Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
23Activity
×
P. 1
Béla Barók's Concerto for Orchestra

Béla Barók's Concerto for Orchestra

Ratings: (0)|Views: 7,732|Likes:
My senior honors project on Béla Bartók's Concerto for Orchestra, with a lot of help from Dr. Pamela Quist at SCU. If you're interested in Bartók or want to do research, I hope you find this helpful.

Included are musical examples, quotes, and explanations of his music. Since one could talk for a lifetime about any great composer's work, I chose to focus on the first movement and its presence in the rest of the piece.
My senior honors project on Béla Bartók's Concerto for Orchestra, with a lot of help from Dr. Pamela Quist at SCU. If you're interested in Bartók or want to do research, I hope you find this helpful.

Included are musical examples, quotes, and explanations of his music. Since one could talk for a lifetime about any great composer's work, I chose to focus on the first movement and its presence in the rest of the piece.

More info:

categoriesTypes, Research
Published by: Nicolas Lell Benavides on Jul 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See More
See less

03/17/2014

 
 Kolidas Djdd @jkavomjs 1 ]fjnatol Lfaraltjr \iurljs akm ]rakseirnatoik ]jlfkoqujs ok
 @ïda @artüh‟s Likljrti  eir Irlfjstra
 
 Oktrimultoik
 
]fj linpisotoikad trounpf ie a doejtonj”ak okmjdo`dj narh djet ik tfj wirdm ie nusol”a pojlj tfat diumdy spjahs ie jldjltol siurljs akm oksporatoiks7 tfos os @ïda @artüh‟s
Likljrti eir Irlfjstra
. @ïda @artüh, ak onpirtakt partolopakt ok tfj lrjatoik ie a nimjrk 02
tf
-ljktury art eirn, adsi stiim ik tfj `rokh ie tfj nimjrk eojdm ie jtfkinusolidicolad stumy. Okedujkljm `y fos okvidvjnjkt ok eidh nusol stumojs, @artüh‟s linpisotoikad lrjatoiks mjnikstratj tfat tfj katurad pricrjssoik ie Sjstjrk Juripjak nusol mom kit favj ti eiddiw tfj liursj ie atikadoty akm tfj \jlikm Uojkkjsj \lfiid.
Likljrti eir Irlfjstra
, tfj pokkaldj ie a doejtonj‟s wirh, os ak olik ie 02
tf
-ljktury jxtjkmjm tikadoty. ]fj natjroad tfat @ïda @artüh usjs ti lraet fos
Likljrti eir Irlfjstra
os erin a moeejrjkt nusolad dokjacj tfak tfat ie @jjtfivjk akm Uojkka. @artüh‟s linpisotoikad violj was ukoquj. Fj pjrejltjm a lraet usokc natjroads tfat fam adways jxostjm ok tfj sfamiw ie tfj Uojkkjsj coakts8 o.j. tfj eidh nusol tfat fam `jjk rjdatovjdy ukspiodjm `y ur`ak okedujklj. Gust dohj fos prjmjljssirs @artüh namj a fa`ot ie quitokc akm arrakcokc  prj-jxostokc natjroads, `ut ukdohj fos prjmjljssirs akm naky ie fos liktjnpirarojs, fj nakacjm ti wrotj ok tfj altuad violj ie tfisj pjasakts wfin fj amnorjm akm stumojm. Fj adsi mrjw strjkctf erin fos liddjacujs, jspjloaddy Widták Himády, wfi kit ikdy assostjm fon wotf fos stumojs `ut adsi writj wirhs sulf as a Likljrti eir Irlfjstra sjvjrad yjars  `jeirj @artüh rjljovjm fos linnossoik erin Hiussjvotzhy. Ok ammotoik, @artüh mrjw
 
 Kolidas Djdd @jkavomjs 0 erin lfurlf fynks akm itfjr linpisjrs dohj \fistahivolf (ok tfj =
tf
 nivjnjkt ie
Likljrti eir Irlfjstra
) wfin fj quitjm as a eirn ie nilhjry. Ot os ldjar tfat ot was @artüh‟s oktjktoik ti wrotj as tfiucf fj wjrj a pjasakt, akm kit a lfaklj illurrjklj. Fj strivj ti djark erin tfisj ok tfj liuktrysomj akm altovjdy lfisj ti amipt tfjor njtfims. Fj writj ak artoldj ok 1?<1 jktotdjm,
]fj Okedujklj ie  Rjasakt Nusol ik Nimjrk Nusol.
 Ok ot fj rjejrs ti tfj njtfims tfat linpisjrs favj usjm ti rjejrjklj eidh njdimojs, akm at tfj jkm fj covjs a rinaktol, yjt omjad alliukt ie wfat jtfkinusolidicosts sfiudm strovj ti mi7 —]fjrj os yjt a tform way ok wfolf tfj okedujklj ie pjasakt nusol lak `j traljm ok a linpisjr‟s wirh. Kjotfjr pjasakt njdimojs kir onotatoiks ie  pjasakt njdimojs lak `j eiukm ok fos nusol, `ut ot os pjrvamjm `y tfj atnispfjrj ie pjasakt nusol. Ok tfos lasj wj nay say, fj fas linpdjtjdy a`sir`jm tfj omoin ie pjasakt nusol wfolf fas `jlinj fos nusolad nitfjr tikcuj. Fj nastjrs ot as linpdjtjdy as a pijt nastjrs fos nitfjr tikcuj.„
1
 
Likljrti eir Irlfjstra
 djm ti a partoad rjlivjry erin a sjroius oddkjss, akm @artüh su`sjqujktdy `jcak linpisokc tfrjj nirj sockoeolakt pojljs, djavokc twi ukeokosfjm at tfj tonj ie fos mjatf. Adtfiucf tfj
]form Roaki Likljrti
 ikdy kjjmjm sjvjktjjk `ars eir linpdjtoik, tfj
Uoida Likljrti
 was djet ok shjtlf eirnat ikdy (`itf wjrj linpdjtjm `y
1
 Nircak (\trukh‟s), p. 132-131
 
 Kolidas Djdd @jkavomjs < fos Fukcaroak-`irk erojkm, ]o`ir \jrdy).
0
 Fiwjvjr, kikj ie tfjsj pojljs jkgiyjm tfj sanj sulljss ir a prinokjkt spit ok tfj oktjrkatoikad rjpjrtiorj dohj
Likljrti eir Irlfjstra.
 Ok ammotoik ti fos eidh nusol stumojs, tfj lorlunstakljs ie @artüh‟s pjrsikad doej liktro`utjm morjltdy ti tfj
Likljrti
, addiwokc fon tfj erjjmin ti jxprjss fonsjde wotf ak okmovomuad violj. Ok 1?=2 fj onnocratjm ti tfj Zkotjm \tatjs aetjr lfakcokc fos nokm rjpjatjmdy wfjtfjr ir kit fj liudm djavj Fukcary akm fos nitfjr.
<
 Ok Mjljn`jr ie 1?=2 fos nitfjr mojm, djavokc fon wotf ki eanodoad tojs ti Juripj. Djet wotf tfj prispjlt ie a Sirdm Sar ik fos miirstjp fj mjlomjm ti nivj ti tfj Zkotjm \tatjs wfjrj fj `jlanj solh wotf djuhjnoa akm was jxtjksovjdy fispotadozjm. ]fj 1?=2‟s privjm ti `j a strjsseud tonj eir tfj linpisjr, akm fos mjsorj ti linpisj mwokmdjm. \olh ok `jm, fj was kit jxpjltokc \jrcj Hiussjvotzhy ti sfiw up wotf a linnossoik erin tfj @istik \ynpfiky Irlfjstra eir a kjw irlfjstrad pojlj. Hiussjvotzhy fonsjde tfiucft tfat tfj prigjlt wiudm `j a lfaroty ie sirts eir tfj myokc @artüh.
=
 ]fj linpisjr‟s nist rjljkt pu`dosfjm wirh fam  `jjk tfrjj yjars `jeirj. Okotoaddy rjdultakt ti alljpt tfj linnossoik, @artüh tiih ti tfj  prigjlt akm was siik iut ie `jm wotf a eokosfjm slirj ok ikdy twi niktfs. ]fj ikdy jmots fj jvjr namj ti Likljrti eir Irlfjstra lanj wfjk Hiussjvotzhy succjstjm tfat @artüh  privomj ak adtjrkatj jkmokc. ]fj wirh was kit linpisjm ok fastj, `ut ratfjr was linpisjm rapomdy iut ie kjljssoty8 @artüh fam a dit ie tfokcs ti say `jeirj fj mojm, akm fj wask‟t ljrtaok fiw nulf dikcjr fj fam. Erin a linpisotoikad, fostirolad, akm
0
 Nircak, p. 16:
<
 \ulfiee, p. 12?
=
 Liipjr, p. 1?

Activity (23)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
hillsidetime added this note|
Nicolas, I am a taking a group of high school senior music students to see this Bartok's Concerto For Orchestra, in Toronto Ontario this spring (2013) performed by the Toronto Symphony Orchestra. I wanted to study the piece with my students, to help them truly enjoy as much as they can about this wonderful work of music. I appreciate so much your sharing of this detailed and thorough analysis of
Matteo Turri liked this
Natalle Yu liked this
Greg Lemke liked this
Amanda Cavoto liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->