Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Proiect Global

Proiect Global

Ratings: (0)|Views: 346 |Likes:
Published by Adriana Mateescu
Model proiect global la disciplina Bazele generale ale pregatirii musculare.
Model proiect global la disciplina Bazele generale ale pregatirii musculare.

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Adriana Mateescu on Jul 15, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

 
PROIECT GLOBAL
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTIFacultatea: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTAnul universitar: 2009-2010Denumirea disciplinei: BAZELE GENERALE ALE PREGĂTIRII MUSCULAREAnul IIICadru didactic: Mateescu AdrianaTimp didactic alocat: 80 min / din 120 min
Obiectivele disciplinei:
La sfârşitul programului cursanţii vor fi in stare:-identifice regimurile de contracţie musculară;-să cunoască metodele de dezvoltare a masei musculare şi a lucrului îndiferite regimuri;-explice substratul funcţional ce stă la baza tipurilor de contraiimusculare;-foloseasadecvat rstelor metodele de lucru în regimurile:concentric, excentric si izometric în lecţiile de educaţie fizică;-să aplice pliometria şi lucrul prin metode combinate, în lecţiile de educaţiefizică şi de antrenament cu juniorii;-să elaboreze un test pentru evaluarea pregătirii musculare;-organizeze şi conducă leiile cu tematiprivind pregătireamusculară. 
Programa analitică pentru CURSNr.crtTEMACONŢINUTURIOBIECTIVECOMPETENŢE
Bazele ştiinţifice ale pregătirii musculare- Definiţia pregătiriimusculare- Tipurile de activitatemusculară- Tipurile de contracţiemusculară- Interacţiunea dintre forţă şialte forme de solicitaremotrică :
*
Definiţie, clasificare*Forţă şi alţi parametri aicapacităţii motrice*Fundamentele anatomo -- capacitatea de acomunica cu studenţii şide a transmite informaţiaesenţială înţelegerii pregătirii musculare- desfăşurarea procesuluiinstructiv-educativ ca actde comunicare- însuşirea conceptuluide pregătire musculară.- cunoaşterea tuturor tipurilor de contracţiimusculare
 
C1-2
Bazele ştiinţifice ale pregătirii muscularefiziologice aleantrenamentului de forţă*Repere anatomice – elemente de miologie*Antrenabilitatea
 
muşchilor scheletului*Efectele antrenamentului deforţă asupra complexuluinervi-muşchi*Ameliorareametabolismului energetic almuşchiului în condiţiianaerobe*Ameliorarea recrutării /coordonării intra şiintermusculare*Creşterea masei musculare*Factorii ce influenţeazăantrenabilitatea- cunoaştereamecanismelor funcţionale alecontracţiei musculare
C3
Metode pentrudezvoltareamasei musculare-Metoda 10X10- Metoda „post-oboseală”- Metoda „pre-oboseala”- Metoda pre şi post-oboseală- Rezumatul metodelor dedezvoltare a masei musculare
-
Planificarea metodelor - formarea capacităţii decalculare a 1RM(repetare maximă)- identificarea metodelor de dezvoltare a maseimusculare
C4-5
Regimul concentric -antrenamentuldinamic pozitiv- Definiţie
-
Avantaje şi inconveniente
--
Particularităţi ale regimuluiconcentric- Principii şi metode:*Logica lui Zatsiorski
*
Principiul încărcăturilor contrastante sau metoda bulgară*Metoda bulgară clasică*Principiul contrastelor înserie sau „metoda bulgară înserie”*Principiul încărcăturiidescendente*Principiul creşterii progresive a încărcăturii
*
Starea de dinainte deoboseala
*
Metoda voluntara- cunoaşterea tipului decontracţie izotonică- însuşirea principiilor şimetodelor regimuluiconcentric- evidenţiereadiferenţelor dintre principiile şi metodeleenumerate- identificareadiferenţelor dintreavantajele şiinconvenienteleregimului concentric- cunoaşterea şivalorificareamaterialelor şiinstalaţiilor necesare pregătirii musculare- capacitatea de a
 
*Rezumatul metodelor concentrice
-
Planificarea exerciţiilor concentrice:
*
Efectul imediat, efectulîntârziat, efectul cumulat*Planificarea metodelor concentrice in timpul anului
*
Metodele concentrice sinivelul sportivuluielabora programe deforţă în funcţie de perioadă şi nivelulsportivului- manifestarea uneiatitudini favorabile pentru elementele denoutate privind pregătirea musculară
C6
Regimul excentric – antrenamentuldinamic negativ
-
Definiţie- Avantaje şi inconveniente
-
Particularităţi ale regimuluiexcentric
-
Principii şi metode:
*
Excentric fără încărcătură
*
Metode excentricenaturale
*
Excentric fără încărcăturăcombinat cu concentric
*
Excentric cu încărcătură
*
Principiul contrastelor aplicat la excentric*Pre-oboseală- Rezumatul metodelor excentrice- Planificarea exerciţiilor excentrice:*Efectul imediat, efectulîntârziat, efectul cumulat*Planificarea metodelor excentrice in timpul anului*Metodele excentrice sinivelul sportivului- cunoaşterea tipului decontracţie izotonică- însuşirea principiilor şimetodelor regimuluiexcentric- evidenţiereadiferenţelor dintre principiile şi metodeleenumerate- identificareadiferenţelor dintreavantajele şiinconvenienteleregimului concentric- cunoaşterea timpilor derecuperare în funcţie demetoda aplicată
C7-8
Regimul izometric – antrenamentul static
-
Definiţie- Avantaje şi inconveniente
-
Particularităţi ale regimuluiizometric
-
Principii şi metode:*Izometrie fără încărcătură*Exerciţii pentru membreleinferioare*Exerciţii pentru membrelesuperioare*Izometrie fără încărcăturăcombinată cu concentric- cunoaşterea tipului decontracţie izometrică- însuşirea principiilor şimetodelor regimuluiizometric- evidenţiereadiferenţelor dintre principiile şi metodeleenumerate- identificareadiferenţelor dintreavantajele şi

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 thousand reads
1 hundred reads
bodeadumitru9261 liked this
Danut Lipan liked this
nicolae neagu liked this
Oana Barbu liked this
paulsan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->