Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
Green Winners

Green Winners

Ratings: (0)|Views: 576|Likes:
Published by Supply Knowledge

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Supply Knowledge on Jul 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2012

pdf

 
 A rldl`v  AVClar`la`anytit rlulant vjav f|ri`g vjl d|rrl`v ldb`bkid tnbwfbw`.dbkxa`ilt vjav tjbw a „vr|l‛ dbk+kivkl`v vb t|tvai`+aoinivy axxlar vbb|vxlrbrk vjlir i`f|tvry xllrt i` vjl  e`a`dian karclvt
„Grll`‛ Wi``lrt
Vjl xlrbrka`dl b t|tvai`aoinivy+bd|tlf dbkxa`iltf|ri`g vjl e`a`dian dritit
I` vjl xatv lw ylart. a fldiflfny „ikxlrldv‛ tvbrk b tdardl rltb|rdlt.gnboan warki`g floavlt. tjivt i` d|t+vbklr flka`f a`f rlg|navbry dja`gltjaul dbkxlnnlf ka`y o|ti`lttlt vbrladv vb vjl t|tvai`aoinivy djannl`glTbkl dbkxa`ilt rladv tvravlgidanny.afm|tvi`g vjl dbrxbravl tvravlgy vb t|t+vai` vjl j|ka` a`f `av|ran rltb|rdltvjly winn `llf vb t|ddllf `bw a`f brvjl nb`g vlrk Vjlir i`iviaviult arl |t|+anny vra`tbrkavib`an i` `av|rl. ori`g+i`g a tig`ida`v o|v xbvl`vianny tnbw ravlb rlv|r` Vjly arl nltt dbtvny *kbtvny i`ultvkl`vt i` l`lrgy ldil`dy) a`fbvl` rlt|nv i` jigjlr rlul`|lt vjrb|gjtanlt b 
 grll`
xrbf|dvt a`f tlruidltBvjlr dbkxa`ilt vacl a kbrl vad+vidan axxrbadj. uilwi`g t|tvai`aoinivy rtv at a` bxxbrv|`ivy vb ikxrbul vjlirrlx|vavib`t Vjly kacl tkann lbrvtt|dj at |xgrafi`g a` l`uirb`kl`vanxbnidy br rlora`fi`g lzitvi`g i`ivia+viult |`flr vjl g|itl b t|tvai`aoinivyVjl lbrvt arl fllklf dbkxnlvl wjl`a t|tvai`aoinivy rlxbrv it x|onitjlf a`fa` awarf it wb` br a vradc rldbrf b tbdian rltxb`tioinivyAt vjl `a`dian dritit vaclt ivtvbnn. a`f t|tvai`aoinivy+rlnavlf xrbmldvtaff dbtvt. ka`y dbkxa`ilt arl db`+tiflri`g aoa`fb`i`g vjlir t|tvai`aoin+ivy i`iviaviult O|v olbrl q|ivvi`ganvbglvjlr. a `bvl b da|vib` A rldl`v AV Clar`ly a`anytit rlulant vjavf|ri`g vjl d|rrl`v ldb`bkid tnbw+fbw`. dbkxa`ilt vjav tjbw a „vr|l‛dbkkivkl`v vb t|tvai`aoinivy axxlar vbb|vxlrbrk vjlir i`f|tvry xllrt i` vjl`a`dian karclvt
*tll tifloar. _ltlardj Klvjbfbnbgy b` vjl bnnbwi`g xagl)
I`fllf. i` 15 b vjl 1: i`f|t+vrilt lzaki`lf. dbkxa`ilt rldbg`i}lfat t|tvai`aoinivy+bd|tlf b|vxlrbrklfvjlir i`f|tvry xllrt bulr obvj a vjrll+a`f tiz+kb`vj xlribf. a`f wlrl wlnnxrbvldvlf rbk uan|l lrbtib`
1
Bulrvjrll kb`vjt. vjl xlrbrka`dl fi+lrl`vian adrbtt vjl 99 dbkxa`ilt i`vjit a`anytit wbrclf b|v vb 18 xlr+dl`v3 bulr tiz kb`vjt. vjl filrl`vian wat 1< xlrdl`v Vjl g|rl b` vjl
 At dbkxa`ilt d|v dbtvt vb glv vjrb|gj vjl d|rrl`v gnboan ldb`bkid tnbwfbw`. vjlrl it bvl` a vlkxvavib` vb aoa`fb` rldl`v brayt i`vbt|tvai`aoinivy Ylv a `lw AV Clar`ly a`anytit e`ft vjav dbkxa`ilt dbkkivvlf vb dbrxbravl t|tvai`aoinivy xradvidlt arl adjilui`g aobul+aulragl xlrbrka`dl i` vjl e`a`dian karclvt f|ri`g vjit tnbwfbw`Tb olbrl vbtti`g b|v vjbtl t|tvai`aoinivy xradvidlt a`f i`iviaviult.iv kigjv ol witl vb ertv flvlrki`l vjl rlan uan|l b vjl lbrvt‖ ltxldianny vjl xbttionl rlwarft br tvayi`g vjl db|rtl
1
T|tvai`aoinivy dbkxa`ilt arl fli`lf oy i`dn|tib` i` livjlr vjl Fbw Mb`lt T|tvai`aoinivy I`flz br vjl Gbnfka` Tadjt T\TVAI@ bd|t nitv
 
bnnbwi`g xagl inn|tvravlt vjl xlrbr+ka`dl b t|tvai`aoinivy+bd|tlf dbk+xa`ilt i` ladj i`f|tvry dbkxarlf vbxllrt Vjit xlrbrka`dl filrl`vianvra`tnavlt vb a` aulragl &5<8 kinnib`i` karclv daxivani}avib` xlr dbkxa`yB|r `fi`gt t|ggltv vjav i`ultvbrt kay rlwarf „vr|l‛ t|tvai`aoinivy+bd|tlfdbkxa`ilt vjav flkb`tvravl vjl bn+nbwi`g djaradvlritvidt
A Ebd|t b` Nb`g+Vlrk Jlanvj_avjlr vja` Tjbrv+Vlrk Gai`t
Xna``i`g br vjl nb`g vlrk da` ol adjannl`gl i` a o|ti`ltt dnikavl fbki+`avlf oy q|arvlr+vb+q|arvlr vji`ci`gEbr tbkl. nb`g+vlrk xna``i`g kla`tvjrll+ylar brldatvt a`f gbant. nlaui`gvjlk inn lq|ixxlf vb rladv vb lzvlr`anbrdlt a`f daxv|rl lklrgi`g bxxbr+v|`ivilt Wjinl xriuavl dbkxa`ilt*a`f x|onid dbkxa`ilt narglny jlnf oy tbulrlig` br xl`tib` |`ft) arl oltvxbtivib`lf vb vacl a nb`g+vlrk uilw a`f i`ultv addbrfi`gny. ann dbkxa`ilt wivj a nb`g+vlrk uilw arl niclny vbavvradv vjl „rigjv‛ ci`ft b i`ultvbrtXna``i`g br vjl nb`g+vlrk rlq|irlta ul+ylar br nb`glr b|vnbbc oy tvravl+gid vji`clrt. i`dn|fi`g adaflkidt.xbnidy lzxlrvt. tdil`vitvt a`f bvjlrtLttl`vianny. vjit grb|x it kafl |x b xlbxnl wjb |`flrtva`f jbw xrltl`v+fay xjl`bkl`b`t a`f vrl`fti`dn|f+i`g nlgitnavib` a`f rlg|navbry dja`glt.irrlg|nar d|tvbklr flka`f. flkb+graxjid tjivt a`f l`uirb`kl`vandjannl`glt‖winn aldv vjl |v|rlkarclvxnadl Vjlir i`tigjvt jlnx o|infvjl datl br tlnldviul i`ultvkl`vti` vldj`bnbgilt. xrbdlttlt a`f lul`xlbxnl vjav kay `bv ori`g a` ikklfi+avl rlv|r` o|v winn xbtivib` vjl o|ti+`ltt br t|tvai`lf |v|rl t|ddlttA gnboan db`t|klr xadcaglfgbbft dbkxa`y. lav|rlf b` obvj vjlFbw Mb`lt T|tvai`aoinivy I`flz a`fvjl Gbnfka` Tadjt T\TVAI@ bd|tnitv. olnilult vjav ivt nb`g+vlrk t|ddlttflxl`ft b` drlavi`g uan|l br tjarl+jbnflrt a`f br tbdilvy Vjl dbkxa`y uilwt t|tvai`aoinivy at `bv m|tv a xjin+a`vjrbxid l`flaubr o|v at a |`fa+kl`van xarv b ivt o|ti`ltt tvravlgy.friui`g t|tvai`aoinivy xradvidlt rbkvjl vbx fbw`. a`f g|arfi`g agai`tvritcy br inn+afuitlf advib`t uia tvrb`gdbrxbravl gbulr`a`dl xradvidltVjl dbkxa`y olga` ivt t|tvai`+aoinivy lbrvt kbrl vja` a fldafl agb.a`f jat ti`dl i`vlgravlf t|tvai`aoinivy xradvidlt av ladj tvagl b vjl uan|l djai`Xlrjaxt kbtv afkiraony. vjl dbkxa`y fldrlatlt bxlravib`an dbtvt wjinl rlf|d+i`g ivt l`uirb`kl`van bbvxri`v a`fflniulrt tbnif a``|an rlt|nvt Fltxivli`drlati`g xrbf|dvib` ubn|kl oy 75xlrdl`v ti`dl 199:. vjl dbkxa`y jatrlf|dlf ivt grll`jb|tl gat lkittib`toy 15 xlrdl`v. l`lrgy |tl oy 4 xlrdl`va`f wavlr |tl oy ?: xlrdl`v bulr vjitxlribf Ikxrbulf l`lrgy ldil`dy taulf vjl dbkxa`y axxrbzikavlny &48kinnib` i` ?887. wjinl bxviki}lf xadc+agi`g ubn|kl taulf kbrl vja` &<88kinnib` bulr vjl xatv 15 ylart
Tvrb`g Dbrxbravl Gbulr`a`dl
 Wjinl vjl rldl`v ratj b dbrxbravltda`fant jat rli`brdlf vjl `llf brtvrb`g dbrxbravl gbulr`a`dl. ka`y dbkxa`ilt jaf anrlafy i`tvinnlf atytvlk b o|ti`ltt lvjidt a`f tln+djldct. fbi`g tb wlnn olbrl l`advkl`vb nlgitnavib` t|dj at Taroa`lt+BznlyDbrxbravl gbulr`a`dl rllrt vb xbni+dilt. xrbdlttlt a`f xlbxnl vjav tlrulvjl `llft b tvacljbnflrt oy bulrtll+i`g ka`aglkl`v adviuivilt Obarft b firldvbrt. tvrb`gltv wjl` dbkxbtlf b i`fiuif|ant rll b db`eidvt b i`vlrltva`f a djairxlrtb` wjb fblt `bv jbnfa f|an rbnl av vjl dbrxbravib`. xnay a cly rbnl i` gbulr`a`dlT|tvai`aoinivy lbrvt vyxidanny dannbr a flgrll b vra`txarl`dy vjav dbk+xa`ilt wivjb|v tvrb`g dbrxbravl gbulr+`a`dl arl bvl` `bv winni`g vb gra`vI`ultvigavib`t i`vb vjl t|tvai`aoinivy lbrvt b t|xxnilrt tlulran vilrt |x vjl
_ltlardj Klvjbfbnbgy
Vjl rltlardj tb|gjv vb flvlrki`l wjlvjlr dbkxa`ilt l`gagi`g i` t|tvai`aonlxradvidlt kay ol xrbvldvlf rbk uan|l lrbtib` f|ri`g a `a`dian dritit oy dbk+xari`g vjl xlrbrka`dl b t|tvai`aoinivy+bd|tlf dbkxa`ilt agai`tv karclv i`fi+dlt bulr fl`lf txa`t b viklEbr vjl x|rxbtlt b vjit tv|fy. t|tvai`aoinivy xradvidlt rllr vb vjbtl glarlfvbwarf xrbvldvi`g vjl l`uirb`kl`v a`f xrbkbvi`g tbdian wlnn+oli`g wjinladjilui`g tjarljbnflr uan|l T|tvai`aoinivy dbkxa`ilt wlrl ifl`vilf oatlf b`vjlir i`dn|tib` i` vjl Fbw Mb`lt T|tvai`aoinivy I`flz *FMTI) br vjl Gbnfka`Tadjt T\TVAI@ bd|t nitv Dbnnldviulny. vjltl vwb nitvt db`vai` 99 filrl`v dbk+xa`ilt. wivj tbkl axxlari`g b` obvjA`anytlt wlrl db`f|dvlf i` ?88:. br vjrll kb`vjt *Tlxvlkolr vb @bulkolr)a`f tiz kb`vjt *Kay vb @bulkolr) Xlrbrka`dl filrl`viant wlrl dand|navlfi` ladj i`f|tvry oy dbkxari`g vjl xlrdl`vagl xbi`v filrl`dl b aulragl t|t+vai`aoinivy dbkxa`ilt’ i`flzlf xlrbrka`dl vb vjl karclv i`flzlf xlrbrka`dlBulr vjl vjrll+kb`vj xlribf. vjl xlrbrka`dl filrl`vian dakl vb 18 xlrdl`v3bulr tiz kb`vjt. vjl filrl`vian wat 1< xlrdl`v
 
uan|l djai` a`f darob` |tagl fava arla lw lzakxnlt b jbw vjl xri`dixnltb dbrxbravl gbulr`a`dl arl oli`gaxxnilf vb t|tvai`aoinivy lbrvtEbr b`l nlafi`g klfia dbkxa`y.tvrb`g dbrxbravl gbulr`a`dl jat oll`|`fakl`van vb ivt o|ti`ltt t|ddlttVjl dbkxa`y afbxvlf xri`dixnlt rbkvjl \`ivlf @avib`t Gnboan Dbkxadva tvravlgid xbnidy i`iviaviul vjrb|gj wjidj o|ti`lttlt anig` wivj |`iulrtanny addlxvlf xri`dixnlt i` j|ka` rigjvt.naobr. l`uirb`kl`v a`f a`vi+dbrr|xvib`Vjl Dbkxadv it lkolfflf i`vb fainy o|ti`ltt xradvidlt a`f it axxnilf vbt|xxnilr dbflt b db`f|dv. dbkxa`y xbnidilt. a`f dbkxnia`dl xrbdlf|rltbr db`fl`vian rlxbrvi`g a`f a|fivi`g.akb`g bvjlr arlatVjl dbkxa`y itt|lt a` a``|an dbr+xbravl rltxb`tioinivy rlxbrv a`f wiflny tjarlt ivt dbfl b lvjidt a`f o|ti`lttdb`f|dv. dbkk|`idavi`g ivt tva`farftvb t|xxnilrt a`f a|fivi`g vjlk rlg|+narny vb ulriy dbkxnia`dl Dbkxnia`dldbkkivvllt i` vjl jlaf bdl a`f i`ladj fiuitib` xrbuifl a` i`vlr`an djldc br db`brkivy vb dbrxbravl gbulr`a`dlxradvidlt Vjl dbkxa`y jat rlf|dlf ivtdarob` lkittib`t oy 14 xlrdl`v ti`dl?884 wjinl tdbri`g i` vjl vbx q|arvinlbr dbrxbravl gbulr`a`dl xradvidlt b`vjl Gbnfka` Tadjt T|tvai` Nitv
Tb|`f _itc Ka`aglkl`vXradvidlt
Xr|fl`v ritc ka`aglkl`v xradvidltbvl` lubnul rbk vjl takl axxrbadjlt|tlf vb flulnbx a`f lzld|vl nb`g+vlrktvravlgilt _itc ka`aglkl`v rlq|irltifl`viyi`g arlat b xbvl`vian niaoinivy br wlac`ltt a`f dravi`g tvravlgilt vbaubif fitr|xviul lul`vt rbk bdd|rri`gf|l vb wlac ni`ct i` vjl t|xxny djai`.t|dj at l`uirb`kl`van dja`glt f|l vbglbxbnividan jaxxl`i`gtAt wivj a nb`g+vlrk tvravlgy.lldviul ritc ka`aglkl`v rlq|irlt aul+ br 18+ylar b|vnbbc vb db`tiflrjbw vbfay’t vrl`ft a`f lul`vt kigjvvjrlavl` vbkbrrbw’t o|ti`ltt Wjav i a cly t|xxny tb|rdl br ka`|adv|rlrtxbvt kbulkl`v away rbk bxl` kar+clvt2 Wjav i |`rltv br wlavjlr kaclta cly adinivy |`|taonl2 Iv vaclt a `lv+ wbrc b lzxlrvt tv|fyi`g vjl „ritc rafar‛ vb jlnx brldatv a`f xrlxarlbr t|dj jaxxl`i`gt. a winni`g`ltt vbgraxxnl wivj vjl wjav+i q|ltvib`t.a`f i`ultvkl`vt i` anvlr`aviult i xbvl`vian ritct oldbkl rlanivyA nlafi`g rltlardj+bd|tlf jlanvj+darl dbkxa`y bd|tlt b` vjl t|tvai`aonlflulnbxkl`v b xrbf|dvt a`f tlruidlt.|ti`g ritc ka`aglkl`v vldj`iq|lt vbjlnx flvlrki`l |v|rl arlat b `llf
EIG\_L=
 T|tvai`aoinivy+ebd|tlf dbkxa`ilt b|vxlrebrk xllrt
Tb|rdlt= Onbbkolrg3 A.V. Clar`ly a`anytit 
<,
7,
7,
9,
 
<,
14,
 
1?,
1<,
 
11,
?4,
+?,
+:,1?,
14,
 
1<,
?1,
 
17,
?<,
6,
11,
 
<,
18,
 
18,
17,
 
?:,
44,
+6,
+5,
 
:,
15,
 
?8,
44,
 
1:,
48,
\viniviltVlnldbkk|`idavib`tVldj`bnbgyBin a`f gatI`f|tvrian gbbft a`f tlruidltDb`tvr|dvib` a`f kavlriantJlanvjdarlI`t|ra`dlEi`a`dian tlruidltOa`ctVrauln a`f nlit|rl_lvainKlfiaXlrtb`an a`f jb|tljbnf gbbftEbbf a`f olulraglA|vbkboinlt a`f xarvtDjlkidantOatid rltb|rdlt
<,
18,
I`f|tvry aulragl olvvlrT|tvai`aoinivy+ebd|tlf dbkxa`ilt olvvlrI`flzlf tvbdc xridl xlrebrka`dl xlrdl`vagl fieelrl`vian vb karclv
+18,+<,8,<,18,1<,?8,?<,48,4<,68,
p 5 kb`vjtp 4 kb`vjt *xbtiviul)p 4 kb`vjt *`lgaviul)
`;99 t|tvai`aoinivy dbkxa`ilt @bvl= I`flzlf tvbdc xridlt av p 4 kb`vjt ; Tlxvlkolr :. ?88: a`f p 5 kb`vjt ; Kay 19. ?88: vb d|rrl`v favl. @bulkolr ?6. ?88: Xlrdl`vagl xlrebrka`dl fieelrl`vian dand|navlf oy vaci`g vjl xlrdl`vagl xbi`v fieelrl`dl be aulraglf t|tvai`aoinivy dbkxa`ilt’ i`flzlf xlrebrka`dl vb vjl karclv i`flzlf xlrebrka`dl bulr vjl karclv i`flzlf xlrberka`dlT|tvai`aoinivy dbkxa`ilt i`dn|fl FMTI Wbrnf :8 ?88:"?889 # FMTI ?88: T|xlrtldvbr Nlaflrt # Gbnfka` Tadjt T\TVAI@ ebd|t nitv ebr kav|rl i`f|tvrilt

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->