Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
12Activity
P. 1
Mutiara-Ditengah-Mata

Mutiara-Ditengah-Mata

Ratings:
(0)
|Views: 707|Likes:
Published by Zahid Yasin

More info:

Published by: Zahid Yasin on Jul 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2013

pdf

text

original

 
 MUTIARA DI TENGAH MATA
ﻢﻴﺣﺮﺍ
 
ﻦﲪﺮﺍ
 
 ﻟﺍ
 
ﻢﺴﺑ
 
ﲔﻠﺳﺮﳌﺍﻭ
 
ﺀﺎﻴﺒنﻷﺍ
 
ﻑﺮﺷﺃ
 
ﻰﻠﻋ 
 
ﻡﻼﺳﻭ
 
 ﺓﻼﺼﺍﻭ
 
ﲔﻤﻠﻌﺍ
 
ﺏﺭ
 
 ﻟ
 
ﺪﻤﳊﺍﲔﻌﲨﺃ
 
ﻪﺒﺤﺻﻭ
 
ﻪﺃ
 
ﻰﻠﻋﻭ
.
 
Kami bersyukur kehadrat Allah Ta`ala yang telah memberitaufik dan hidayahnya serta azam yang kuat untuk kamimenyempurnakan hasrat yang terpendam bagi menyalinsemula, akan kata-kata wasiat serta pesanan AllahyarhamAyahanda Tuan Guru Syeikh Mahmud Nasri Osmani, semasahayatnya dan liku-liku perjalanan Allahyarham semasahidupnya. Beliau adalah seorang tokoh ulama’ yang saratdengan ilmu, warak dan tawadhu’. Kisah beliau mendapatperhatian dari seorang tokoh ulama’ yang terkenal pada zamantersebut, iaitu Tuan Guru Syeikh Othman Jalaluddin, pengasas
Madrasah Manabil `Ulum
di Penanti, Bukit Mertajam diberigelaran atau dikenali sebagai Lebai Salam.Sebaik sahaja Allahyarham kembali ke rahmatullah padahari Rabu 28 Safar 1400H bersamaan 16 Januari 1980M ketika
1
 
 MUTIARA DI TENGAH MATA
usianya 81 tahun, kami asyik teringat kepada wasiat danpesanannya. Katanya,
Ketahuilah bahawa punca anak-anak  Adam itu jadi sesat dalam Aqidah, Syariat, Akhlak, Pengor-banan Diri dan Harta ialah kerana mereka tiada berusahaduduk di atas noktah, permulaan langkahan di atas ilmu danamalan hidup mereka mengikut Syariat, Tariqat, Hakikat kaedah asal kejadian manusia sebagai Khalifah ke atas dunia; punca mereka tiada mengenali diri mereka sendiri mengikut asal susunan kedudukan manusia baik dan jahat dalam ilmu dan amal di sisi Allah Ta`ala, serta mereka tiada pulamempusakai ilmu dan amal melalui wasilah dan rabitah dari mereka yang sekira-kira soleh pada babnya”.
Maka ramailah manusia diakhir zaman ini yang mengakuIslam tetapi laksana buih, hanya sedikit yang mengambilpengertian makna makni yang tersurat dan tersirat dari ucapan
Dua Kalimah Syahadah
itu mengikut aliran fahaman AhliSunnah. Maka dengan sebab itu ramai yang tiada dapat bezaantara
intan dan kaca
, lalu berleluasalah kesalahan
khurafat 
 menjadi amalan harian, sehingga kerja buat mereka menjadisia-sia, yang mana jahil tersesat dengan kejahilannya manakalayang berilmu pula tersesat dengan ilmunya.Sebab itulah bagi orang-orang soleh yang ahli padababnya, mereka ini asyik berusaha memisahkan hati merekadengan ilmu supaya tercapai cita-citanya untuk
musyahadah
 akan Allah Ta`ala melalui lidah, anggota dan hati. Serentak
2
 
 MUTIARA DI TENGAH MATA
dengan itu mereka menyalin pakaian Akidah, Syariat, Akhlak,Pengorbanan Diri dan Harta bercontohkan kepada bagindaNabi Muhammad Rasullullah S.A.W. sepenuhnya. Pada babini dinasihatkan supaya setiap murid itu mesti berada di atasaliran kefahaman Ahli Sunnah serta menerima dengan yakin,mewarisi Amalan Kalifah Pusaka Wali Agama Islam.Dan adalah diharap juga kepada seluruh pembaca danulama` yang arif pada babnya hendaklah bersama-samamemperbetul yang tiada betul, mentasheh apa yang tiadasoheh samada huruf, kalimah, ayat yang menjadi isi kandunganrisalah ini di atas jalan taqwa serta memohon keredhaan AllahS.W.T.
ﺎﹶ ﻨِﺨِ ﺋﺎﹶﺸﹶﻤِ ﹶ ﻭ
 
ﺎﹶ ﻨﹾ ﻳﹶﺪِ ﺍﹶ ﻮِﹶ ﻭ
 
ﺎﹶ ﻨﹶﺑﹾ ﻮُ نُﺫ
 
ﺎﹶ ﻨَ ﹾ ﺮِﻔْﻏﺍ
 
 ﱠﻢﹸﻬﻠﺍ
 
ﻪﻳﺍﺪﳍﺍﻭ
 
ﻖﻴﻓﻮﺘﺍ
 
 ﻟﺎﺑﹶ ﻭﺍﹶ ﺮﹾﻴِﻐﹶﺻ
 
ﺎَ نﺎﹶﻴﱠﺑﹶﺭ
 
ﺎﹶﻤَﻛ 
 
ﺎﹶ ﻨﹾﻤﹶﺣﹾﺭﺍﹶﻭ
.
 ﱠﻥِﺍ
 
 ﱠﻢﹸﻬﻠﺍ ﹶﻰﻠﹶﻋﹶ ﻭ
 
،ﹶﻚﹾﻴَِﺍﹶ ﻭ
 
 ﹶﻚﹾ ﻨِﻣ
 
 ِﻩِﺬﹶﻫ
 
 ِﺷ
 
 ِﺪﹾﻴﹶﺳ
 
ﺎﹶ ﻨَ ﹾ ﻮﹶﻣﹶ ﻭ
 
ﺎﹶ ﻨِﺨﹾﻴِﺷ
 
ﹾﻦِﻣ
 
ْﻞﱠﺒَﻘَ ﺗ
 
ﺎﹶﻤَﻛ 
 
ﺎﱠ ﻨِﻣ
 
ْﻞﱠﺒَﻘَ ﺘَ ﻓ
 
 ﹶﻚﻘﹶﺣ ﹾﻴﺪﺒﻋ 
 
ﻦﻳﺪﺍﻰﳏ 
 
 ﺦ 
 
ﻪﺃ
 
ﻢﻠﺳﻭ
 
ﻪﻴﻠﻋ 
 
 ﻟﺍ
 
ﻰﻠﺻ
 
ﺪﻤﳏ 
 
ﺎﻨﻴﺒن
 
 ﺓﺰﺠﻌﻣ
 
ﺔﻛﱪﺑ
 
 ﻭ
 
ﻰنﻼﻴﳉﺍ
 
ﺭﺩﺎﻘﺍﲔﻤﻠﻌﺍ
 
ﺏﺭ
 
 ﻟﺪﻤﳊﺍﻭ
 
،ﲔﻌﲨﺍ
 
ﻪﺒﺤﺻﻭ
.
 
Diolah dan Disusun Oleh
,
Haji Idris Bin Haji Mahmud Nasri.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->