Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Heinlein Group - Publishing Services

Heinlein Group - Publishing Services

Ratings:
(0)
|Views: 14|Likes:
Published by J A Heinlein
Services and Service Fees
Services and Service Fees

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: J A Heinlein on Jul 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2013

pdf

text

original

 
 
416?4 Noqfhsf Mwy" 1417" Ilblqdgl Yuqohky" IL =5?14 r 141 [( ;?
wm
Yw 7D" Hf{ _lqj" H_ 45517;4? 95> >?;6r mfohbfohkqlvu(il` r cdEmfohbfohuvayfq~oify(il` 
Mfohbfoh Kqlvu  Dyyliodwfy" Uvaboiow  @dqjfwohk Uqlulydb -alobfqubdwf/
Mfohbfoh Kqlvu
 ’ 
Dyyliodwfy# Yfq~oif Luwolhy @fhv -alobfqubdwf/
#yfq~oify uql~ogfg goqfiwb a Mfohbfoh Kqlvu dhg,lq hfw{lqj ln ohgvywq dyyliodwfy,yfq~oif uql~ogfqy(Uqoiohk adyfg vulh afyw hfklwodwfg 
‒ 
ohgvywq ohyogfq 
uqoiohk( Hl `dqj-vu dggfg a Mfohbfoh Kqlvu
 ’ 
Dyyliodwfy( Hlwf3
‒ 
alobfqubdwf
yfq~oify {obb af ivywl`osfg,wdoblqfg dy ufq `lyw yvowdabf-duuboidabf uqlkqd`" dhg oh ilhyvbwdwolhdhg il`ubodhif {owm ibofhw uqfnfqfhif dhg avgkfw(
UVABOIOW_
Uvaboiow Udijdkfy
D uqlnfyyolhdb ilu{qowfq {obb uqfudqf d uqfyy qfbfdyf wl uotvf fgowlqy+ ohwfqfyw oh lvq allj( Hf}w"
Mfohbfoh KqlvuDyyliodwfy
{obb iqfdwf d boyw ln wdqkfwfg `fgod lvwbfwy adyfg lh lvq allj+y wluoi dhg kflkqdumoidb blidwolhy lv imllyf([f md~f diifyy wl d il`uqfmfhyo~f `fgod gdwdadyf ohibvgohk hf{yudufqy" qdgol ywdwolhy dhg wfbf~oyolh ywdwolhy(
MfohbfohKqlvuDyyliodwfy
{obb wmfh goywqoavwf lvq qfbfdyf wl wmf `fgod dhg yfhg lv d ilu ln wmf boyw nlq lvq qfilqgy( Nohdbb"{mfh fgowlqy lq qfulqwfqy qftvfyw qf~of{ iluofy" {f {obb uql~ogf wmf` nqff ln imdqkf dhg hlwon lv ln wmf qftvfyw(
Ywdhgdqg Uvaboiow Udijdkf
 ’ 
-'955/
 
udkf uqfyy qfbfdyf dalvw lvq allj adyfg lh ohnlq`dwolh wmdw lv uql~ogf9 blidwolhy lv imllyf dhg lvq allj+y yvacfiw
Mfohbfoh KqlvuDyyliodwfy
{obb uql~ogf il`ubo`fhwdq qf~of{ iluofy wl wmf {lqjohk `fgod vulh qftvfyw dhgmfbu wl ndiobowdwf ohwfq~of{ qftvfywy
F}udhgfg Uvaboiow Udijdkf
 ’ 
-'>55/
 
udkf uqfyy qfbfdyf dalvw lvq allj adyfg lh ohnlq`dwolh wmdw lv uql~ogfdqkfwfg `fgod lvwbfwy
Mfohbfoh KqlvuDyyliodwfy
{obb uql~ogf il`ubo`fhwdq qf~of{ iluofy wl wmf {lqjohk `fgod vulh qftvfyw dhgmfbu wl ndiobowdwf ohwfq~of{ qftvfywy
Mfohbfoh KqlvuDyyliodwfy
{obb uql~ogf lv {owm 95 uqfyy jowy wl mfbu lv kfhfqdwf dggowolhdb `fgod il~fqdkf
Hf{y{oqf Ubvy -';65/
[mfh lv yfbfiw wmf Hf{y{oqf Ubvy luwolh" lvq uqfyy qfbfdyf {obb af d~dobdabf wl 4;"555 `fgod lvwbfwy diqlyy wmf VhowfgYwdwfy( Oh dggowolh" wmoy yfq~oif ohibvgfy hf{y{oqf goywqoavwolh ~od UQ Hf{y{oqf" wmf qfilkhosfg bfdgfq oh hf{y{oqfyfq~oify( _lvq qfbfdyf {obb qfdim wmf wfhy ln wmlvydhgy ln `fgod ufqylhhfb" ohibvgohk allj qf~of{fqy" dhg lqkdhosdwolhywmdw afblhk wl UQ Hf{y{oqf( _lvq qfbfdyf {obb dbyl af d~dobdabf wl 7555 {fa yowfy" lhbohf gdwdadyfy" dhg lhbohf yfq~oify(@lyw o`ulqwdhwb lvq uqfyy qfbfdyf {obb duufdq lh Kllkbf Hf{y -~od Kllkbf+y yuogfqohk ln lwmfq hf{y yowfy/ dy {fbb dy lh_dmll$ Hf{y( Dbyl" dnwfq lvq qfbfdyf oy goywqoavwfg {f {obb yfhg lv d qfulqw wmdw {obb ilhnoq` wmf goywqoavwolh ln lvqqfbfdyf dhg ko~f lv d nf{ bohjy {mfqf lvq qfbfdyf idh af nlvhg lhbohf$ _lvq qfbfdyf {obb af yfhw wl wfhy ln wmlvydhgy ln qfiouofhwy$
Allj Qf~of{ Yfq~oif -'655/Mfohbfoh KqlvuDyyliodwfy
{obb wfd` vu {owm d jf ohgvywq allj qf~of{ yfq~oif wl uql~ogf lv {owm dh ohgfufhgfhw{qowwfh qf~of{ ln lvq allj( Lhif wmf qf~of{ oy il`ubfwf lv {obb qfifo~f d ilu ln wmf qf~of{( Wmoy qf~of{ ymlvbgafil`f udqw ln lvq Uqfyy,@fgod Jow dhg idh af ulywfg lh lvq ufqylhdb {fayowf( On wmoy Qf~of{ Yfq~oif oy yfbfiwfg dnwfqwmf allj oy bo~f ubfdyf dbbl{ 1 wl 9 `lhwmy wl qfifo~f lvq qf~of{( On wmoy yfq~oif oy yfbfiwfg dy udqw ln lvq ohowodb
dkqff`fhw lq oy dggfg uqolq wl wmf allj‟y qfbfdyf" dbbl{ 1 wl 9 `lhwmy nql` wmf qfbfdyf gdwf(
 
 
416?4 Noqfhsf Mwy" 1417" Ilblqdgl Yuqohky" IL =5?14 r 141 [( ;?
wm
Yw 7D" Hf{ _lqj" H_ 45517;4? 95> >?;6r mfohbfohkqlvu(il` r cdEmfohbfohuvayfq~oify(il` 
Mfohbfoh Kqlvu  Dyyliodwfy" Uvaboiow  @dqjfwohk Uqlulydb -alobfqubdwf/
Hf{y`djfq Uvaboiow Id`udokh  '9"???(55
Bfw dh f}ufqw mdhgbf lvq allj uvaboiow id`udokh$ _lv {obb af dyyokhfg d Ufqylhdb Uvaboioyw {ml {lqjy wl kdoh `fgoddwwfhwolh nlq lvq allj(
[mdw _lv Kfw3
 
 
D Ufqylhdb Uvaboioyw wl il``vhoidwf {owm `fgod lh lvq afmdbn nlq d yo}{ffj ufqolg
 
Uqlnfyyolhdbb {qowwfh uqfyy qfbfdyf" luwo`osfg nlq wmf [fa dhg goywqoavwfg wl dw bfdyw 4"555 `fgod lvwbfwyidqfnvbb imlyfh adyfg lh blidwolh" allj wowbf" kfhqf dhg `lqf: qfiouofhwy ilvbg ohibvgf `dkdsohfy" hf{yudufqy"lhbohf uvaboidwolhy" dhg qdgol dhg W^ uqlkqd`y
 
Qfilqgohk ln d 45 wl 46`ohvwf lhbohf qdgol ohwfq~of{" {moim oy yhgoidwfg nlq gl{hbldg lh uluvbdq yowfy yvim dyoWvhfy
 
D ilu ln wmf qdgol ohwfq~of{ nlq vyf lh lvq ablk" [fa yowf" f`dob lq nvwvqf uql`lwolhy
 
Yo} {ffjy hf{y wqdijohk
Lhbohf Hf{y`djfq Uvaboiow Id`udokh  '6"???(55
Il``dhg dwwfhwolh lh `vbwoubf nqlhwy {mfh lv imllyf wmf
Lhbohf Hf{y`djfq Uvaboiow Id`udokh
(Il`aohf wmf uqlnfyyolhdb jhl{ml{ ln lvq Ufqylhdb Uvaboioyw {owm wmf dh{mfqf" dhwo`f idudaobowofy ln yliodb `fgod(A ohwfkqdwohk lvq uqfyy qfbfdyf dhg lhbohf qdgol ohwfq~of{ {owm lvq yliodb `fgod diilvhwy" lv md~f wmf luulqwvhow wlilhhfiw ohywdhwb {owm ulwfhwodb qfdgfqy dhg ohiqfdyf lvq ~oyoaobow(
[mdw _lv Kfw3
 
Yliodb @fgod Yfwvu" {moim ohibvgfy iqfdwolh ln lvq ablk wl yfq~f dy wmf mva nlq ohwfqdiwolh {owm uqlnobfy wmdw {obbaf fywdaboymfg nlq lv lh yowfy yvim dy W{owwfq" Ndifallj" Ymfbndqo dhg `lqf
 
D yo}{ffj id`udokh {owm d Ufqylhdb Uvaboioyw" {ml {obb duuqldim `fgod lvwbfwy oh lqgfq wl kfw wmf` wl nfdwvqflvq allj: Uvaboioyw {obb dbyl `dohwdoh ablk nlq gvqdwolh ln yo}{ffj id`udokh
 
Uqlnfyyolhdbb {qowwfh uqfyy qfbfdyf" luwo`osfg nlq wmf [fa dhg yfhw wl d `oho`v` ln 4"655 wdqkfwfg `fgodlvwbfwy: qfiouofhwy ilvbg ohibvgf `dkdsohfy" hf{yudufqy" lhbohf uvaboidwolhy" dhg qdgol dhg W^ uqlkqd`y
 
Qfilqgohk ln d uqlnfyyolhdb 45 wl 46`ohvwf qdgol ohwfq~of{" yhgoidwolh wl uluvbdq gl{hbldg yowfy yvim dyoWvhfy: nohoymfg ilu uql~ogfg wl lv nlq vyf oh nvwvqf uql`lwolhy(
Nfdwvqf Ywlq * Ohwfq~of{  '7"???(55
_lv dqf wmf ndif ln lvq allj" dhg wmf
Nfdwvqf Ywlq * Ohwfq~of{
yfq~oif {obb uqfyfhw lvq f}ufqw jhl{bfgkf wl wmf
 uvaboi( [owm wmoy dg~dhifg `dqjfwohk wllb" jf uvaboiow fbf`fhwy ln hf{y dhg qdgol {lqj wlkfwmfq wl uqfyfhw lvq allj‟y
yvacfiw dhg lv dy d yvacfiw`dwwfq f}ufqw wl aqldg dvgofhify ln ulwfhwodb allj avfqy dhg ohnbvfhifqy
(
Wmf
Nfdwvqf Ywlq * Ohwfq~of{
ohibvgfy3
 
D uqlnfyyolhdbb {qowwfh nfdwvqf ywlq -165 wl 955 {lqgy/ adyfg lh lvq allj‟y yvacfiw `dwwfq lq wluoi
 
Wdqkfwfg uql`lwolh ln wmf nfdwvqf ywlq wl fgowlqy dw 755 `fgod lvwbfwy ohibvgohk hf{yudufqy" W^ . qdgol ywdwolh[fa yowfy" dhg lhbohf hf{y
 
 
416?4 Noqfhsf Mwy" 1417" Ilblqdgl Yuqohky" IL =5?14 r 141 [( ;?
wm
Yw 7D" Hf{ _lqj" H_ 45517;4? 95> >?;6r mfohbfohkqlvu(il` r cdEmfohbfohuvayfq~oify(il` 
Mfohbfoh Kqlvu  Dyyliodwfy" Uvaboiow  @dqjfwohk Uqlulydb -alobfqubdwf/
 
Uql`lwolh ln ywlq ogfdy wmqlvkm fgowlqodb idbfhgdqy
 
Kvdqdhwffg ubdif`fhw ln wmf nfdwvqf ywlq oh 16 `fgod ylvqify" ohibvgohk no~f hf{yudufqy
 
D qdgol ohwfq~of{ -45 wl 46 `ohvwfy/ dalvw lv dhg lvq allj" wl af doqfg lh dh Dvwmlq Ylbvwolhy Ohwfqhfw qdgol
 
Dh dvgol nobf ln wmf qdgol ohwfq~of{ uql~ogfg wl lv nlq qfgoywqoavwolh lh lvq [fa yowf" yliodb `fgod uqlnobfy" f`dob id`udokhy dhg uqfyy jowy@fgod ubdif`fhw dhg duufdqdhify dgg iqfgoaobow wl lv dy dh dvwmlq dhg wl lvq allj 
Nfdwvqf Ywlq * Ohwfq~of{
oy dbyld yuqohkaldqg nlq `dqjfwohk alljy lv `d uvaboym oh wmf nvwvqf(
DG^FQWOYOHK UQLKQD@Y
 Qdgol-W^ Ohwfq~of{ Qfulqw
-QWOQ/ -Lhf dg ';?6" W{l dgy '4655/
O
w‟y hl yfiqfw3 lhf ln wmf `lyw mfbunvb uql`lwolhdb diwo~owofy nlq dvwmlqy oy yfivqohk d qdgol dhg wfbf~oyolh yml{ ohwfq~of{y(
 Avw ml{ gl lv `djf lvq hd`f dhg allj jhl{h wl uqlgvifqy< Lhf ln wmf afyw {dy wl gl wmdw oy dg~fqwoyf lv allj ohwmf
 Qdgol-W^ Ohwfq~of{ Qfulqw 
`dkdsohf( Wmoy uvaboidwolh oy d qfkvbdq ylvqif nlq uqlgvifqy blljohk wl nohg ohwfqfywohkkvfywy( Ow oy d mdbn udkf dg {qowwfh a
Mfohbfoh KqlvuDyyliodwfy
oh dh oyyvf wmdw qfdimfy l~fq 7"555 uqlgvifqy" mlywy dhguqlkqd` goqfiwlqy hdwolh{ogf( [f md~f tvlwfy nql` uqlgvifqy lh yml{y yvim dy IHH" @lhwfb [obbod`y" [LQ QdgolHfw{lqj" [ADON@ Hf{_lqj" {ml yd wmf vyf wmoy `dkdsohf qfbokolvyb( Wmfqf md~f affh yf~fqdb nd`lvy uflubf {mlmd~f vwobosfg QWOQ dy {fbb" yvim dy Cfnn Nl}{lqwm" Udw Avimdhlh" Cdij Idhnofbg" Wl` Bdhgq" Qvym Bo`advkm" GfyoDqhds Cq" dhg yf~fqdb `lqf( Qf`f`afq wmf `fgod ilhyogfqy lv" wmf dvwmlq" wmf dvwmlqow oh lvq nofbg dhg wluoi ln lvqallj( Wmoy oy d aqdhg hf{ yfq~oif dhg {f md~f yffh kqfdw yviifyy {owm ow dbqfdg$
Uvaboymfqy [ffjb @dqjfwohk Uqlkqd`y
Nfdwvqf lvq allj oh wmf uvaboymohk ohgvywq‟y bfdgohk ufqolgoidb" Uvaboymfqy [ffjb" dhg uvw lvq allj oh
nqlhw ln wmf aokkfyw hd`fy oh wmf allj ohgvywq(Qfdg a `dclq uvaboymfqy wmqlvkmlvw wmf {lqbg" Uvaboymfqy [ffjb yfq~fy `lqf wmdh 95"555 udogyvayiqoafqy {owm {ogfqdhkohk hf{y dhg gdwd wmdw ymdufy dbb yfk`fhwy ln wmf iqfdwolh" uqlgviwolh" dhg`dqjfwohk dhg yfbbohk ln wmf {qowwfh {lqg( [owm wmf
Mfohbfoh KqlvuDyyliodwfy
Uvaboymfqy [ffjb @dqjfwohkUqlkqd`" lv idh `djf yvqf lvq allj oy uvw afnlqf yl`f ln wmf `lyw o`ulqwdhw uflubf {ml uvaboym" uql`lwf dhgyfbb alljy( Ilhwohvlvyb uvaboymfg nlq `lqf wmdh 495 fdqy" Uvaboymfqy [ffjb oy qfilkhosfg dy wmf uvaboidwolh ln qfilqg d`lhk wmf fhwoqf allj ohgvywq
 ‗ 
ohibvgohk {qowfqy" goywqoavwlqy" qfwdobfqy" boaqdqofy" bowfqdq dkfhwy"dhg `l~of ywvgol f}fivwo~fy( Wmqlvkm owy ~dqolvy uvaboidwolhy" Uvaboymfqy [ffjb qfdimfy dh dvgofhif ln hfdqb 455"555 uflubf {ml ymduf wmf uvaboymohk ohgvywq( Wmqlvkm d yfbfiwolh ln > udijdkfy" lvq vhotvf `dqjfwohkuqlkqd` gfbo~fqy dh dyylqw`fhw ln uqohw dhg lhbohf dg~fqwoyohk wmdw uql`lwfy lvq allj wmqlvkm wmf ~dqolvy ufqolgoidbyUvaboymfqy [ffjb lnnfqy( Fdim udijdkf mdy affh gf~fblufg wl fhyvqf lvq allj qfdimfy wmf qokmw uflubf3
Fyyfhwodb U[ Uqohw Udijdkf -'1"???/
 Uvaboiow Uqlkqd`
Fyyfhwodb U[ Lhbohf Udijdkf -'9"6??/
 
 
U[ Gdob fHf{ybfwwfq

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->