Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
[eBook] Phuong Phap Giai Nhanh de Thi Dai Hoc Mon Toan

[eBook] Phuong Phap Giai Nhanh de Thi Dai Hoc Mon Toan

Ratings:
(0)
|Views: 337|Likes:
Published by Không Có Tên

More info:

Published by: Không Có Tên on Jul 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2012

pdf

text

original

 
 
Hoàng Vit Quỳnh
Toaën hoåc phöí thöng 
Các phương pháp gii nhanh  thii hc
 
 1
Các phương pháp gii toán i s vàgii tích
L
 
i nói 

:
Sau 12 năm hc tp, gi ây ch còn mt kì thi duy nht ang ch i các em ó là kì thi ihc. ây s là kì thi khó khăn nht trong sut 12 năm các em ngi trên gh nhà trưng. Kì thii hc chính là mt bưc ngot ln trong cuc i ca mi hc sinh vì th mi hc sinh cnphi chun b kin thc tht toàn din vì ni dung ca  thi mang tính liên tc. Có l trong cácmôn, môn toán vn luôn chim v trí quan trng và là vt cn ln nht trên bưc ưng tin tiging ưng i hc. Vì th tôi xin mo mui góp chút kin thc ã thu lưm ưc trong quátrình hc tp  vit lên quyn sách này. Hy vng ây s là tài liu b ích cho các em hc tp.Quyn sách ưc chia thành sáu ơn v bài hc và hai ph lc. Mi bài u là nhng phnquan trng, xut hin thưng xuyên trong  thi i hc.  mi bài u nhng c imsau:
 
Phn tóm tt kin thc ã hc ưc trình bày ngn gn và tng quát nhm khơi li phnkin thc ã quên ca các em.
 
H thng các bài làm ưc chn lc kĩ lưng, có tính in hình và khai thác ti a cácgóc cnh ca vn  nêu ra, ng thi phương pháp gii ngn gn, trc quan cùng nhiukinh nghm gii  giúp các em có th hiu ưc ni dung bài gii và cách áp dng cho cácdng  thi s gp sau này. ng thi, các ví d u ưc trình bày t cơ bn n nâng cao.ây là nhng  bài trích ra t  thi d tr ca các năm trưc và tham kho t nhng tàiliu ca các thy cô có nhiu năm kinh nghim trong quá trình luyn thi nên m bo vmc  và gii hn kin thc. Li gii trong các ví d ch là tưng trưng nhm mc ích nêulên phương pháp gii, các em và các thy cô khi tham kho cun ti liu này có th tìm ra vàtrình bày cách gii và cách trình bày hp lí hơn. Các em nên tp gii các dng bài trên mtcách thun thc và c lp. sau khi gii xong mi xem phn li gii. ó là iu mà tác gi kìvng nhiu nht.
 
Lí gii các phương pháp, ưa ra thut toán gii chung, ưa ra bn cht li gii, ó làphn li bình, lưu ý  cui mi bài tp.Phn ph lc là 12  thi tiêu biu theo cu trúc  thi mi nht do B GD&T công b. Các thi có mc  khó rt cao, òi hi ngưi làm phi tư duy rt nhiu. Vi mc  khó ó, tôimong rng khi các em gii thun thc các bài trong b  thi này các em s có  t tin và kinthc  t im cao khi làm bài môn toán. Ph lc 2 là mt s mo  dùng máy tính oánnghim c nh, phc v cho quá trình gii các bài tp v phương trình tích như lưng giác, hphương trình, phương trình, cách gii nhanh bài toán hình hc bng máy tính… ng thi giithiu thêm phương pháp chia Horner  giúp các em làm nhanh bài toán có chia a thc, phântích thành tích…Vi d nh là s gii thiu quyn sách cho các em trong tháng cui cùng trưc khi thi ihc nên sách ã gin lưc mt s phn không cn thit và các kin thc bên l, ch gii thiunhng trng tâm ca  thi nên bài tp có th còn ít. Tôi cũng có li khuyên cho các thì sinh làhãy tìm thêm các  thi trên mng internet vì ây là kho kin thc vô tn.Mc dù rt c gng nhưng cun sách rt có th còn nhiu thiu sót do thi gain biên sonngn ng thi kinh nghim và s hiu bit còn hn ch. Rt mong ưc s góp ý ca bn c.Mi góp ý xin liên h vi tác gi qua a ch sau:
Hoàng Vit QuỳnhKhu 6a – Th trn Lc Thng – Bo Lâm – Lâm ng
Email:vquynh2971991@yahoo.com.vn Blog:http://vn.myblog.yahoo.com/vquynh-qflower Tel: 063-3960344 - 01676897717
 
 2
Bài I:
ng dng phương trình ưng thng  gii phương trình căn thc.
VD1.
 
Nhc li kin thc v ưng thng.
1)
 
Phương trình tng quát:
ưng thng i qua M(x
0
;y
0
) và có vetơ pháp tuyn
n
(A;B) thì ưng thng ó có phương trình:(d): A(x-x
0
)+B(y-y
0
)=0
(d): Ax+By+C=0VD1.
 
ưng thng qua M(1;2) nhn
n
(2;1) làm vectơ pháp tuyn.(d): 2(x-1)+1(y-2)=0
(d): 2x+y-4=0
2)
 
Phương trình tham s:
 ưng thng i qua M(x
0
;y
0
) và có vectơ ch phương
a
(a
1
;a
2
)(d):
+=+=
a y y a x x
2010
 VD2.
 
ưng thng qua M(3;4) nhn
a
(2;3) làm vtcp có phương trình:(d):
+=+=
 y x
3423
 VD3.
 
Cho (d): x+y=4. Vit phương trình tham s ca (d).Gii:Vectơ pháp tuyn :
n
(1,1)Vectơ ch phương :
a
(1,-1)im i qua M(2;2)
 
(d) :
=+=
 y x
22
 
VD2.
 
ng dng
VD1.
 
Gii phương trình :
101238
33
=++
x x
 
Gii:
t:
8
3
+
 x
=1+3t và
3
12
x
=3-t k( -1/3 ≤t≤1/3)
x
3
+8=(1+3t)
2
(*) 12-x
3
= (3-t)
2
(**)Ly (*)+(**) ta có 20=10t
2
+10
t
2
=1
t=1 hoc t=-1(loi)
x
3
=8
x=2
Tip:
Có phi bn ang t hi: thut toán nào ã giúp ta nhìn thy ưc cách t n t ???

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tam Duong Tran liked this
nghiaking liked this
nghiaking liked this
nhapdiemtamnong liked this
chithanhtran liked this
chithanhtran liked this
thanhthanhtrade liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->