Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SCHOLA DĒ PRŌVERBIĪS LATĪNĪS EŌRUMQUE ŪSŪ IN SERMŌNE COTTIDIĀNŌ

SCHOLA DĒ PRŌVERBIĪS LATĪNĪS EŌRUMQUE ŪSŪ IN SERMŌNE COTTIDIĀNŌ

Ratings:
(0)
|Views: 163|Likes:

More info:

Published by: José Antonio Rojas Carrera on Jul 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2014

pdf

 
 Jose Antonio Rojas Carreraiarcius@hotmail.com 
SCHOLA DĒ PRŌVERBIĪS LATĪNĪS EŌRUMQUE ŪSŪ IN SERMŌNE COTTIDIĀNŌ.Hāc tertiā praelēctiōne quam habitūrus sum referam vōbīs prīmum prōverbiīs Las ā Carolo Pascal collecs addisque ingentī operī Phraseologicō ā Meissnerō lūcūbrātō.Oportet enim nōs Latīnitātem callēre, quō facilius veterum auctōrumopera, eōrumque posteriōrum, quī optimōrum auctōrum vestīgiīs multa persaecula institērunt, legere atque sine difficultāte intellegere possīmus,proptereā quod et ipsī sensim sine sensū Latīnē cōgitāre valuerimus.Quod quidem prōpositum facilius assequī poterimus sī, praeter operaauctōrum, Phraseologiās perlēgerimus. Quās inter, procul dubiō, eminet illaPhraseologia ā Meissnerō concinnāta.Quid nique prōverbiīs cam, quae omnibus in lings admedullam idiōmatis pertinēre nēminem fugit?Cum tamen Latīnae phrasēs ā Meissnerō illō in ōrdinem dīgestaeatque Latīna prōverbia ā Carolo Pascal collecta, nōn Latīne, sed prīmum,patriō auctōris sermōne, tum, aliīs linguīs modernīs versa sint, professoris Johannis Ørberg vestīgiīs īnsistēns, opportūnum dūxī ea omnia per ipsamlinguam Latīnam explānāre. Quod quidem ut cūrē perficere possem,ingentissimum lexicon totīus Latīnitātis antīquae, ā Forcelliniō lūcūbrātumaliīsque Latīnitātis cultōribus Patavīnīs mīrificē locūplētātum, cōnsulerecōnstituī, eōque ūtī ad prōverbia Latīnē illustranda.Haec igitur praemi, liceat s ntre in prrepraelēctiōnis parte prōverbia aliquot ctūrum, ūcum Lainterpretātiōne quae apud Forcellinium reperītur; in alterā vērō, agendumnōbīs erit dē ūsū illōrum prōverbiōrum, dēque iīs, quoad ējus fierī potuerit, īnserendīs in colloquiīs eārum persōnārum quae in Ørbergiī librō
FāmiliaRōmāna
īnscptō aprent. praectūrus enim sum ea quae mihioccurrērunt. at inter omnes, dum relego proverbia, poterimus novaproponere eademque inserere textibus.Cēterum, ēnuntiāta quae prōverbiīs locūplētāta prōposuerimus,dīversimoet compōnī et prōpōnī possunt secundum linguae nōtitiamquam discipulī habeant. sī enim discipulī tīrōnēs sunt, prōverbia in ipsīssententiīs quae appārent in textū īnserantur, dummodo nova grammaticaelementa eademque difficiliōra prae sē nōn ferant. sī vērō discipulī sintdoctrīnā aliquātenus provectiōrēs Latīnitāteque diūtius imbūtī, tunc licēbitnova ēnuntiāta, quae etiam ad capitula initiālia pertineant, novīs sermōniselementīs prōpōnere.Ēn igitur exempla nnūlla quae ipse prōpōnō, quae quidem exemplaintegra discipulīs doctrīnā prōvectiōribus adhibeantur, nibus simpliciōre modō:1. In capitulō quārtō Iūlius, dum pecūniam suam numerat, obstupefactusanimadvertit sē nōn centum nummōs sed decem tantum in sacculō suōhabere! Iūlius īrātus servōs vocat quia putat servum aliquem pecuniamsuam subripuisse. hōc igitur locō, prōverbium īrāscentis hominis insererepossumus hoc:-Aemilia: cūr īrātus es, Iūlī?-Iūlius: īrātus sum quia servus aliquis pecuniam meam habet, etdominō suō nōn pāret! quī 
1
possum īrātus nōn esse, cum servus mihinōn pāret et pecūniam meam subripit? quis nōn indignētur, quis nōn
 
aegrē, quis nōn molestē ferat,
quis
denique
caelum terrīsnōn misceat et mare caelō!
 dominus est quī imperat, hoc est, quī 
fūnem dūcit
, ut est inprōverbiō! servus autem est quī pāret dominō, hoc est quī 
fūnemsequitur
!
N.B.
1.
quī possum? = quōmodo possum?
2. In capitulō quīntō Mārcus Quīntusque Iūliam, quod nāsum foedum habeat,rīdent. tunc forte prōverbiō ūtī possīmus hōc:
 puerī improbī 
albīs dentibus
 
dērīdent
parvam puellam!
3. In capitulō quārtō decimō, dum Quīntus in lectō iacens vigilat nequedormīre potest quia eī et pēs et bracchium et caput dolet, Mārcus in lectōsuō dormit
in utramque aurem
/ rcus dormit
in auremdextram!
4. In capitulo sextō decimō Mēdus Lydiaque, in nāvī sunt et iter faciunt adGraeciam.Medus: - Lydia, inquit, nōlī trīstis esse quod mam relinquis. cum inGraeciā erimus nōn sōla sed mēcum eris. semper tibī aderō. hīs verbīsaus, Lydia non vult dum
linquere prōmissa prōcellae
!Mēdus dīcit sē nōn esse virum pecūniōsum, sed semper apud eam futūrumsemperque
per aequa per inīqua
ācrum ut Lydia līcem habeat. id quod dus cit rum est, quia Medus Lydiae
mariamōntēsque pollicērī
hoc est vāna prōmissa facere nōn vult.5. In capitulō duodēvīcēsimō discipulī in tabulīs scrībunt ea quae magisterrecitat. magister “tabulam cuiusque pueri in manūs sūmit litterāsque eōrumaspicit. Quālēs sunt litterae Sextī? Pulchrae sunt. Quālēs sunt litterae Mārcī et Titī? Litterae eōrum foedae sunt ac vix legī possunt.” hīc enim prōverbiumhoc prōpōnere possumus:- Diodōrus:
hās litterās gallīna scrīpsit
!discipulus probus dīcere possit magistrō:-ignōsce nōbis, magister,
modo ernostalbumcalculum adiēceris
, ex hōc tempore nōn scrībam foedās litterās, sed
virīs equīsque dēcertābō
, hoc est, dabō operam ut deincepspulcherrimās litterās scrībam.Mārcus autem, discipulus piger et improbus, pilī nōn facit verba magistrī.saepe enim, dum magister scholam habet, Mārcus
lacūnar spectāre
solet!Magistrō librum recitante, discipulī dormītant! tunc, magister, quid, inquit,dormītis, pigdiscipulī?
tamddiscendum est quamdiūvīvis
!! cum autem magister nūllum fere discipulum animadvertere ad eaquae iīs praecipere contendit, “eheu! inquit,
in pertūsa ingedicta dōlia
!
verba ventīs dō
!” (hoc est, frūstrā āc nēquicquamdiscipulōs pigrōs adloquor!)

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
suitenrual liked this
jonathan1978 liked this
Sandra Ramos liked this
pedroestudillo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->