Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ingerii Domnului

Ingerii Domnului

Ratings: (0)|Views: 1,148|Likes:

More info:

Published by: Ardeleanu Liviu-Geanin on Jul 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2013

pdf

text

original

 
MODALITATEA DE CONTACTARE A ENTITĂŢILORANGELICE
 Vă aşezaţi pe un scaun, având faţa orientată către nordulmagnetic, cu spatele drept, tălpile pe sol, paralele între ele, fără săse atingă, palmele pe genunchi. Închideţi ochii, vă relaxaţi global, îndepărtaţi orice fel de gânduri şi vă liniştiţi cât mai mult.Împreunaţi apoi mâinile în faţa pieptului, ca pentru rugăciuneşi, cu multă sinceritate şi iubire, spuneţi rugăciunea “Tatăl nostru”de trei ori, cu voce tare. După aceasta, rugaţi-L pe Dumnezeu să văajute să contactaţi telepatic lumea angelică prin imaginea pe care oaveţi acum în faţă.Deschideţi ochii şi priviţi cu atenţie imaginea îngerului. Nuneglijaţi nici un detaliu, admiraţi-i frumuseţea şi urmăriţi să simţiţiefluviile de energie benefică ce vă cuprind, gradat, întreaga fiinţă.Rostiţi, totodată şi
ideea-forţă
ce caracterizează Îngerul respectiv şicu ajutorul căreia
 
veţi atrage graţia respectivei fiinţe angelice asupravoastră.Pe măsură ce simţiţi prezenţa divină a îngerului, puteţi sătreceţi la următoarea etapă.Închideţi din nou ochii şi, trăind cât mai intens starea specificăce v-a fost transmisă, cereţi acelui înger să vă ajute în situaţiaconcretă de viaţă pe care doriţi să o rezolvaţi. Gândiţi-vă apoi căsunti deja în momentul în care i obţinut ceea ce i cerut.Bucuraţi-vă că totul este aşa cum aţi dorit.Muumi, în final, plini de recunoştinţă, lui Dumnezeu şi îngerului cu care i comunicat, deschidi or ochii şi treci,gradat, la alte activităţi.Fiţi atenţi la inspiraţiile care vor apărea ca urmare arugăciunilor voastre, la conjuncturile de viaţă care pot fi, de multeori, răspunsuri la întrebările pe care le-aţi pus.
Dacă, în timp ce vă rugaţi, constataţi că primiţi chiaratunci spunsuri concrete, este bine le notaţi într-uncaiet, pe care va trebui să-l aveţi la îndemână. Acestexerciţiu simplu trebuie reluat zilnic, până când observaţi căaţi obţinut ceea ce v-aţi propus. În afara atingerii acestuiscop, puteţi fi sigur că aveţi, de acum înainte, un nou şiminunat prieten divin, care va fi mereu alături de voi atuncicând îl veţi chema.
Vă prezentăm mai jos rugăciunea folosită pentru contactareaÎngerului păzitor: “Îngerul lui Dumnezeu, tu eşti păzitorul meuLuminează-mă în noaptea aceasta,
 
Păzeşte-mă, sfătuieşte-mă şi cârmuieşte-mă pe mine, care-ţisunt încredinţat prin grija şi îndurarea lui DumnezeuÎnger, îngeraşul meu, roagă-te lui Dumnezeu, pentru sufleţelulmeuŞi oriunde m-aş afla Tu să fii în preajma meaDin zi, din noapte, până-n ceasul cel de moarte.Eu sunt mic, tu fă-mă mare,Eu sunt slab, tu fă-mă tare,Şi-n tot locul mă-nsoţeşteŞi de rele mă fereşteŞi cu bine mă-ngrijeşte. Amin.”
 
ÎNGERII ARMONIEI
În reprezentarea simbolică, Îngerii Armoniei sunt înconjuraţide cele mai frumoase păsări ale aerului, care se unesc cu spiritul lorsfânt şi plin de pace, ele simbolizând buna înţelegere, armonia şighidarea către relaţiile care ne sunt cele mai favorabile.
Funcţia îngerilor
: ajută sufletele noastre trăiasînarmonie.
Misiunea lor pe Pământ
: să vegheze ca noi să trăim înarmonie, să căutăm compania oamenilor şi să ne exprimăm într-unmod cât mai plăcut.Când Îngerii Armoniei îşi împart binecuvântările cu noi, atuncioptăm pentru o viaţă armonioasă, care vizează şi planul psihic şiplanul emoţional, care oglindeşte deschiderea şi sinceritatea noastrăfaţă de lume. Dacă acordăm sentimentelor atenţia cuvenită, atuncitrăim nu numai într-o armonie exterioară, ci şi în armonie cu noi înşine. Şi, a trăi astfel, înseamnă să ne respectăm talentele, să leexersăm, rezonând cu Armonia cosmică şi dând naştere operelor deartă.Să ne gândim, în fiecare clipă, la Îngerii Armoniei, rugându-isă ne îndrepte pe calea cea bună, spre un mod de viaţă creator şi săne ajute să evoluăm spiritual prin iubire, îngăduinţă, dăruire. Căcinimeni nu trăieşte pentru sine, ci pentru gloria lui Dumnezeu pePământ şi în Ceruri.
IDEEA FORŢĂ:
“Tiesc în armonie cu întreaga Natu,deoarece sunt una cu Sursa Divină a Totului.”
 ÎNGERII PĂZITORI AI COPIILOR
 
Aceşti minunaţi îngeri protejează şi menţin tot ce apare nou înviaţă, în special pe nou-născuţi. Ei veghează asupra a tot ce arelegătură cu creşterea, asupra a tot ce are nevoie de căldură şiocrotire.
Funcţia îngerilor
: veghează şi ocrotesc copiii.
Misiunea lor pe Pământ
: ne ajută să redescoperim copiluldin noi; se îngrijesc de orice nou început în viaţă.Ei sunt îngerii care veghează sufletele ce se încarnează; ajutămamele şi bebeluşii la naştere. Fiecare nou-născut este binecuvântatşi ocrotit de îngerul său păzitor. Ei hrănesc, susţin, ocrotesc tot ceeace este nou şi fragil, pentru ca aceşti copii să devină puternici şifermi. Aceşti îngeri înlesnesc toate începuturile, susţin noile proiectesau noile relaţii. Tot ceea ce este nou în viaţa noastră va fi binecuvântat şiocrotit cu grijă de către Îngerii Păzitori ai Copiilor. Ei ne ajută, deasemenea, să ne păstrăm puritatea şi inocenţa. Copilul din noi, careaspiră să fie acceptat şi iubit, va fi recunoscut de către aceşti îngeripăzitori.Îngerii Păzitori ai Copiilor ne pot vindeca nile sufletului.Putem cere binecuvântarea lor atât pentru noi, cât şi pentru toţi ceicu care venim zilnic în contact.
IDEEA FORŢĂ:
“Preacinstesc preţiosul copil din sufletul meu, încurajez şi ocrotesc fiecare nou început”.
ÎNGERII LIBERTĂŢII
 
Îngerii Libertăţii sunt reprezentaţi cu o frumoasă eşarfă careflutură în vânt, simbol al energiei continue a vieţii. Ei vegheazăasupra lumii, protejează libertatea interioară şi onestitatea sufletului,ca noi să putem trăi independenţi şi creativi.
Misiunea lor cerească
: netezesc calea spre libertate.
Misiunea lor pe Pământ
: ne ajută să înţelegem libertatea întoate aspectele ei semnificative, ne pruim cotientindpropria noastră valoare, dar şi legăturile cu lumea.Binecuvântând permanent Îngerii Libertăţii, noi primimLibertatea Divină în noi şi, odată cu ea, toate nepreţuitele daruriale acestor îngeri.Îngerii Libertăţii nu urresc ne ruiască o simplibertate exterioară, terestci, prin experimentarea formelor delibertate interioa- independenţa în ndire, discernt, încredere în foele proprii, iubire detaşafaţă de fiinţa iubi,identificare cu Maestrul spiritual şi comuniune permanencuDivinul - ne conduc către dobândirea libertăţii de conştiinţă. Trebuie

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Jacky Russel liked this
vasilei_5 liked this
raza de soare liked this
Daniel liked this
Jazmin012 liked this
Burcan Adrian liked this
dragomir claudia liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->