Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Serbia Dinar 25-2005

Serbia Dinar 25-2005

Ratings:
(0)
|Views: 2,067|Likes:
Published by numispista

More info:

Published by: numispista on Jul 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2012

pdf

text

original

 
Primerak broj:
Redakcija zadržava pravo manjih intervencija u tek-stu, podrazumevajući da se integritet celine i detaljamora poštovati. U slučaju potrebe za većim inter-vencijama, redakcija će obavezno konsultovati au-tora teksta pre objavljivanja.Na osnovu mišljenja Ministarstva kulture RepublikeSrbije br. 413-00-649/2001-04 numizmatički časopis„dinar” jeste proizvod iz člana 11 stav 1 tačka 8 Zako-na o porezu na koji se ne plaća porez na promet.
Stavovi i mišljenja autora tekstova i priloga nemoraju predstavljati stavove i mišljenja redak-cije „dinara”.
Za izdavača
Miladin MARKOVIĆ, predsednik Srpskog numizmatičkog društvae-mail: marmi@eunet.yu
Glavni i odgovorni urednik 
Ranko MANDIĆe-mail: r_mandic@yahoo.com
Članovi redakcije
Nenad BJELOŠDušan KOVAČEVRanko MANDIĆRista MILETIĆLjubomir STEVOVIĆ
Lektor i korektor
Darinka NIKOLIĆ
Engleski rezime tekstovi
Ranko MANDIĆEnglish summaries by the editor
 Adresa Redakcije
Makedonska 2111000 Beograd, SrbijaTel. +381 (011) 3034-595e-mail: numiserb@yubc.net
Žiro račun: 205-69617-78
Srpsko numizmatičko društvo Beograd
Štampa
GTP „PANGRAF” d.o.o.Beograd, Stanka Paunovića 49Tel. 3329-166
Tiraž: 1000 primeraka
DVA JUBILEJA
Srpskog numizmatičkog društva
Prvi je naš mali jubilej - dvadesetpeti broj časopisa “dinar”, čije smo izdavanjezapočeli u junu 1996. godine.Drugi, onaj veći, je održavanje naših pedesetih međunarodnih susreta numiz-matičara, a koji se organizuju u kontinuitetu već 25 godina, od juna 1981.
NOVE PROSTORIJE SND
Palata “Srbija” u kojoj su nove prostorije SND - ugaoul. Kneza Mihaila i Kralja Petra INove prostorije Srpskog numizmatičkog društva nalaze se od nedavnou pešačkoj zoni najstrožeg centra grada,u Knez Mihailovoj ulici br. 49, I sprat(zgrada “Srbija” predratnog Osiguravajućeg društva,pored restorana “Grčka Kraljica”).U novim prostorijama smeštena je kancelarija sekretara Društva, biblioteka SND, našaKnjižara i papirnica, kao i magacin časopisa SND, koji su besplatni za članove SND kojisu podmirili članarinu, a raspoloživi su i u slobodnoj prodaji, kao i drugenumizmatičke publikacije.Tu je i sala za održavanje sastanaka Upravnog odbora,sastanaka Redakcije naših časopisa i drugih manjih sastanaka,dok se redovni “veliki sastanci” SND i dalje održavajusvakog utorka u ul. Sv. Save 16-18/II.
 
368 ,   24   b;112 ff  ;       
za sva redovna i prigodna izdanja; takođe opis retkih proba i drugihtzv. specijaliteta, sa valuacijama i podacima o našim i svetskim aukcijamana kojima su nuđeni rariteti naše moderne numizmatike.
Bb
sadrži oko 500 detaljno prikazanih radovao našem modernom metalnom novcu, na više od 20 strana.
specijalno izdanje povodom proslave50godišnjice srpskog numizmatikog društva
Pžb: SND, N , T Rb 1, BT. 11 3349; 3221972;: b@yb.www...y
NOVO
(četvrto) izdanje najpoznatijeg i jedinog kompletnogkataloga metalnog novca Jugoslavije i jugoslovenskih zemalja
 
dinar 2552005
Srpsko numizmatičko društvo – Beograd
organizujeJubilarni
MEĐUNARODNI SUSRET NUMIZMATIČARA
Beograd, hotel „SLAVIJA”Subota, 15. oktobra 2005, od 9 do 15 č.Svaka ulaznica je istovremeno lutrijski broj tradicionalnenagradne igre u kojoj je gl
 
avni zgoditak zlatnik,DUKATkralja Aleksandraiz 1931. godine.
  5  1.   S  U  S  R  E   T   S  N  D  o d  r  ž  a ć e   s e   1  0.    X  I  I   2  0  0  5.   H o  t e   l   S   l  a  v  i  j  a ,  o d   9  d o   1  5    h

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Gisele Maric liked this
Manojlovicks liked this
Dan liked this
Dan liked this
Backo Backojevic liked this
Petar Jovic liked this
srbcoins liked this
Isidora Radevic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->