Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
Serbia Dinar 24-2005

Serbia Dinar 24-2005

Ratings: (0)|Views: 3,023|Likes:
Published by numispista

More info:

Published by: numispista on Jul 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2013

pdf

text

original

 
dinar 24
Primerak broj:
Redakcija zadržava pravo manjih intervencija u tek-stu, podrazumevajući da se integritet celine i detalja mora poštovati. U slučaju potrebe za većim inter- vencijama, redakcija će obavezno konsultovati au- tora teksta pre ob javljivanja. Na osnovu mišljenja Ministarstva kulture RepublikeSrbije br. 413-00-649/2001-04 numizmatički časopis „dinar” jeste proizvod iz člana 11 stav 1 tačka 8 Zako-na o porezu na koji se ne plaća porez na promet.
Stavovi i mišljenja autora tekstova i priloga nemoraju predstavljati stavove i mišljenja redak-ci je „dinara”.
Za izdavača
Miladin MARKOVIĆ, predsednikSrpskog numizmatičkog društvae-mail: marmi@eunet.yu
Glavni i odgovorni urednik 
Ranko MANDIĆe-mail: r_mandic@yahoo.com
Članovi redakcije
Nenad BJELOŠDušan KOVAČEVRanko MANDIĆRista MILETIĆLjubomir STEVOVIĆ
Lektor i korektor
Darinka NIKOLIĆ
Engleski rezime tekstovi
Ranko MANDIĆEnglish summaries by the editor
 Adresa Redakcije
Makedonska 2111000 Beograd, SrbijaTel. +381 (011) 3034-595e-mail: numiserb@yubc.net
Žiro račun: 205-69617-78
Srpsko numizmatičko društvo Beograd
Štampa
GTP „PANGRAF” d.o.o.Beograd, Stanka Paunovića 49Tel. 3329-166
Tiraž: 1000 primeraka
* Redovna članarina za 2004. godinu iznosi 800 dinara (10 evra). Za decu i omladinu do 17 godina sta-rosti, članarina iznosi 50% tog iznosa. Doživotna članarina iznosi 12000 dinara (150 evra).** Za maloletne osobe pristupnicu potpisuje jedan od roditelja ili staratelja.
P R I S T U P N I C A
za upis u Srpsko numizmatičko društvoOvim podnosim zahtev za prijem za:
REDOVNOG* člana Srpskog numizmatičkog društva
DOŽIVOTNOG* člana Srpskog numizmatičkog društvaO sebi dajem sledeće podatke:Ime i prezime ____________________________________________________________Ulica i broj ___________________________________ Pošt. broj __________________Mesto ______________________________________ Zemlja ____________________Datum rođenja ______________________ Zanimanje ___________________________Posedujem numizmatičku zbirku iz sledećih oblasti:
Antička numizmatika
Srednjovekovna numizmatika
Moderni metalni novac
Medalje i plakete
Žetoni
Notafilija (papirni novac)
Akcije i druge hartije od vrednosti
Faleristika (odlikovanja)
Militarija i značkarstvo
Ne posedujem zbirku - numizmatikom se bavim radi izučavanja
Označiti znakom
×
jednu ili više oblasti koje se odnose na vaš numizmatički interes - aktivnost.
Datum __________________ Potpis ** _____________________________
Izdata prva knjiga iz serije sabranih numizmatičkih radova
SERGIJA DIMITRIJEVIĆA
,što je istovremeno i prva publikacija u izdanjuSrpskog numizmatičkog društvapovodom predstojeće proslave 50-godišnjice svog postojanja:
NOVE VRSTE SRPSKOG SREDNJOVEKOVNOG NOVCA
 x     
parSERGIJE DIMITRIJEVIĆPriredili: Milan S. Dimitrijević i Ranko MandićIzdanje: Srpsko numizmatičko društvo, Beograd, 2005.Tvrde ilustrovane korice, 28 cm. 367 str, ilus.ISBN 86-902071-2-0
Uvodni osvrt akademika prof. dr Sime Ćirkovića objavljujemo sadau članku
Na putu ka sintezi
, na str. 33, a detaljniji prikaz knjige objavićemo u sledećembroju našeg časopisa.
 
dinar 2452005
60 Vevčani, najmanja zemlja u Evropi
Arnout Bruins 
61 “Tačkice” i drugi robni bonovi od 1944. godine (2)
Đuro Vojnović 
63 Interni novac “Rembasa”
Jugoslav Miletić 
67 Cene papirnog novca Jugoslavijekoji nije bio u opticaju
Zoran Ilić 
Medaljerstvo
69 Medalja Ivana Novinca
Ranko Mandić 
70 Vojne plakete u SFRJ
Nenad Bjeloš 
73 Spomen medalja proglasa obnovljenesrpske nezavisnosti
Ljubomir Stevović 
Faleristika
75 Priznanja Društva za negovanje oslobodilačkihratova Srbije do 1918. godine (3)
Stevan Radan, Ranko Mandić i Nenad Bjeloš 
81 Odlikovanje dvorskog majstora
Radomir Stolica
82 Medalja časti
Radomir Stolica
84 Spomen znak “Partizan Jugoslavije - građaninSSSR-a”
Aleksandar Mihailovič Veličko i Lazar Gerić 
86 Prikaz studije o vojnoj eliti Kraljevine Jugoslavije
Marijan F. Kranjc 
Vojne oznake
87 Oznake artiljerije jugoslovenskih partizana
Nenad Bjeloš 
88 Oznake na kapama vojske Kraljevine Jugoslavije1939. godine
Nebojša Milanović 
92 Prikazi knjiga95 Naš novac na svetskim aukcijama
Aleksandar Brzić 
98 Informacije SND102 Nove prostorije SND
Sadržaj

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Okir1793 liked this
pecamont liked this
Vanja Vujovic liked this
Vanja Vujovic liked this
Dusan Rakic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->