Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
27Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sdr de neuron motor periferic

Sdr de neuron motor periferic

Ratings: (0)|Views: 1,858 |Likes:
Published by maryanne_bb

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: maryanne_bb on Jun 16, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2013

pdf

text

original

 
UNIV.MED.FARM. T
Â
RGU-MUREªDISCIPLINA DE NEUROLOGIE
 Prof.dr.ION PASCU 
SINDROMUL DE NEURON MOTOR PERIFERIC
1. Anatomofiziologie
NMP = calea eferent
ã
unic
ã
a actului motor: "calea final
ã
comun
ã
"(Sherrington)
1.1.
Pericarionul 
1.1.1.
Origine:
- cornul ant.al MS- ncl.motorii ai nv.cranieni: III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII1.1.2.
Somatotopie:
cornul ant.al MS- ncl.anteromediali: muºchii paravertebrali- ncl.anterolaterali: muºchii extremit
ãþ
ilor- neuronii motori ai muºchilor flexori sunt dispuºi medial ºi caudal fa
þã
deneuronii muºchilor extensori corespunz
ã
tori- neuronii laterali inerveaz
ã
muºchii distali
1.2.
Dendritele:
- peste 1000 conexiuni pentru fiecare neuron cu:- fsc.piramidal sau fsc.geniculat, direct sau prin intermediul neuronilorintercalari- fsc.reticulospinal, direct sau X, de la structuri extrapiramidale, cerebelaresau corticale- fsc.olivo-, tecto- ºi rubrospinal- componenta aferent
ã
a rfl.miotatic din neuronii gl.spinali
1.3.
Axonii
- cornul ant.al MS - r
ã
d.ant.- ncl.motorii din TC - originea aparent
ã
a nv.cranieni- r
ã
d.ant.se apropie ºi se al
ã
tur
ã
r
ã
d.post.,
 î 
n spa
þ
iul subarahnoidian- r
ã
d.ant. + r
ã
d.post. = nv.spinal (rahidian), cu fibre mixte (motorii ºi senzitive)- nv.spinal p
ã
r
ã
seºte canalul vertebral prin foramenul intervertebral = por
þ
iuneafunicular
ã
- plexurile nervoase = fibre din mai multe r
ã
d.ant.- nv.periferici: fibre din plexurile nervoase- distribu
þ
ia fibrelor motorii din nv.cranieni nu sufer
ã
modific
ã
ri importante
 î 
ntraiectul lor periferic, cu excep
þ
ia unor anastomoze de mic
ã
importan
þã
- la periferie axonii NMP se termin
ã
la nivelul jonc
þ
iunii (sinapsei)neuromusculare
 
- unitatea motorie = 1 NMP + fibrele musculare pe care le inerveaz
ã
- nr.de fibre musculare ale unei UM este invers propor
þ
ional cu gradul deprecizie al miºc
ã
rii (de la 2000 fibre
 î 
n m.gastrocnemian la 5 fibre
 î 
nm.oculari)- teritoriile UM vecine se suprapun
2.
 
Simptomatologie
 
2.1.
Tulb.de motilitate
2.1.1. T
ulb.de motilitate activ
ã
:
deficite motorii - pareze sau paralizii- afectate numai grupele musculare corespunz
ã
toare UM lezat- direct propor
þ
ionale cu gradul de afectare al NMP- limitate sau extinse- asimetrice sau simetrice2.1.2.
Tulb.de motilitate pasiv
ã
:
hipo-atonie muscular
ã
 
- ºtergerea reliefului m.- sc
ã
derea consisten
þ
ei m.- exagerarea miºc
ã
rilor pasive2.1.3.
Tulb.de motilitate automat 
ã
- diminuat
ã
sau abolit
ã
2.1.4.
Tulb.de motilitate sincinetic
ã
- diminuat
ã
sau abolit
ã
2.1.5.
Tulb.de motilitate involuntar 
ã
- apari
þ
ia fascicula
þ
iilor musculare
 î 
n leziunile iritative ºi instalate lentprogresiv la nivelul pericarionului sau, rareori, ale axonului,
 î 
n imediataapropiere a pericarionului
2.2.
Tulb.de reflexe
2.2.1.
 Rfl.osteotendinoase
- diminuate sau abolite - limitat la UM afectat
ã
- sc
ã
derea intensit
ãþ
ii ROT este propor
þ
ional
ã
cu nr.UM afectate de caredepinde rfl.respective2.2.2.
 Rfl.cutanate, mucoase, articulare ºi de postur 
ã
- diminuate sau abolite
 î 
n aceleaºi condi
þ
ii ca la 2.2.1.2.2.3.
 Rfl.idiomuscular (contrac
 þ
ia idiomuscular 
ã
)
- prezent
ã
, uneori exagerat
ã
, c
â
t timp atrofia m.nu este sever
ã
- tardiv, rfl.idiomuscular diminu
ã
,
 î 
ns
ã
decontrac
þ
ia este lent
ã
(reac
þ
iemiotonic
ã
)
2.3.
Tulb.trofice
2.3.1. Atrofia muscular
ã
- debut dup
ã
2-3 s
ã
pt.de la instalarea leziunilor- leziuni rapid instalate = paralizia ºi hipotonia preced atrofia m.
 
- leziuni lent progresive: atrofia m.se instaleaz
ã
prima- strict localizate la grupele m.ale c
ã
ror UM sunt afectate2.3.2.
 Alte tulb.trofice
- ulcere trofice ("mal perforant"): afectarea tegumentelor, fanerelor,
þ
esutuluisubcutanat- deform
ã
ri articulare- disfunc
þ
ia trofic
ã
a SNV (sistem nervos autonom)2.4.
Tulb.excitabilit
 ãþ
ii neuromusculare
2.4.1.
 Modific
ã
rile testelor electrice clasice
- reac
þ
ie de degenerescen
þã
par
þ
ial
ã
sau total
ã
2.4.2.
Electromiografia
: traseu neurogen- apari
þ
ia unei activit
ãþ
i bioelectrice spontane (de repaus)- poten
þ
ialele de fibrila
þ
ie- poten
þ
ialul lent de denervare- poten
þ
ialul de fascicula
þ
ie- poten
þ
ialele de ac
þ
iune
 î 
n timpul miºc
ã
rilor active- dispar
 î 
n caz de denervare total
ã
a m.- particularit
ãþ
i
 î 
n caz de denervare par
þ
ial
ã
a m.- contrac
þ
ia m.maximal
ã
nu poate realiza traseul interferen
þ
ial- traseu simplu accelerat sau traseu intermediar bogat- apari
þ
ia poten
þ
ialelor de oscila
þ
ie unic
ã
- apari
þ
ia poten
þ
ialelor de reinervare
3. Diagnosticul topografic
3.1.
Nivelul pericarional 
- distribu
þ
ia metameric
ã
(segmentar
ã
) a paraliziilor ºi a atrofiilor m.- integritatea m.inerva
þ
i de segmentele supra- ºi subiacente leziunii- simetria paraliziilor ºi atrofiilor m.
 î 
n b.eredodegenerative- asimetria paraliziilor ºi atrofiilor m.
 î 
n b.dob
â
ndite- apari
þ
ia,
 î 
n afec
þ
iuni cronice, a paraliziilor ºi atrofiilor m.
 î 
n por
þ
iunea distal
ã
amembrului sup.(de tip"Aran-Duchenne")- prezen
þ
a fascicula
þ
iilor
 î 
n leziunile cu instalare lent progresiv
ã
- p
ã
strarea
 î 
n limite normale a vitezei de conducere neuromotorie- p
ã
strarea rfl.pilomotor3.2.
 Nivelul radicular
- distribu
þ
ia segmentar
ã
a paraliziilor ºi a atrofiilor m.(topografie radicular
ã
)- prezen
þ
a cu totul excep
þ
ional
ã
a fascicula
þ
iilor- p
ã
strarea rfl.pilomotor dac
ã
leziunea este
 î 
naintea jonc
þ
iunii cu ramura

Activity (27)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ionica964 liked this
boga2007 liked this
myalaura liked this
boga2007 liked this
Costel Peia liked this
Andrei George liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->