Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Subpoenas Over MBS Could Be Prelude to Major Lawsuits Against Banks

Subpoenas Over MBS Could Be Prelude to Major Lawsuits Against Banks

Ratings: (0)|Views: 23 |Likes:
Published by 83jjmack
or investors looking to dun banks over poorly underwritten mortgage-backed securities, a flurry of government subpoenas may help guide the way.

On Monday, the Federal Housing Finance Agency said that, as the conservator of Freddie Mac and Fannie Mae, it is subpoenaing loan-level underwriting and performance data from 64 security issuers and other entities. The agency said its goal is to "determine whether [private-label securities] issuers and others are liable" for losses on the two government-sponsored enterprises' investment portfolios.
or investors looking to dun banks over poorly underwritten mortgage-backed securities, a flurry of government subpoenas may help guide the way.

On Monday, the Federal Housing Finance Agency said that, as the conservator of Freddie Mac and Fannie Mae, it is subpoenaing loan-level underwriting and performance data from 64 security issuers and other entities. The agency said its goal is to "determine whether [private-label securities] issuers and others are liable" for losses on the two government-sponsored enterprises' investment portfolios.

More info:

Published by: 83jjmack on Jul 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2010

 
Tyewoinft Oxiu LET Doy`m Ei Wui`ymi }o Lfjou @fqtyb}tFafbnt} Efnkt
ErJihh Couqb}z Jy`r 64, 5767Hou bnxit}out `ookbna }o myn efnkt oxiu woou`r ynmiuqub}}in lou}afaiefdkim tidyub}bit, f h`yuuroh aoxiunlin} tyewoinft lfr ci`w aybmi }ci qfr.On Lonmfr, }ci
Himiuf` Coytbna Hbnfndi Faindr
tfbm }cf}, ft }ci dontiuxf}ou oh 
Huimmbi Lfd
fnm
Hfnnbi Lfi
, b} bt tyewoinfbna `ofn`ixi` ynmiuqub}bna fnm wiuhoulfndi mf}f huol 8= tidyub}rbttyiut fnm o}ciu in}b}bit. ]ci faindr tfbm b}t aof` bt }o %mi}iulbni qci}ciu [wubxf}i`fei`tidyub}bit\ bttyiut fnm o}ciut fui `bfe`i% hou `ottit on }ci }qo aoxiunlin}twontouim in}iuwubtit!bnxit}lin} wou}ho`bot.]ci HCHF!t uivyit} doy`m ei f }in}f}bxi t}iw }oqfum hb`bna f `fqtyb} fkbn }o }coti oh }ci
Himiuf`Coli @ofn
efnkt fnm cimai hynmt, qcbdc tiik }o houdi f afly} oh efnkt }o uiwyudcftimi}iubouf}bna lou}afaiefdkim tidyub}bit. Ey} eidfyti oh }ci ATIt! abafn}bd wou}ho`bot fnm }cibu himiuf` dontiuxf}ou!t feb`b}r }o milfnm modylin}t oy}tbmi oh doyu}, }ci tyewoinft woti ftbanbhbdfn} `onaufnai }cuif} }o }ci ftri}ynnflim in}b}bit eibna tiuxim.]ci dontiuxf}ou %bt ftkbna hou }ci `ofn`ixi` mf}f }cf} qi y`}blf}i`r qfn} }o ai} bn mbtdoxiur,% tfbm
Oqin Druy`nbk 
, f wfu}niu f} }ci `fq hbul oh 
Aufbt ( I``tqou}c
qco uiwuitin}t }ci Tfn Hufndbtdofnm Tif}}`i Coli @ofn efnkt bn }cibu tyb}t. ]ci HCHF %bt fe`i }o }fki f `ifw oxiu }ci noulf``b}baf}bon wuoditt, fnm ai} lydc hyu}ciu, lydc hft}iu.%%Hft}% bt f ui`f}bxi }iul bn tydc mbtwy}it, qcbdc qb`` `bki`r mufa on hou rifut. Ey} o}ciu oetiuxiuttfbm }cf} }ci euifm}c oh }ci HCHF!t bnvybur doy`m wo}in}bf``r dcfnai }ci `fnmtdfwi hou LET`b}baf}bon. ]coyac }ci ey`k oh }ci HCHF!t tyewoinft mif` qb}c ynmiuqub}bna, }ci faindr isw`bdb}`rlin}bonim tiuxbdbna ft fn fuif oh bnvybur ft qi``.
Kin Koc`iu
, f wfu}niu bn
Louubton ( Hoiut}iu
!t efnkbna wufd}bdi, tfbm }ci `fuai nyleiu oh in}b}bit uidibxbna tyewoinft `bki`r bnd`ymit %jyt} feoy} ixiureomr% bn }ci hbi`m fnm uiwuitin}t f%tcbh} bn }ci ef`fndi oh woqiu ei}qiin }ci bnxit}ou fnm }ci bttyiu.%
 
]ci tdowi oh }ci bttyit }ci HCHF bt `ookbna f} f`to fwwifut }o isdiim }cf} oh wubou wubxf}i`fei`LET `b}baf}bon tyb}t, tfbm
Wfy` Noubna
oh 
Nfxbafn} Donty`}bna
.]ci faindr!t wuitt ui`ifti isw`bdb}`r db}it }ci tiuxbdbna oh `ofnt ft fn fuif oh bn}iuit}.%]cbt bt noq f aoxiunlin} fd}bon, fnm b} fwwifut }o ao eironm bnb}bf` ynmiuqub}bna,% Noubna tfbm.]ci HCHF isw`bdb}`r tfbm }ci tyewoinft fui %f hbnfndbf` bnvybur, no} fn bnxit}baf}bon ou f `fqtyb},% ey} }ci wo}in}bf` tdf`i oh fnr f}}ilw} er }ci faindr }o houdi lou}afaiefdkim tidyub}bit on }cibu ynmiuqub}iut qoy`m `bki`r mqfuh oy}t}fnmbna `fqtyb}t. F} }ci eiabnnbna oh }ci rifu, Huimmbi f`onici`m loui -677 eb``bon oh eonmt efdkim er tyewubli, f`}iunf}bxiF, ow}bon fmjyt}fe`iuf}i fnmo}ciu nonfaindr lou}afait. Nib}ciu ATI cft uixif`im bmin}bhrbna bnhoulf}bon hou twidbhbd tidyub}bit bn }cibu wou}ho`bot, fnm eo}c bnxit}im to`i`r bn qcf} qiui oubabnf``r bnxit}lin}aufmi tidyub}bit. Ey} bnhoulf}bon on }cidyuuin} uf}bnat fnm `ottit tixiub}bit oh }ci tidyub}bit tyaait}t }ci `ottit fui mbtft}uoyt. Fxiufaimi`bnvyindr bn Huimmbi!t -85 eb``bon tyewubli uitbmin}bf` lou}afaiefdkim tidyub}r wou}ho`bo btfeoxi 97) hou }ci rifut ei}qiin 5779 fnm 5773, qb}c fn fxiufai `ott tixiub}r oh fuoynm 17).Huimmbi!t auott ynuif`bzim `ottit on tyewubli f`oni cfxi f`uifmr cb} -56 eb``bon, fnm loui }cfn37) oh }ci tidyub}bit cfxi hf``in ei`oq bnxit}lin}aufmi.]coyac Huimmbi fnm Hfnnbi!t wuoe`ilt fui er no lifnt `blb}im }o }cibu bnxit}lin} wou}ho`bot, }ciATIt hfb`im ft f mbuid} uity`} oh uitbmin}bf` LET `ottit, }ci HCHF!t fd}bna mbuid}ou,
ImqfumMiLfudo
, }o`m Donauitt }cbt twubna.%Bnxit}lin}t bn wubxf}i`fei` LET qiui wublfub`r uitwontbe`i hou i`blbnf}bna Huimmbi Lfd!t wuidontiuxf}outcbw ni} qou}c oh -51 eb``bon fnm w`frim f tbanbhbdfn} uo`i bn }ci bnb}bf` mufqt ynmiu }ci Wuihiuuim T}odk Wyudcfti Fauiilin}t,% ci quo}i bn f `i}}iu }o tinbou efnkbna dollb}}iilileiut bn eo}c coytit oh Donauitt.Qiui }ci HCHF }o }ur }o uidoyw Hfnnbi fnm Huimmbi!t `ottit, }ci faindr tfbm Lonmfr, qcf}ixiu lonir qft uidoxiuim qoy`m ao }oqfum ohhti}}bna }ci
]uiftyur
!t don}bnybna ATI efb`oy}.Ey} ai}}bna mbuid} dolwintf}bon hou }fswfriut qoy`m uivybui d`ifubna }ci tfli cyum`it }cf} }ci`fqtyb}t hb`im er }ci Coli @ofn efnkt fnm cimai hynmt hfdi.%D`ifu`r }ciui qft woou ynmiuqub}bna,% tfbm
Eubfn Cfuubt
, f tinbou xbdi wuitbmin} f}
Loomr!tBnxit}out Tiuxbdi
. %Moit }cf} ubti }o f `iaf` bttyi bt f mbhhiuin} vyit}bon.%

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->