Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
100Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Previziune economica

Previziune economica

Ratings: (0)|Views: 6,911|Likes:
Published by clau13dia89

More info:

Published by: clau13dia89 on Jul 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2015

pdf

text

original

 
5
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMI
Ş
OARAFACULTATEA DE ECONOMIE
Ş
I DEADMINISTRARE A AFACERILORCENTRUL DE EDUCA
IE CONTINU
Ă
 
Ş
IÎNV
ĂĂ
MÂNT LA DISTAN
Ă
 
Prof. dr. GHEORGHE VÂRLANLect. dr. IONU
GOLE
 
PREVIZIUNE ECONOMIC
Ă
 TEORIE, APLICA
II, STUDII DE CAZ
ANUL II
 
6
O
 
B
 
I
 
E
 
C
 
T
 
I
 
V
 
E
Corelarea resurselor limitate cu cerin
ele în continu
ă
cre
ş
tere
ş
idiversificare, este tot mai strâns legat
ă
de posibilit
ă
ile de anticipare a evolu
ieiacestora. Prin capacitatea de cunoa
ş
tere, evaluare
ş
i ac
iune sunt proiectate într-un spa
iu deschis de posibilit
ă
i alternative obiective menite s
ă
asigurefundamentarea orient
ă
rii activit
ă
ilor desf 
ăş
urate, derul
ă
rii în timp a op
iunilor
ş
i priorit
ă
ilor, estimarea resurselor
ş
i implicit atenuarea efectelor unordezechilibrelor majore.R
ă
spunzând acestor cerin
e cercetarea asupra st
ă
rilor viitoare a evoluat în timp de la o preocupare sporadic
ă
a unor persoane la o îndeletnicire perma-nent
ă
a unor speciali
ş
ti, institu
ii na
ionale
ş
i interna
ionale, materializându-se în cadrul activit
ă
ii previzionale. În acest context am urm
ă
rit s
ă
facilit
ă
mcunoa
ş
terea principalelor concepte cu care opereaz
ă
previziunea, însu
ş
ireametodologiei de elaborare a previziunilor, familiarizarea cu metodele
ş
i tehni-cile de previziune ce
ş
i-au dovedit utilitatea de-a lungul timpului, folosireametodelor
ş
i tehnicilor de previziune specifice diferitelor activit
ă
i economice,formarea deprinderilor de implementare în practic
ă
a cuno
ş
tin
elor teoreticedobândite la cursuri
ş
i seminarii, precum
ş
i adaptarea cuno
ş
tin
elor teoreticepredate la cerin
ele practicii curente.În concluzie, apreciem c
ă
obiectivul principal al acestei lucr
ă
ri este de aasigura formarea de c
ă
tre viitorii speciali
ş
ti în probleme economice acompeten
elor ce le implic
ă
abordarea
ş
tiin
ific
ă
a cunoa
ş
terii viitorului.Prezenta lucrare se adreseaz
ă
în primul rând studen
ilor de profil econo-mic, forma de înv
ăă
mânt la distan
ă
, care în programele de înv
ăă
mânt auprev
ă
zut
ă
disciplina de PREVIZIUNE. În acela
ş
i timp, consider
ă
m c
ă
ea poatefi util
ă
pentru to
i cei care prin natura activit
ă
ilor desf 
ăş
urate sunt interesa
i decunoa
ş
terea unor elemente specifice investig
ă
rii
ş
tiin
ifice a viitorului.
 
7
CUPRINS
Capitolul 1 INTRODUCERE ............................................................. 11
 
1.1. Necesitatea previziunii ......................................................................... 11
 
1.2. Terminologia studierii viitorului ........................................................ 15
 
1.3. Organisme reprezentative pentru activitatea de previziune ........... 17
 
1.4. Etapele fundamentale ale elabor
ă
rii previziunilor ............................. 20
 
1.5. Forme
ş
i categorii de previziuni ......................................................... 21
 
1.6. Indicatori ai erorilor de previziune .................................................... 22
 
Întreb
ă
ri de autoevaluare .......................................................................... 24
 
Capitolul 2 METODE BAZATE PE ANALIZA SERIILOR DETIMP ............................................................................... 25
 
2.1. Introducere în analiza seriilor de timp .............................................. 25
 
2.2. Procese de tip “mers la întâmplare” .................................................. 28
 
2.3. Metode bazate pe valoarea medie ....................................................... 31
 
2.3.1. Metoda mediei aritmetice simple ................................................ 31
 
2.3.2. Metoda mediei mobile
ş
i mediei mobile exponen
iale ................ 32
 
2.3.3. Metoda sporului mediu ............................................................... 33
 
2.3.4. Metoda indicelui mediu............................................................... 34
 
2.4. Func
ii de tendin
ă
............................................................................... 34
 
2.5. Metode de descompunere sezonier
ă
................................................... 41
 
2.6. Nivelarea exponen
ial
ă
........................................................................ 44
 
2.6.1. Nivelarea exponen
ial
ă
simpl
ă
.................................................... 44
 
2.6.2. Metoda liniar
ă
............................................................................. 46
 
2.6.3. Metoda Holt-Winters .................................................................. 46
 
2.7. Metoda lan
urilor Markov .................................................................. 47
 

Activity (100)

You've already reviewed this. Edit your review.
Nausica liked this
Alexandra Domsa liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
DorinRîșneanu liked this
Roxana Georgescu liked this
imarinion liked this
Loredana Serban liked this
Liza Gutium liked this
DorinRîșneanu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->