Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BORANG MATRIKULASI

BORANG MATRIKULASI

Ratings: (0)|Views: 1,048 |Likes:
Published by haziera93

More info:

Published by: haziera93 on Jul 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2012

pdf

text

original

 
..:: KATEGORI ::.. Kategoripemohon E PERMOHONAN DARI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN(SMK)Pilihan Program PERAKAUNAN (M003)TempatKediaman LUAR BANDARPilihanKolej Yang Pertama KOLEJ MATRIKULASI SELANGORPilihanKolej Yang Kedua KOLEJ MATRIKULASI PERAKPilihanKolej Yang Ketiga KOLEJ MATRIKULASI NEGERI SEMBILAN: MAKLUMAT DIRI ::.. Nama NORHAZIRAH BINTI MOHD NASIR AngkaGiliran SPM BC053A077NomborKadPengenalan 931213105742TarikhLahir 13 DISEMBER 1993KeturunanCalon MELAYUKewarganegaraanCalon WARGANEGARAKeturunanBapa MELAYUKewarganegaraanBapa WARGANEGARAKeturunanIbu MELAYUKewarganegaraanIbu WARGANEGARAJantinaCalon PEREMPUAN Agama Calon ISLAMKecacatanCalon TIDAK CACATJikaCacatPendapatanKeluargaSebulan RM2001 - RM4000JumlahTanggunganBapa/Ibu 06 ORANG (Termasukisteridananak yang tidakbekerja): MAKLUMAT KOKURIKULUM ::.. 
 
Persatuan& Unit BeruniformJawatanPerwakilanSukan/ PermainanPermainan 1 LAIN -LAINPeringkat RUMAH SUKANPermainan 2 -Peringkat -Permainan 3 -Peringkat -: ALAMAT TETAP ::..  Alamat 1 NO51 PERSIARAN SAUJANA 6 Alamat 2 SAUJANA UTAMA 3Bandar SUNGAI BULOHPoskod 47000Negeri SELANGORNomborTelefon 0360382568Email haz_sweetpurple@yahoo.com: PENGAKUAN ::.. i. Sayamengakubahawamaklumat yang diberikandalamboranginiadalahbenardansayabersetujujikamaklumatinipaKementerianPelajaran Malaysia berhakmenolakpermohonanini, menarikkembaliataumenamatkanpengajiansayKolejMatrikulasipadabila-bilamasa.ii. Sayafahambahawasayabolehdimintagantirugisekiranyamenarikdiridaripadapengajianini.iii. SayafahambahawaKementerianberhakmenempatkansaya di mana-manakolejpengajian.iv. Sayamengakubahawasaya : Bumiputerav. Sayabersediaditempatkandalammana-mana Program Matrikulasi yang layakbagisaya (PST/PDT).DibangunkanuntukBahagianMatrikulasi (BMKPM) olehBahagianPengurusanMaklumat (BPM)KementerianPelajaran Malaysia 2010

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ahmad Fauzi liked this
jasmimurad liked this
jasmimurad liked this
NURFARHANAHASSAN liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->