene svojega bliœnjega, ni njegova sluge, ni njegove sluækinje, ni njegova vola, ni njegova magarca, ni igdje iæta æto pripada tvojem bliœnjemu!
ISUS JE IZGOVORIO OVE RI-JEÇI
Ljubi Gospo-dina, svojega Boga, svim svo- jim srcem, svom svojom duæom i svom svojom pameøu. To je prva i najveøa zapovijed.A druga je isto takva: Lju-bi svojega bliœnjega kao samoga sebe! O ovima dvjema zapovijedima visi sav Zakon i proroci. Božje Zapovijedi
 
SadržajKnjigaStari i Novi ZavjetContentsOf The Books Of TheOld And New Testament
OLD TESTAMENT
 
Books PageGenesis
....................1
Exodus
...................
74 Leviticus
...............
134 Numbers
...............178
Deuteronomy........240Joshua....................292Judges...................326 Ruth.........................361 1 Samuel..............366 2 Samuel..............411 I Kings....................448 2 Kings..................4931 Chronicles..........5352 Chronicles..........576Ezra.......................624Nehemiah................639Esther.......................659Job............................669Psalms......................705Proverbs...............790Ecclesiastes...........821Song Of Solomon......831Isaiah....................836Jeremiah..............904Lamentations........982 Ezekiel..................989Daniel...................1060Hosea
...................
1082Joel......................1092 Amos......................1096Obadiah..................1103Jonah......................1104Micah......................1107Nahum....................1113 Habakkuk...............1115Zephaniah..............1118Haggai....................1121Zechariah...............1123 Malachi...................1135
NEW TESTAMENT
Books PageMatthew..............1139Mark......................1184 Luke......................1213 John......................1263Acts.......................1300Romans.............13471 Corinthians......1366 2 Corinthians......1384 Galatians...........1396 Ephesians............1402Philippians...........1408Colossians..........14131 Thessalonians...14172 Thessalonians...14211 Timothy...........14232 Timothy..............1428Titus....................1431Philemon.............1433Hebrews............1434James.................14481 Peter................14532 Peter................14581 John.................14612 John.................14663 John.................1467 Jude.................1467 Revelation............1769
STARI ZAVJET 
Knjige StranicaPostanak
....................1
Izlazak
...................
74 Levitski Zakon
......
134 Brojevi
...............178
Ponovljeni Zakon..240Joæua....................292Suci...................326 Ruta.........................361 1 Samuel..............366 2 Samuel..............411 I Kraljevi...............448 2 Kraljevi................4931 Ljetopisi...........5352 Ljetopisi...........576Ezra.......................624Nehemija.............639Estera...................659Job...........................669Psalmi......................705Mudre Izreke........790Propovjednik........821Pjesma Pjesama..831Izaija...................836Jeremija..............904Tuœaljke.............982 Ezekiel..................989Daniel...................1060Hosea
.................
1082Joel
.....................
1092 Amos
.....................
1096Obadija.................1103Jona......................1104Mihej......................1107Nahum...................1113Habakuk...............1115 Sefanija..............1118 Hagaj.....................1124 Zaharija.............1123 Malahija................1135
NOVI ZAVJET
Knjige StranicaMatej
.......................
1037Marko......................1184 Luka........................1213 Ivan.......................1263 Djela.....................1300Rimljanima........13471 Korinøanima.....1366 2 Korinøanima....1384Galaøanima..........1396Efeœanima............1402Filipljanima.........1408 Koloæanima...........14131 Solunjanima....14172 Solunjanima....1421 1 Timoteju..........14232 Timoteju...........1428 Titu...................1431Filemonu............1433Hebrejima..............1434Jakovljeva.........14481 Petrova...........14532 Petrova...........1458 1 Ivanova...........14612 Ivanova...........1466 3 Ivanova...........1467
Judina..................1467Otkrivenje.........1469