Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Csapatszolgálati ismeretek

Csapatszolgálati ismeretek

Ratings:
(0)
|Views: 3,612|Likes:
Published by Zoltan Sover

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Zoltan Sover on Jul 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2013

pdf

text

original

 
Csapatszolgálati ismeretek
BEVEZETÉS
A rendőrség szolgálati feladatainak teljesítése során mindig jelentkezik olyan deviánsállampolgári magatartás, a közbiztonságot, a társadalmi és állampolgári javakatsúlyosan veszélyezteesemény, elemi, vagy ipari katasztrófa, ami jelentősen befolyásolja a résztvevő rendőri erők létszámát. Az elmúlt évtizedekben a rendőrségszolgálati ágai és szakszolgálatai összevont állománnyal, elsősorban a védett vezetők utazásainak, valamint a nagy megeket vonzó sport-, kulturális és egbrendezvények biztosításában, szökésben levő bűnözők felkutatásában és elfogásában,elemi katasztrófa helyszínének rásában, a mensi munlatok irányísábanműködtek együtt. E mellett felkészültek az alkotmányos rend megváltoztatásárairányuló bűncselekmény és különböző terrorcselekmény felszámolására.A társadalmi fejlődés, az egyesülési és gyülekezési jogról szóló törvény megjelenése, a politikai pártok ki és újalakulása nagyobb mozgásteret nyújt az állampolgároknak.Szabadon kifejezhetik tetszésüket, vagy nemtetszésüket az orsggyűlés, a kormány, bármelyik politikai párt, vagy rsadalmi szervezet tekenységével kapcsolatban. Ezhozzájárul az állampolgárok közterületen való tömeges megjelenéséhez és így közvetve aközrend, közbiztonság fokozott veszélyeztetéséhez.A rendszerváltás óta eltelt időszakban, az egyesülési és gyülekezési jogról szóló törvényhatálya alá tartozó rendezvényeken az állampolgárok megnyilvánulásai békésebb formátöltöttek. Ezzel szemben napjainkra a sportrendezvényeken a tömeg megmozdulásaira az atevékenység a legjellemzőbb, amikor a résztvevők egy csoportja a rendezvény helyszínén,illetve az oda vezető utakon az épületekben, tárgyakban, tömegközlekedési eszközökben,pjárművekben rt okoz, maga körül tör-zúz, esetleg gyújtogat, ártatlan rókelőket bántalmaz. Ez a tevékenység párosul a hatósággal szembeni ellenszegüléssel, a kivezényeltrendőri erő kövekkel, különböző tárgyakkal történő megdobálásával.A hazai és a külföldi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a tömeggel, csoporttal szemben azegyéni rendőri fellépés hatástalan, sőt kisebb rendőri erő is tehetetlen lehet, ezért ha aközbiztonság védelme másként nem biztosítható a rendőrség csapaterőben lép fel. Bizonyosrendőri feladatok teljesítése csapaterő alkalmazása nélkül nem képzelhető el, így különösen anagy területen történő helyszínbiztosítás, eltévedt gyermek, eltűnt idős személy felkutatása,rendezvénybiztosítás stb. A csapaterőben történő fellépés sajátos vonása, hogy a rendőr nemegyéni elhatáros, hanem parancsnoki utasítás szerint jár el, amely meghatározza azintézkedés típusát és az alkalmazható kényszerítő eszközök körét.Ezekben az esetekben a köznapi rendőri tevékenységgel nem lehet a rendet fenntartani, illetvea megbomlott közrendet helyreállítani. Szükségessé válik a rendőri erők koncentrálása éssajátos szolgálati tevékenység végrehajtása. Az összevont rendőri erő alkalmazása csak úgylehet hatékony, ha a szolgálat során az adott esemény komplex biztosítási rendszerén belül,előre meghatározott feladatok végrehajtására veszik igénybe és tevékenysége tervszerű. Arendőri erők fentiek szerinti tervszerű és koncentrált alkalmazása a csapatszolgálatonkeresztül valósul meg.
 
I.A CSAPATSZOLGÁLAT ALAPJAI1.A csapatszolgálat1.1.A csapatszolgálat helye a rendőri szolgálatok rendszerében
Az Alkotmány a rendőrség feladatát a közbiztonság és a belső rend védelmében jelölimeg. E feladat legáltanosabban az állam és a rsadalom különböző szerveialkotmányos működési feltételeinek és a közélet zavartalanságának biztosítását,továbbá az állampolgárok személy- és vagyonbiztonsága alapvető jogainak védelmét jelenti az azt veszélyezteés sércselekményekkel szemben. Ez a delem a jogellenes magatartást tanúsító személyek jogainak törvényen alapuló korlátozásarévén valósul meg.Erre tekintettel a Magyar Köztársaság Rendőrségének feladatait az 1994. évi XXXIV.törvény határozza meg. Ennek értelmében a rendőrség a közbiztonság és a belső renddelme érdekében bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgasi és rendészetifeladatokat lát el. A rendőrség a törvényben meghatározott feladatait szolgálati ágai,szolgálatai és szakszolgálatai tevékenységén keresztül valósítja meg.
 A szolgálati ágak:
a)
a bűnügyi;
b)
a közrendvédelmi;
c)
a közlekedésrendészeti;
d)
az igazgatásrendészeti;
e)
a személyi és objektumvédelmi.
 A szolgálatok:
a)
a terrorelhárító szolgálat;
b)
a repülőtéri biztonsági szolgálat;
c)
a tűzszerész szolgálat;
d)
a rendőri csapaterő
,
e)
az ügyeleti szolgálat;
 f)
az állami futárszolgálat.
 A szakszolgálatok:
a)
gazdasági (pénzügyi, anyagi-technikai) szakszolgálat;
b)
információ technikai (tájékoztatási) szakszolgálat;
c)
személyügyi (oktatási, kiképzési, szervezési) szakszolgálat;
d)
hivatali (jogi, egészségügyi, titkársági, ügykezelési) szakszolgálat.A törvényi felsorolásból megállapítható, hogy a csapatszolgálat, mint alkalmazásiforma, a rendőri csapaterő tevékenységén keresztül érvényesül, így a csapatszolgálat arendőrség szervezeti felépítésében a szolgálatok között helyezkedik el.
 
1.2.A csapatszolgálat fogalma, tartalma1.2.1.A csapatszolgálat
a rendőrségi feladatok megoldásához alkalmazott sajátos szolgálatiforma, a csapaterőbe szervezett rendőrök szolgálati alkalmazásának összessége. Acsapatszollat alkoszei a csapatszollati feladat, a csapaterő és acsapattevékenység.A csapatszolgálat fogalmát elemezve megállapítható, hogy alapvetően négy összetevőből áll. Alapvetően azt fejezi ki, hogy a csapatszolgálat egy szolgálati forma,amely a csapaterőbe szervezett rendőrök össztevékenységén keresztül valósul meg.srészt kifejezi a csapaterő alkalmazását kiválokokat, esenyeket, amikifejezésre jut a csapatszolgálati feladatban. Tükrözi a feladat végreahajtásábanrésztvevő erők nagyságát, amelyet a csapaterő megnevezés fejez ki, valamint a feladatvégrehajtására alkalmazott eljárási módok összességét, amelyet a csapattevékenységfoglal magába.
1.2.2.A csapatszolgálati feladat
azoknak a rendőrség hatáskörébe tartozó bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és renszeti feladatoknak, vagy egyes elrásicselekményeknek az összefoglamegnevezése, amelyek a személyi állományösszevonását, kötelékbe szervezését, egyszemélyi parancsnoki vezetés alá helyezésétés sajátos eljárások alkalmazását teszik szükségessé. A csapatszolgálati feladatok köréta Rendőrségről szóló 1994. évi XLIII. törvény 58.§.(1) bekezdése határozza meg.A csapatszolgálati feladat végrehajtására kijelölt csapaterő – alkalmazása esetén – atesti épséghez, a személyes szabadsághoz, a magánlakás, a magántitok és a levéltitok sérthetetlenségéhez, a személyes adatokhoz, valamint a tulajdonhoz fűződő jogokat arvényben foglaltak szerint korlátozhatja, a kijelt teletet a személy- és járműforgalom elől elzárhatja.
1.2.3.A csapaterő
a rendőrg állományából és eszközeiből szervezetszerűen, vagyideiglenes jelleggel trehozott szervezeti egységek, alegységek és szolgálaticsoportok, amelyek rendeltetése a csapatszolgálati feladatok végrehajtása.A fogalmat – és a rendőrség szervezetét – tanulmányozva láthatjuk, hogy a csapaterőalapvetően ideiglenes jellegű.Az
ideiglenes szervezeteket
elsősorban a rendőr-főkapitányságokon szervezik, a rendőrkapitányságok közrendvédelmi és közlekedésiállományának, szükség esetén a szolgálat és szakszolgálat erőinek és eszközeinek  bevonásával.Csapatszolgálati feladatra központi rendeltetésű,
állandó
 
szervezeti egységként
,önálállománytáblával rendelkerendőri szervis létrehozható.
 
A rendőrségnélállandó szervezeti egységként, a készenléti jellegű, a csapaterővel megoldandó,valamint az egyes különleges rendőri feladatok (csapatszolgálati feladatok) egységesirányítására, szakszerű végrehajtására Belügyminiszteri rendelettela
KészenlétiRendőrség
kelt megalapításra. A szenléti Renrség az országosrendőrkapiny zvetlen alárendeltben , jogi személyiggelrendelkező rendőri szerv, melynek illetékessége az ország egész területére kiterjed.Feladatait önállóan, vagy a rendőr-főkapitányságok megerősítésével, illetve központitartalékban, készültségi szolgálat ellátásával teljesíti.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
penczi2 liked this
Csernai Gábor liked this
Csernai Gábor liked this
László Tamás liked this
ada_adaadaada9566 liked this
Coresma1 liked this
Ádám Kovács liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->