Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De osynliga barnen 2010

De osynliga barnen 2010

Ratings: (0)|Views: 1,456 |Likes:
Published by UNICEF Sverige
UNICEF Sverige har tagit fram en rapport om ensamkommande barn och deras boende under asylprocessen.

"Barn som anländer ensamma till Sverige för att söka asyl
engagerar och väcker känslor. Men hur ser deras situation
ut idag? Vad kan bli bättre för att de ska få ett värdigt mottagande?
För att öka våra kunskaper på området har
UNICEF Sverige gjort ett nedslag i verkligheten under
vintern 2009-2010."
UNICEF Sverige har tagit fram en rapport om ensamkommande barn och deras boende under asylprocessen.

"Barn som anländer ensamma till Sverige för att söka asyl
engagerar och väcker känslor. Men hur ser deras situation
ut idag? Vad kan bli bättre för att de ska få ett värdigt mottagande?
För att öka våra kunskaper på området har
UNICEF Sverige gjort ett nedslag i verkligheten under
vintern 2009-2010."

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: UNICEF Sverige on Jul 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/07/2010

pdf

text

original

 
De osni rnen
Rapport om ensamkommande barn och derasboende under asylprocessen
 
O UNICEF
UNICEF, FN:s barnond, arbetar över hela världen ör att örverkliga FN:s konvention om barnetsrättigheter. Insatserna är örebyggande, långsiktiga och bygger på principen att de barn som hardet sämst ska å hjälp örst – oavsett nationalitet, religion eller landets politiska ledning. I Sverigearbetar UNICEF med insamling av pengar och opinionsbildning ör barns rättigheter. UNICEF ärhelt beroende av rivilliga bidrag rån regeringar, öretag, organisationer och privatpersoner.Läs mer på www.unice.se2010Projektledare: Christina Heilborn, barnrättsjuristIntervjuare och örattare: Åsa Broman, statsvetareGrask orm: Joakim BerlinTryck: 08-Tryck, StockholmSkriten kan kostnadsritt beställas rån ino@unice.se ellerUNICEF Sverige, Box 8161, 104 20 Stockholm, teleon 08-692 25 00.
Omslagsbild: Mikael Andersson, Mira
 
INNEhåll
Inledning, s. 4Sytet med rapporten, s. 5Rapportens målgrupp, s. 5Rapportens underlag, s. 5Ensamkommande barn i Sverige, s. 7Barnkonventionen och de ensamkommande barnen, s. 7
Redorese r ur de r n  uner:
Lagar och riktlinjer, s. 7Migrationsverket anvisar en kommun, s. 8Kommunen utreder och öljer barnets boende, s. 8Staten ersätter kostnader, s. 10God man örordnas, s. 10
hur de ser u i rien - snsnin  inerusren indede i io orden:
Stor osäkerhet och eterlysning av riktlinjer, s. 11Den inledande kontakten – en omvänd situation, s. 12Beslut om tillällig placering, s. 12Socialtjänstens medgivandeutredning, s. 13Beslut om vård i amiljehem eller medgivande om privatplacering, s. 16Stöd och uppöljning, s. 17Brist på alternativa boenden, s. 19Barn som örsvinner, s. 20Länsstyrelsens tillsyn, s. 21Barnets gode man och dess infytande över barnets boende, s. 21 Sammanattande slutsatser, s. 22
UNICEF Series reoendioner, s.24
Källor och reerensmaterial, s. 25
FöRkORtNINgaR
BBIC barns behov i centrumEBO eget boendeHVB hem ör vård och boendeLMA lagen om mottagande av asylsökande m fLVU lagen med särskilda bestämmelser om vård av ungaProp. regeringens propositionSDF stadsdelsörvaltningSKL Sveriges Kommuner och LandstingSoF socialtjänstörordningenSoL socialtjänstlagenSOU statens oentliga utredningUNHCR FN:s fyktingorganUNICEF FN:s barnond
De osynliga barnen
3

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Sofia Eriksson liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->