Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
TBCT_13

TBCT_13

Ratings: (0)|Views: 421|Likes:
Published by Crystal Orb
Tử Bình Chân Thuyên, chương 13
Tử Bình Chân Thuyên, chương 13

More info:

Published by: Crystal Orb on Jul 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2013

pdf

text

original

 
MINH HỌA THÊM TBCT BÌNH CHÚ CHƯƠNG 13
 
1- LUẬN THẬP CAN, THẬP NHỊ CHI
( bàn về 10 can và 12 chi )Khi trời Đất vốn dĩ là 1 mà thôi, do bởi có động tĩnh mà phân âm dương, do có thái quá hoặc bất cập( lão thiếu ) mà phân chia ra tứ tượng. Lão là lúc cực động hay cực tĩnh mà thành Thái Âm, TháiDương. Thiếu là ở lúc ban đầu của tĩnh hay động mà thành thiếu dương hay thiếu âm. Thành ra tứtượng, thì ngũ hành cũng đều có đầy đủ ở trong đó. ;ỏê;ê;skêụxkêỏkêkNNệkả?NỏêêệBỏkkxkk?Vảui hiến chúngăkkêảệảMNkMHỏVMHỏCs:kHỏỏsắkêVụMHỏụcon người chính là Thổ, on người bẩm th nhũng hí đó mà thành hìnhhông có gì là hông tự nhin, tự mình hông thể hông tùy theo những hí tự nhin đó mà chuyểndời.sòCNC?CsMGẤM.Gk;ẤGGkẤêskPhân tích ỹ hơn, nếu ựskGGskụẤGây c nhờ hí iáp của t mà inh ra cành lá . ành lá um u là hí của t vậy ot nhờ iáp mà được đủ hí  iáp nhờ t mà tính chất của iáp được cứng cáp.ó iáp t rồi thì Âm Dương của ộc cũng có đầy đủ vậy. N Nk;4x“Mệ” NM NGẤGẤsMlàm Âm Dương vậy. ếu lấy Dần ão mà phân Âm Dương thì Dần là Dương, ão là Âm, tức lấy ự tồn tại của ộc dướiđất mà làm Âm Dương. ếu lấy chung iáp t Dần ão mà phân Âm Dương thì iáp t là Dương, Dần ão là Âm,Miáp t hô trn trời thì Dần ão th lnh, Dần ão hô dưới đất thì iáp t trn trời thi hành NGẤQMảGẤMNQHệêắệ
 
GkGkê;ẤkssỏảMkGkk;Mắệ4ệGẤHM
(Hợi Mùi Thìn là Mộc phương).
xsNăNệệ
( nghĩa là Can Ngày có gốc tạiTháng. Thí dụ như Can ngày là Giáp, tháng Dần, gọi là có gốc hay gọi là Thông căn Nguyệt lệnh)
kắụắụQQHệắắkệ  ̣kụkệ“Nòkòê”òê”"Nkkòêêk"CụẤănhược mà hông thể theo NkụăăkòụòQkêNNễkNệệk
hưgăpẤnthucocnthìchẳngsợthânnhượcchẳngsợchê
. Nkệ
câu
 
Ấnthucocnthìchẳngsợthânnhược
 
câu này có lẽ nên đổi lại là Thân nhược mừng gặp Ấncó gốc (căn) thì đúng hơn. Vì Ấn có gốc hay Ấn vượng sinh thân nhược là hợp lý rồi. Thân nhược có Ấn vượng thì cũng giống như đang khốn khổ mà gặp Quý nhân có đủ quyền hành và tiền bạc giúp đỡ.Còn thân nhược mà gặp Ấn không có gốc hay Ấn không có lực thì cũng như đang khốn khổ mà gặpngười có lòng giúp đỡ mà không có khả năng như : của ít lòng nhiều” thì cũng đâu thể vực ta đậyđược. xem thêm ví dụ số của PHỔ NGHI Hoàng Đế cuối cùng bên dưới. Thân nhược có Ấn không vượng”
 Nụ:NMkMẤHăNệệMê
( Hợi Mão Mùi là Mộc cục và Dần cũng là Mộcnên gọi là thế Mộc thịnh)
òòêxụS:QMẤH
 
ẤMẤă
( Ấn Quý có gốc tại Hợi là Đế Vượng, hoặc Nhâm Ấncó gốc ở giờ Hợilà Lộc)
s
(trụ này thân nhược, Ngày Tuyệt, tháng Tuyệt, can chi toàn là Tài sát Thực làm suy yếu Nhật Nguyên, may có Quý Ấn có Gốc tại Hợi, gọi là Ấn thông căn tại Hợi)
Sê
( Sát lộ lên Thiên Can gặp Thực cũng lộ lên chế Sát )
HêA:QẤS9òs
( tiểu vận 19 tuổi là Tân Mão tức là Sát vận, Tháng và Giờ đều là TânSát, nên nói theo Sát )
,êẤụă
(trụ này toàn là Tuyệt, Suy, Mộc Dục. can chi toàn là Sát,Thương nên là Thân Nhược )
ês
( chỗ này hơi khó hiểu, tiểu vận có Sát Đại Vận chắc chắn là Tàithì chế Sát làm sao? Mệnh này thân nhược sát vượng lại nhiều, nên dùng Ấn hóa Sát. Nói vậy thì hoamỹ quá, có thể nói là Thân nhược Sát vượng khắc thân ( Nhật Nguyên), dùng Ấn để tiết khí Sát hay Sát  sinh Ấn, Ấn sinh Nhật Nguyên nhược. Ấn có căn ở đây là Quan Đới chưa phải là mạnh lắm đâu )
XụCk NụảNH:BCNkM

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
phongsach liked this
phongsach liked this
phongsach liked this
phongsach liked this
Hoa Moc Lan liked this
Anh Vien liked this
thanhthanhtrade liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->