Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
35Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
kepelbagaian berbahasa

kepelbagaian berbahasa

Ratings:
(0)
|Views: 704|Likes:
Published by ulasanjurnal

More info:

Published by: ulasanjurnal on Jul 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2013

pdf

text

original

 
1.1 Apakah itu Sosiolinguistik?Menurut Janet Holmes, ahli-ahli sosiolinguistik berminat untuk mengkaji bahasa dalamhubungannya dengan masyarakat, bagaimana bahasa berbeza, termasuk juga fungsi bahasa dan bagaimana bahasa digunakan untuk menyampaikan maksud-maksud sosialmenerusi komunikasi. Dalam pada itu terdapat ramai tokoh sosiolinguistik yang terlibatsama dalam menakrifkan sebagai “sosiolinguistik”, termasuk tokoh-tokoh seperti Appel, Nikolas Coupland dan Adam Jaworski, Dell Hymes, Joshua Fishman, Nababan, Hari,Urti Kridalaksana, Cripper dan Widdowson serta yang tidak dapat dinyatakan di sini.Sosiolinguistik, berasal daripada gabungan perkataan sosio & linguistik, menunjukkan bahawa bidang ilmu ini adalah perpaduan sosiologi dengan linguistik. Ada pula yangmenyebutnya sebagai linguistics plus. Kita boleh mengatakan sosiolinguistik adalah ilmuinterdisiplineri yang membincangkan dan menyusun teori-teori tentang perhubunganmasyarakat dan bahasa. Kita mudah dapat menyemak bahawa perbahasan pokok dalamilmu ini adalah masyarakat dan bahasa.Sosiolinguistik ialah merupakan satu kajian tentang bahasa dan hubungannya denganmasyarakat.1.2 Kepelbagaian Bahasa.Kepelbagaian bahasa membawa pengertian bermacam-macam jenis bahasa. Kepelbagai bahasa ini juga turut dikenali sebagai kelainan bahasa. Kepelbagaian bahasa inimerangkumi sama ada besar atau kecil, tinggi atau rendah, dan termasuklah juga aspek dialek-dialek.Kepelbagaian bahasa ini sebenarnya boleh kita katogerikan kepada dua kelompok bahasayang besar iaitu seperti berikut:1.2.1 Bahasa Inklusif Bahasa Inklusif adalah merupakan bahasa yang diletakkan di atas sesebuah bahasa atau beberapa jenis bahasa yang sedia ada. Bahasa ini sebenarnya memiliki sifat dan cirisangat tinggi dan unggul. Di samping itu juga ianya diletakkan di atas serta dalam masayang sama mengatasi bahasa-bahasa lain. Boleh juga kita simpulkan sebagai bahasa sediaada dituturkan oleh sekumpulan masyarakat tertentu. Misalnya adalah seperti berikut;Bahasa Kebangsaan , Bahasa Rasmi , Lingua Franca, Bahasa Pijin, Bahasa Kreol danBahasa Koine1.1.2 Bahasa Eksklusif Bahasa Eksklusif pula ialah bahasa yang tidak diletakkan di atas bahasa lain. Akan tetapi bahasa jenis ini sebenarnya ianya memiliki bentuk yang tersendiri, terbatas dan serbaunik. Di samping itu bahasa ini turut diajar kepada para penutur yang terbatas dalamkelompok dalaman mereka. Pembatasan ini sama ada dari segi daerah, kumpulan, kelasatau kelompok. Dengan kata lain, Bahasa Eksklusif ini dapatlah kita definisikan sebagaisejenis bahasa yang diguna pakai dalam kelompok tertentu, termasuklah kelompok 
 
sepekerjaan, puak, subetnik, gerombolan dan sebagainya. Namun penggunaannya agak terbatas. Sehubungan itu, bolehlah kita katogerikan Bahasa Eksklusif ini kepada beberapa jenis seperti berikut;Ø Bahasa PurbaØ Bahasa SlangaØ Bahasa ArgotØ Bahasa KhususØ Bahasa RahsiaØ Dialek Pijin2.0 BEBERAPA KATOGERI BAHASA INKLUSIF2.1 Bahasa RasmiBahasa Rasmi merupakan bahasa yang digunakan dalam pentadbiran dan segala urusanrasmi. Ini termasuklah dalam sebaran am (media massa), surat-surat rasmi kerajaanseperti borang permohonan, dokumen peribadi yang merangkumi surat beranak, kad pengenalan, minit mesyuarat, urusan pos dan sebagainya. Dalam sesebuah negara bolehmenggunakan lebih daripada satu bahasa rasmi. Cuma di negara kita Malaysia sahajamenggunakan satu jenis bahasa rasmi iaitu Bahasa Melayu. Misalnya di negara BruneiDarussalam menggunakan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Berikut beberapa contoh penggunaan bahasa rasmi untuk negara tertentu;Ø Thailand (Bahasa Thai)Ø Indonesia (Bahasa Indonesia)Ø Switzerland (Bahasa Perancis, Jerman, Itali, Romansch)Ø India di peringkat kebangsaan (Bahasa Hindi, Inggeris) tetapi lebih 14 bahasa rasmi di peringkat negeriØ Singapura (Bahasa Inggeris, Mandarin, Melayu, Tamil)2.2 Bahasa KebangsaanBahasa Kebangsaan adalah merupakan bahasa rasmi, bahasa pentadbiran dan bahasa pengantar sesebuah negara. Bahasa ini juga kerap digunakan di arena media massa samaada elektonik mahupun cetak. Di negara kita, kesemua pusat pengajian tinggimenggunakan bahasa kebangsaan dalam segala urusan di samping menggunakan lain.Bahasa Kebangsaan ini juga turut digunakan di dalam sistem pemerintahan negara, parlimen, majlis konvokesyen dan menjadi bahasa pengantar di seluruh sekolahkebangsaan di negara kita. Bahasa Kebangsaan ini sudah tentu menjadi kemegahan dankebanggaan bagi sesebuah negara. Kemegahan dan kebanggaan terhadap bahasakebangsaan ini tercetus atas sebab faktor-faktor berikut;· Penutur bahasa bersikap positif terhadap bahasa berkenaan· Ketaatan bahasa terutama di kalangan para nasionalisme· Bahasa menggambarkan kemerdekaan dan kedaulatan negara
 
· Menjadi indentiti bagi sesebuah negara· Memiliki sejarah kegemilangan· Menjadi bahasa peribumi· Menjadi bahasa lingua franca· Ramai mengetahui dan boleh menutur bahasa tersebut· Bahasa yang berkemampuan2.3 Lingua FrancaHartmann dan Stork, 1976 menyatakan Lingua Franca sebagai bahasa yang terdapat didalam kawasan pertembungan bahasa yang intensif. Di samping itu bahasa ini digunakanoleh para penutur bahasa yang terdiri daripada pelbagai komuniti bahasa sebagai bahasa perantara sepunya semasa berkomunikasi. Perkataan ‘lingua’ itu membawa maksud bahasa manakala ‘franca’ bermaksud Frank, iaitu merupakan nama salah sebuah negara bangsa di Eropah Barat pada ketika itu. Manakala istilah lingua franca ini timbul ekorandaripada peperanagan Salib antara pasukan Tentera Kristian dari Eropah dengan paraTentera Islam di Asia Barat yang ketika itu menguasai tanah-tanah suci di Palestineterutamanya di Jerusalem. Sehubungan itu, pasukan Tentera Kristian telah menggunakanBahasa Lingua Franca sebagai bahasa perantara di kalangan mereka. Namun sekarang pengertiannya bukan sahaja terbatas kepada pengertian seperti huraian di atas, malahan didunia sekarang banyak terdapat bahasa lingua franca. Berikut merupakan beberapacontoh bahasa lingua franca;· Asia Tenggara (Bahasa Melayu sebagai lingua franca)· Afrika Timur & Tengah (Bahasa Swahili sebagai lingua franca)· India (Bahasa Hindi sebagai lingua franca)· Amerika Tengah & Selatan (Bahasa Sepanyol sebagai lingua franca) kecuali Brazil2.4 Bahasa PijinBahasa Pijin ialah bahasa campuran antara dua atau lebih bahasa. Manakala bahasa yangterbentuk tidak boleh diklasifikasikan kepada salah satu bahasa asal. Bahasa Pijinmempunyai formulanya yang tersendiri, iaitu seperti berikut;A + B = CApabila bahasa A bercampur dengan bahasa B, maka akan terbentuk bahasa C. Tetapi bahasa C itu tidak boleh dikatogerikan sebagai bahasa A atau bahasa B. Sebenarnya bahasa pijin ini hanya bersifat sementara kerana ianya tidak mempunyai penutur aslinya.Ini terjadi disebabkan oleh kepentingan perdagangan dalam kalangan penutur bahasa lainyang bertembung di tempat tertentu seperti ketika berada di pasar, pusat perdagangan dansebagainya. Semasa berkomunikasi lahirlah percampuran bahasa tadi dan sama sekalitidak menguasai sebarang bahasa komuniti lain. Dengan hal yang demikian wujudlah bahasa campuran (pijin). Di Malaysia, bahasa pasar dikatogerikan sebagai bahasa pijinyang sering digunakan di pasar semasa membeli ikan, sayur-sayuran dan sebagainya.

Activity (35)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ca Mi Phang liked this
Nor Azlena Wati Daud liked this
Juliana Ghazali liked this
Epul Bm liked this
nazar mohd liked this
Kaisin Toh liked this
Zulkifli Matnor liked this
Haizat Fabregas liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->