Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
17Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kasaysayan Ng Tulang Bayan

Kasaysayan Ng Tulang Bayan

Ratings: (0)|Views: 9,879|Likes:

More info:

categoriesTypes, School Work
Published by: April M Bagon-Faeldan on Jul 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, PPT, TXT or read online from Scribd
See More
See less

08/06/2013

pdf

text

original

 
Kasaysayan ngTulang Bayan
 April M. Bagon-Faelda
 
I
ntroduksiyon
AngtulangPilipino,sarilingatinohiramnapanitikan.AngkasaysayanngtulangPilipinoaynababahagisalimangimportantengmgapanahon.Una,angMatandangPanahon.AngpanahongitoaynagsimulanoongunangpagdatingngmgaNegritooAetahanggangsataong1521.Pangalawa,angPanahonngmgaKastilananagmulanoongtaong1521hanggangsataong1876.Pangatlo,angPanahonngPambansangPagkamulat.Itoaypanahonnghimagsikan.Pang-apat,angPanahonngmgaAmerikanonanag-umpisanoongtaong1898hanggangsapagkataposngpanahonngdigmaan.Atanghuli'yangPanahongPatungosaPambansangKrisis.
 
A
ng Matandang Panahon
T
ulad ng maraming dayuhang kabihasnan angpanitikan ng Pilipinas ay nagmula sa mgamagkakaibang lipon ng tao na may panahongpagkaka-agwat.na dumating.Ang mga unangtao na dumating sa Pilipinas ay ang mgaNegrito o Aeta.Sumunod naman ang grupongIndones at mga Malay.Dahil dito angsinaunang kabihasnan ay may sarili nangsistema ng pagsulat at pasalita.

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Clarice Racsa liked this
Lyka Angela Tinonas added this note|
ka taas vah ang nbutete ...............
Raymart Camino liked this
Lawrence Tagabi liked this
Klara Rosal liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->