Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
15Activity
P. 1
Distribution Channel of Kohinoor Condoms

Distribution Channel of Kohinoor Condoms

Ratings: (0)|Views: 4,684|Likes:
Published by Pravah Shukla

More info:

Published by: Pravah Shukla on Jul 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2012

 
Tjhca ig Kietaet{
A}akqtowa [qlljxy0 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 8Oetxidqktoie0 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 8Ih`aktowa ig tma {tqdy0 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ;[kiva ig tma [tqdy0 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ;Xa{ajxkm Latmidiciby0 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 4Colotjtoie{ ig tma {tqdy0 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 4Do{txohqtoie Kmjeeac0 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 1Ljxboe{ gix tma do{txohqtix{0 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 2Ljxboe{ gix tma xatjocax{0 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 2Lj`ix Vxihcal{ gix tma do{txohqtix0 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% =Itmax vxidqkt{ do{txohqtad hy Do{txohqtix0 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ?Kilvjxjtowa {tqdy ig Nimoeiix hxjed jed Eoxidm %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% :6Kilvjxjtowa {tqdy ig Nimoeiix hxjed jed itmax hxjedad kiedil{0 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% :6Lj`ix Goedoeb{0 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% :6Kiekcq{oie{0 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ::Xakillaedjtoie{0 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ::Hohcoibxjvmy0 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ::
 
DO[TXOHQTOIE KMJEEAC ‛ NIMOEIIX KIEDIL[ -TTN ‛ COB CTD%/
[[KL
VXJWJM [MQNCJ F OO[A
8 sVjba 
A}akqtowa [qlljxy0
Tma xa{ajxkm xavixt tmxir{ cobmt ie tma do{txohqtoie kmjeeac ig Nimoeiix kiedil{ rmokm o{ jhxjed ejla ig TTN,COB Colotad% Nimoeiix jed Dqxa} gjcc qedax tma hxjed ejla ig Nimoeiix%Tmo{ xavixt kcajxcy {tqdoa{ jhiqt doggaxaet cawac{ ig do{txohqtoie kmjeeac{ rotm xa{vakt tiNimoeiix kiedil{ oe Txje{,Bilto Jxaj ig Cqkneir# Qttjx Vxjda{m# Oedoj% Tma xavixt jc{ido{kq{{a{ tma wjxoiq{ vxihcal{ gjkad hy tma do{txohqtix gxil jcc aed{% Doggaxaet kiedil gcjwix{rotm tmaox ljxboe{ jxa jc{i do{kq{{ad oe tmo{ xavixt% Tma nay taxl XIO-Xatqxe ie Oewa{tlaet/ o{tma kxq} ig tma xavixt rmokm awaxy do{txohqtix rjet{ ti ajxe j{ mobmax j{ ma kje% Tma lj`ixgoedoeb{ jed xakillaedjtoie{ rocc occq{txjta lixa jhiqt tma do{txohqtoie kmjeeac ig NimoeiixKiedil{%
Oetxidqktoie0
Jhiqt tma bxiqv jed tma kilvjey0
Tma TTN Bxiqv o{ je Oedoje hq{oea{{ kiebcilaxjta rotm j vxa{aeka jkxi{{ {awaxjc {ablaet{ ig tma oedq{txy oekcqdoeb kie{qlax dqxjhca{# vmjxljkaqtokjc{ jed {qvvcalaet{# hoi,ladokjcdawoka{# ljv{ jed jtcj{a{# kie{qcjx wo{j {axwoka{# woxtqjc j{{o{tjet {axwoka{ jed majctm kjxa{axwoka{% Tma TTN Bxiqv rj{ {tjxtad oe :?8= hy T% T% Nxo{mejljkmjxo# jed o{ cjxbacy iread hytma gjlocy% Tma bxiqv mj{ xawaeqa{ ig iwax X{% :6 hoccoie rotm j vxa{aeka jkxi{{ Oedoj jed{awaxjc oetaxejtoiejc ljxnat{% Tma bxiqv mj{ `ioet waetqxa{ rotm bcihjc kixvixjtoie{ {qkm j{ [[COetaxejtoiejc# rmi jxa tma ljnax{ ig Dqxa} kiedil{ jed Dx% [kmicc"{ giit kjxa vxidqkt{% Tmabxiqv o{ jc{i j{{ikojtad rotm {awaxjc kmjxotjhca jed {ikojc ixbjeopjtoie{# {qkm j{ tma TTNWicqetjxy Hciid Hjen# tma T%T% Xjebjejtmje Kcoeokjc Xa{ajxkm Giqedjtoie -j mi{votjc gixjckimic jed dxqb jddoktoie/ jed TTN [kmiic{ gix tma qedaxvxowocabad%TTN,COB o{ j cajdax oe lixa rjy{ tmje iea% Tmay raxa tma gox{t ti oetxidqka wjxojet kiedil{cona xohhad# dittad# kietiqxad jed {vaxlokodjc kiedil{ oe Oedoj% Mjwoeb voieaaxad kiediljdwaxto{oeb oe Oedoj# tmaox gcjb{mov hxjed Nimoeiix kietoeqa{ ti ha tma ljxnat cajdax rotm iwax46! ljxnat {mjxa# jed Dqxa}# tma oetaxejtoiejc ha{t{accax# o{ tma gox{t {qvax vxaloql kiedilhxjed ti ha ljxnatad oe Oedoj% TTN,COB o{ jc{i j cajdoeb {qvvcoax ig kiedil{ ti tmaBiwaxelaet ig Oedoj"{ Gjlocy racgjxa vxibxjlla# rotm iwax 1 hoccoie kiedil{ {qvvcoad {i gjx%
Jhiqt Txje{ ‛ Bilto Jxaj0
 
DO[TXOHQTOIE KMJEEAC ‛ NIMOEIIX KIEDIL[ -TTN ‛ COB CTD%/
[[KL
VXJWJM [MQNCJ F OO[A
; sVjba 
Txje{,Bilto jxaj o{ je olvixtjet {qh,koty oe tma Cqkneir latxivicotje jxaj rotm ot{ vivqcjtoieea}t iecy ti tma ljoe koty% Ot o{ xacjtowacy lixa dawacivad tmje tma ljoecjed dqa ti tmakietalvixjxy vcjeeoeb% Ot o{ dowodad xiqbmcy oeti tma gicciroeb jxaj{0 Ljmjejbjx# Eoxjcj Ejbjx#Jcobje`# @jejnovqxjl# Oedoxj Ejbjx# jed tma cjxba{t ig jcc# Bilto Ejbjx%Rotm tma vivqcjtoie ig {cobmtcy lixa tmje iea loccoie ot o{ tma li{t cotaxjta jxaj oe tma aetoxaQttjx Vxjda{m {tjta% Ot li{tcy mj{ loddca kcj{{ vxiga{{oiejc{ jed o{ lixa ki{livicotje tmje tmaljoe koty%t kie{totqta{ tma kaetxjc hq{oea{{ do{txokt ig Aj{taxe Qttjx Vxjda{m rotm ljey HVI{# X'Dkaetxa{# OT# jed OTA[ kaetxa{% Ot jc{i mj{ Oedoxj Bjedmo Vxjto{mtmje rmokm o{ tma cjxba{t {koaekajed takmeiciby kaetxa oe Qttjx Vxjda{m% Li{t ig tma akieilok jktowoty o{ kiegoead ti OedoxjEjbjx,Bilto Ejbjx jed [otjvqx Xijd rmoca itmax{ jxa vxoljxocy xa{odaetojca{tjhco{mlaet{%^kotjtoie eaadad\Tma oe{totqtoiejc jxaj oe Wohmqto Nmjed# j cikjcoty oe Bilto Ejbjx# o{ gj{t dawacivoeb j{ tma{akied Kaetxjc Hq{oea{{ Do{txokt ig Cqkneir%
Ih`aktowa ig tma {tqdy0
Gicciroeb jxa tma ih`aktowa{ ig tma {tqdy0
 
Ti goed iqt tma doggaxaet cawac{ oe do{txohqtoie kmjeeac ig kiedil{
 
Ti neir jhiqt tma ljxboe{ jed XIO-Xatqxe ie Oewa{tlaet/ ig tma do{txohqtix
 
Ti goed iqt tma lj`ix vxihcal{ gix tma do{txohqtix gxil xatjocax aed jed kilvjey aed
 
Ti goed iqt tma itmax vxihcal{ vxawjocoeb oe tma kiedil oedq{txy oe baeaxjc jed {vakojccyoe Nimoeiix Kiedil{
[kiva ig tma [tqdy0
Tma {tqdy kiwax{ tma kiedil oedq{txy jed ljoecy Nimoeiix kiedil{ rmokm jxa ljeqgjktqxadhy TTN,COB Colotad jed jhiqt tma do{txohqtoie kmjeeac oe Txje{,Bilto Jxaj ig Cqkneir% Tma{tqdy o{ diea ti goed jhiqt tma do{txohqtoie kmjeeac jed itmax vioet{ xacjtad ti ot%

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Abhijeet Nalage added this note
hi, it is good plz. mail me very soon...
vasanth_kiran_1 liked this
Kinjal Sampat added this note
hey i want this mail right now can u allowed...........please.........
付雅媚 liked this
CK Lim liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->