Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Legyen 1952

Legyen 1952

Ratings: (0)|Views: 500 |Likes:
Published by Sándor Harangozó

More info:

Categories:Types, Comics
Published by: Sándor Harangozó on Jul 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2012

pdf

text

original

 
Forrás: Szabad Nép, 1952. decemberA
(LEGYEN)
Béke, a Szabadság és az Egyetértés téesz tagsága közösenünnepelte meg november 7-ikét. Az alábbi ünnepi beszéd hangzott el.A. XX.
(XXI)
század negyedik
(ELSŐ)
évtizedének végén, huszonöt
NEGYVENHAT
év megszállás, diktatúra és az átmenet két zavaros éve
ÉVTIZEDE
után Magyarország dolgozó népe meg
VISSZA
szerezte azönrendelkezés jogát és képességét.A magyar munkásosztály
NEMZET
önrendelkezésért vívott küzdelme1919-ben
1956-BAN
egy dicsőséges, de végül vérbe fojtott forradalommalkezdődött. A küzdelem a Horthy-rendszer
VÁLTÁS
 
POLITIKAI PAKTUMAI
 idején is folytatódott, és végül szabadság helyett kiszolgáltatottságba,önállóság helyett eladósodásba, felemelkedés helyett szegénységbe,remény, bizakodás és testvériség helyett mély lelki, politikai és gazdaságiválságba, majd Hitler oldalán a vesztes fasiszta rablóháborúba torkollott.A magyar munkásosztály és dolgozó parasztság
NEMZET
1947 nyarán
2010 TAVASZÁN
újra összegyűjtötte életerejét, és a szavazófülkékben sikeresfordulatot
FORRADALMAT
vitt véghez. Rákosi Mátyás elvtárs, az MDP KVés az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy ezt az alkotmányos keretek közöttki
MEG
vívott fordulatot
FORRADALMAT
elismeri és tiszteletben tartja.Pártunk és kormányunk, élén Sztalin eltvárs legjobb magyartanítványával, Rákosi Mátyás elvtárssal
AZ ORSZÁGGYŰLÉS
kinyilvánítja,hogy az 1947. augusztusi
ÁPRILISI
választásokon, majd a két munkáspártegyesítő kongresszusán új társadalmi szerződés született, amellyel amagyar dolgozók egy új rendszer, a Szocializmus
NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉS
 Rendszerének felépítéséről
MEGALAPÍTÁSÁRÓL
döntöttek. A magyarmunkásosztály
NEMZET
e történelmi tettével arra kötelezte a megalakulóKözponti Bizottságot, Országgyűlést és a felálló új kormányt, hogyelszántan, megalkuvást nem ismerve és rendíthetetlenül irányítsák azt amunkát, amellyel Magyarország fel fogja építeni a szocializmust
NEMZETIEGYÜTTMŰKÖDÉS RENDSZERÉT
.Mi, a Magyar dolgozó nép
ORSZÁGGYŰLÉS
képviselői kinyilvánítjuk, hogya demokratikus népakarat alapján létrejött új politikai és gazdaságirendszert azokra a pillérekre emeljük, amelyek nélkülözhetetlenek aboldoguláshoz, az emberhez méltó élethez és összekötik a sokszínűmagyar dolgozó nép,
NEMZET
tagjait. Munka, otthon, család, egészség és

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->