Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
About Asparagus Officinalis - Presentation

About Asparagus Officinalis - Presentation

Ratings: (0)|Views: 48|Likes:
Published by Dinh xuan Ba
Măng Tây là gì ? Lợi ích của Măng Tây. Tình hình cung cầu Măng Tây trên thế giới. Măng Tây và nạn nhân của chất độc da cam/dioxin.
Măng Tây là gì ? Lợi ích của Măng Tây. Tình hình cung cầu Măng Tây trên thế giới. Măng Tây và nạn nhân của chất độc da cam/dioxin.

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Dinh xuan Ba on Jul 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2010

pdf

text

original

 
Bµn vÒ m¨ng t©y (asparagus)
1.ng y lµ ? T×nh nh cung cÇu2.Lîi Ých søc kháe vµ phßng bÖnh cña M¨ng T©y3. C¸ch trång M¨ng T©y (xem tài li
u h
ướ
ng d
n)4. C¸ch chÕ biÕn M¨ng T©y (xem
đĩ 
a VCD)5. ThÞ tr-êng ®Ých (target market) cña M¨ng T©y6. §èi thñ c¹nh tranh
1SECOIN Applied Biology Center
 
2SECOIN Applied Biology Center
M¨ng t©y lµ ? T×nh h×nh cung cÇu
M¨ng T©y: Asparagus spear (sprout)Asperge, Spargel,
芦笋
Hä: Asparagaceae (Thiªn m«n), LiliaceaeChi: AsparagusLoµi:
 Asparagus officinalis
L.(trªn 80 loµi)
M
¨ngChïm rÔD-íi loµi lµ thø (variety). Thø ®-îcchän läc, nu«id-ìng vµ g©y trångtheo mét c«ng nghÖriªng ®-îc t¹m ilµ gièng (cultivar)
 
3SECOIN Applied Biology Center
Mét sè cultivar cña m¨ng t©y

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->