Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
35Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Desen Tehnic Industrial + Geometrie Descriptiva

Desen Tehnic Industrial + Geometrie Descriptiva

Ratings:
(0)
|Views: 683|Likes:
Published by criss_calin

More info:

Published by: criss_calin on Jul 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2012

pdf

text

original

 
desen tehnic industrial
3
Partea a 1- a
NO
Ţ
IUNIGENERALE DEDESEN TEHNIC
 
desen tehnic industrial
4
Capitolul 1
1.1.Informa
ţ
ii transmise prinintermediul desenului tehnic
Desenul unui produs finit (bun material) trebuie sã asigureexhaustivitatea informa
ţ
ionalã cu privire la acel produs cu privire la:
 forma
 ş
i dimensiunile produsului finit 
(bun material în construc
ţ
iade ma
ş
ini),
elementele de precizie
 ş
i de calitate a produsului,
locul 
 ş
i rolul func
 ţ 
ional în ansamblul din care face parte
- dacãeste vorba de un reper, adicã un element component al unui produs careare o logicã func
ţ
ionalã conturatã,
materialul, condi
 ţ 
iile tehnice
 ş
i tehnologice de execu
 ţ 
ie ale produsului
.Complexitatea informa
ţ
iilor furnizate de un desen tehnic – informa
ţ
iicare asigurã comunicarea între concep
ţ
ie
ş
i execu
ţ
ie, precum
ş
i între producãtor 
ş
i client – asigurã desenului tehnic un rol determinant în via
ţ
aunui produs
ş
i prin faptul cã reprezintã forma cea mai concisã
ş
i maisinteticã de comunicare în domeniul tehnic. Acest fapt asigurã importan
ţ
acunoa
ş
terii normelor, a elementelor conven
ţ
ionale utilizate înreprezentarea planã a corpurilor geometrice spa
ţ
iale
ş
i gradul ridicat deuniversalitate a acestor norme
ş
i reguli. Desenul tehnic, ca existen
ţ
ã
ş
imodalitate de realizare este definit de standarde cu întindere na
ţ
ionalã,europeanã
ş
i interna
ţ
ionalã.
1.2.Sistemul na
ţ
ional destandardizare
La nivelul României fiin
ţ
eazã
 Institutul Român de Standardizare
 – 
IRS
– organism de specialitate al administra
ţ
iei publice centrale,subordonate guvernului, care are ca obiect de activitate realizarea strategieide standardizare, acreditare
ş
i certificare în domeniul produselor – bunuri
ş
i servicii. IRS este membru al
Comitetului European de Standardizare
 
desen tehnic industrial
5
(
CEN
)
ş
i al
Organiza
 ţ 
iei Interna
 ţ 
ionale de Standardizare
(
ISO
)
ş
i areurmãtoarele atribu
ţ
iuni principale:
coordonarea
 ş
i îndrumarea activitã 
 ţ 
ilor de standardizare, deacreditare
 ş
i certificare din România,
crearea comitetelor tehnice,
coordonarea
 ş
i aprobarea programelor de standardizare,
examinarea proiectelor de standarde române, supunerea lor anchetei publice
 ş
i aprobarea lor ca standarde române,
organizarea
 ş
i coordonarea Sistemului Na
 ţ 
ional de Certificare aCalitã 
 ţ 
ii,
acreditarea
 ş
i notificarea organismelor de certificare
 ş
i aorganismelor de acreditare a laboratoarelor,
certificarea conformitã 
 ţ 
ii cu standardele române, gestionareamãrcilor de certificare a produselor,
reprezentarea intereselor României în organismele interna
 ţ 
ionale
 ş
i europene de standardizare.
Termenul ISO reprezint
ă
abrevierea de la
 International Organisation for Standardisation,
adicã Organiza
ţ
ia Interna
ţ
ionalã deStandardizare, înfiin
ţ
atã în anul 1926 sub denumirea de Federa
ţ
iaInterna
ţ
ionalã a Comisiilor Na
ţ
ionale pentru Stabilirea Normelor -
ISA
 International Federation of The National Standardising Associations)
,care din anul 1946 poartã actualul nume
ş
i este o federa
ţ
ie de organismena
ţ
ionale de standardizare, dupã cum s-a prezentat anterior.Activitatea de standardizare na
ţ
ionalã, precum
ş
i lucrãrile destandardizare interna
ţ
ionalã
ş
i europeanã, se desfã
ş
oarã în cadrul a 316comitete tehnice – organisme pe domenii de specialitate – înfiin
ţ
ate cuacordul IRS pe lângã organiza
ţ
ii de afaceri (companii, firme, corpora
ţ
ii,agen
ţ
i economici, etc.) si ale administra
ţ
iei publice, precum
ş
i pe lângãIRS. Structura
ş
i modul de lucru ale comitetelor sunt stabilite prin SR 10000-3. La aceste comitete tehnice participã peste 3000 de exper 
ţ
i!Standardele sunt simbolizate
ş
i clasificate alfanumeric pe sectoare,grupe
ş
i subgrupe. Sectoarele sunt notate cu o literã – A, B,C,… - grupelesunt notate cu o cifrã de la 0 la 9, iar subgrupele cu o a doua cifrã de la 0 la9. De exemplu, sectorul Metalurgie este simbolizat cu litera B, grupa deMetalurgie feroasã cu cifra 1
ş
i subgrupa “
Ţ
evi de o
ţ
el” cu cifra 4:
Sector B MetalurgieGrupa B1 Metalurgie feroasãSubgrupa B14
Ţ
evi de o
ţ
el

Activity (35)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Lazar Mihail liked this
Maria Wellington liked this
Politic Marian liked this
Romsad liked this
Popa Mircea liked this
Morena Vlaic liked this
Popa Mircea liked this
biliboi5 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->