Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Buncare subterane ultrasecrete

Buncare subterane ultrasecrete

Ratings: (0)|Views: 67|Likes:
Published by Bogdan BUNEA Liviu
planul ocultei mondiale
planul ocultei mondiale

More info:

Published by: Bogdan BUNEA Liviu on Jul 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2012

pdf

text

original

 
Elitele mondiale ale francmasoneriei î 
ş
i preg
ă
tesc ora
ş
e
ş
i bunc
ă
re subteraneultrasecrete pentru a sc
ă
pa de evenimentele catastrofale din 2012 (I)
 
O scrisoare senza
Ń
ional
ă
ce a fost difuzat
ă
de un binecunoscut politician norvegian
 Materialele pe care le prezent
ă
m sunt preluate de pe site-ulwww.projectcamelot.org, site dedicat dezv
ă
luirilordespre planurile malefice ale a
ş
a-zi
ş
ilor Ilumina
Ń
i
ş
i conspira
Ń
iile mondialiste... Acest site a fost creat cu inten
Ń
iadeclarat
ă
de a pune la dispozi
Ń
ia acelora care au curajul s
ă
spun
ă
adev
ă
rul mijloacele multimedia
ş
i spa
Ń
iulnecesar pentru a face publice anumite informa
Ń
ii-cheie pentru viitorul umanit
ăŃ
ii, ascunse cu îndârjire de oameniiNoii Ordini Mondiale.
„La scurt timp dup
ă 
ce am publicat un articol con
 Ń 
inând un ultim omagiu adus celei care a fost Benazir Bhutto
(fost prim-ministru al Pakistanului, ucis
ă
în decembrie 2007 în cadrul unui atentat sinuciga
ş
cu bomb
ă
– n.r.)
 , amrimit mesajul care urmeaz
ă 
. De
 ş
i nu putem garanta adev
ă 
rul celor afirmate în acest mesaj, consider 
ă 
m c
ă 
nu îlutem trece sub t 
ă 
cere.Persoana care ne-a trimis acest mesaj ne-a comunicat numele ei real
 ş
i, pentru a-
 ş
i proba identitatea, ne-atrimis fotografii în care ea apare al
ă 
turi de diferite personalit 
ăŃ 
i politice, printre care prim-ministrul Norvegiei
 ş
i Benazir Bhutto. De
 ş
i nu le putem publica, garant 
ă 
m c
ă 
aceste fotografii sunt autentice
 ş
i ele ne-au convins deadev
ă 
rata identitate a autorului mesajului. Dac
ă 
mesajul pe care corespondentul nostru ni l-a trimis esteadev
ă 
rat, el este de o importan
 Ńă 
major 
ă 
pentru întreaga umanitate. Îl reproducem în continuare:
 
«Sunt un politician norvegian. A
 ş
dori s
ă 
comunic tuturor celor care au urechi de auzit c
ă 
urmeaz
ă 
o perioad 
ă 
 dificil
ă 
pentru omenire, începând cu anul 2008
 ş
i pân
ă 
în anul 2012. Din cauza cataclismelor despre care înanumite cercuri se
 ş
tie c
ă 
urmeaz
ă 
s
ă 
se petreac
ă 
în aceast 
ă 
perioad 
ă 
 , în Norvegia s-au construit 
 ş
i înc
ă 
se maiconstruiesc, la ordinul guvernului, numeroase baze subterane
 ş
i bunc
ă 
re. Când sunt întreba
 Ń 
i de ce seconstruiesc toate aceste ad 
ă 
 posturi subterane, reprezentan
 Ń 
ii guvernului r 
ă 
spund c
ă 
ele sunt destinate protec
 Ń 
ieiopula
 Ń 
iei din Norvegia. Am întrebat când vor fi terminate aceste construc
 Ń 
ii
 ş
i mi s-a r 
ă 
spuns c
ă 
ele vor fiinalizate înainte de 2011. Din datele pe care le am la dispozi
 Ń 
ie, pot afirma c
ă 
în multe alte
 Ńă 
ri, printre care
 ş
i Israelul, Suedia
 ş
i Elve
 Ń 
iaau fost realizate ad 
ă 
 posturi similare.Ca o dovad 
ă 
în sprijinul afirma
 Ń 
iilor pe care le fac, v
ă 
trimit unele fotografii în care eu apar al
ă 
turi de diferi
 Ń 
ioliticieni cunoscu
 Ń 
i, mini
 ş
tri
 ş
i prim-mini
 ş
tri din diferite
 Ńă 
ri. Îi cunosc personal pe to
 Ń 
i ace
 ş
tia
 ş
i
 ş
tiu c
ă 
 
 ş
i ei, larândul lor, cunosc lucrurile pe care eu vi le dezv
ă 
lui aici, doar c
ă 
ei nu vor s
ă 
le fac
ă 
publice sub pretextul de anu produce panic
ă 
în rândul popula
 Ń 
iei
[în realitate, pentru a nu î 
ş
i periclita privilegiile, n.tr.].
 Pentru a se proteja de cataclismele prezise pentru perioada urm
ă 
toare (de exemplu, apropierea de P
ă 
mânt a„Planetei X“, planeta Nibiru), membrii guvernului norvegian au început, cu ajutor din partea SUA
 ş
i EU, s
ă 
 depoziteze mari rezerve de hran
ă 
 
 ş
i semin
 Ń 
e la Svabald 
 ş
i în zona arctic
ă 
de nord, precum
 ş
i în alte loca
 Ń 
ii dinîntreaga
 Ń 
ar 
ă 
. Planul politicienilor este s
ă 
îi salveze de aceste cataclisme doar pe membrii a
 ş
a-zisei elite din careac parte, al
ă 
turi de cei considera
 Ń 
i utili pentru a realiza o viitoare reconstruc
 Ń 
ie dup
ă 
aceste cataclisme: medici,oameni de
 ş
tiin
 Ńă 
etc.
 
 
 În ceea ce m
ă 
prive
 ş
te,
 ş
tiu c
ă 
voi fi trimis, înainte de anul 2012, în zona Mosjoen, unde avem o baz
ă 
subteran
ă 
 militar 
ă 
de mari dimensiuni. Aceast 
ă 
baz
ă 
este împ
ă 
 Ń 
it 
ă 
în sectoare de diferite culori, ro
 ş
u, albastru
 ş
i verde,organizate deja de armata norvegian
ă 
. Taberele unde vom fi caza
 Ń 
i au fost construite cu mult timp în urm
ă 
.Oamenii care vor fi l
ă 
sa
 Ń 
i la suprafa
 Ńă 
vor muri cu siguran
 Ńă 
în cataclismele respective; ei vor fi l
ă 
sa
 Ń 
i s
ă 
moar 
ă 
 
 ş
i nu vor primi niciun fel de ajutor. Conform planurilor „elitei“, dou
ă 
milioane de norvegieni vor fi salva
 Ń 
i, iar ceilal
 Ń 
i vor muri. Aceasta înseamn
ă 
c
ă 
2.600.000 de oameni vor fi l
ă 
sa
 Ń 
i pur 
 ş
i simplu s
ă 
moar 
ă 
neajutora
 Ń 
i înîntuneric, ne
 ş
tiind ce s
ă 
fac
ă 
 
 ş
i încotro s
ă 
se duc
ă 
. În ad 
ă 
 posturile subterane, toate sectoarele
 ş
i bunc
ă 
rele sunt conectate prin tuneluri; trenuri rapide fac leg
ă 
turaîntre diferitele ad 
ă 
 posturi. Ele sunt izolate de ni
 ş
te por 
 Ń 
i gigantice, pentru a nu fi compromise diferitele zone încazul în care survin eventuale accidente catastrofale.Sunt foarte revoltat. Sunt mul
 Ń 
i al
 Ń 
i politicieni care îmi împ
ă 
rt 
ăş
esc opinia, pentru c
ă 
noi
 ş
tim cu to
 Ń 
ii c
ă 
atât demul
 Ń 
i oameni vor afla despre pericolele care îi pândesc numai atunci când va fi prea târziu
 ş
i nu vor mai puteaace nimic. Guvernul a min
 Ń 
it popula
 Ń 
ia înc
ă 
din 1983
 ş
i continu
ă 
s
ă 
o fac
ă 
 
 ş
i acum. To
 Ń 
i politicienii importan
 Ń 
idin Norvegia au aflat despre aceste lucruri, dar extrem de pu
 Ń 
ini ar recunoa
 ş
te aceasta public dac
ă 
ar fiîntreba
 Ń 
i, deoarece le este team
ă 
c
ă 
în cazul în care o fac, vor pierde trenul NOAH 12
[cu trimitere la bibliculNoe
ş
i la al doisprezecelea ceas, n.tr.]
care îi va duce c
ă 
tre ad 
ă 
 posturile unde vor fi în siguran
 Ńă 
.Cei care vor face dezv
ă 
luiri despre aceste lucruri cu siguran
 Ńă 
vor avea probleme – fie vor fi asasina
 Ń 
i, fie nu vor mai fi inclu
 ş
i în aceste planuri de salvare. Dar mie nu îmi mai pas
ă 
de mine însumi. Omenirea trebuie s
ă 
 supravie
 Ń 
uiasc
ă 
 , al
ă 
turi de celelalte specii care tr 
ă 
iesc pe P
ă 
mânt. Oamenii trebuie s
ă 
fie avertiza
 Ń 
i despreaceste lucruri.Cei care se afl
ă 
la putere în toate statele de pe planet 
ă 
au aceste informa
 Ń 
ii despre cataclismele care urmeaz
ă 
s
ă 
 se petreac
ă 
; nu exist 
ă 
niciun dubiu în aceast 
ă 
direc
 Ń 
ie. Pe to
 Ń 
i cei care intuiesc c
ă 
pericolul este real
 ş
i doresc s
ă 
 se salveze, îi sf 
ă 
tuiesc s
ă 
caute locuri mai înalte în care s
ă 
se refugieze, în special pe
 ş
teri situate la marealtitudine, unde au la dispozi
 Ń 
ie suficient spa
 Ń 
iu pentru a depozita o mare cantitate de hran
ă 
 , conserve
 ş
i ap
ă 
deb
ă 
ut, pentru cel pu
 Ń 
in cinci ani. Dac
ă 
ave
 Ń 
i posibilit 
ăŃ 
i financiare, v
ă 
sugerez s
ă 
v
ă 
procura
 Ń 
i pastile contraradia
 Ń 
iilor 
 ş
i costume protectoare antiradia
 Ń 
ii.
 
 
 
Pentru ultima dat 
ă 
m
ă 
rog: „DUMNEZEU s
ă 
ne ajute pe to
 Ń 
i“..., dar DUMNEZEU nu ne va ajuta dac
ă 
noiîn
 ş
ine nu facem nimic. Numai dac
ă 
ac
 Ń 
ion
ă 
m, fiecare dintre noi, putem s
ă 
ne transform
ă 
m destinul. Trezi
 Ń 
i-v
ă 
 , v
ă 
 rog! A
 ş
fi putut s
ă 
v
ă 
scriu sub alt nume, dar nu îmi mai este fric
ă 
de nimic. Când cuno
 ş
ti anumite lucruri, deviinetem
ă 
tor; niciun r 
ă 
u nu te mai poate atinge, când 
 ş
tii c
ă 
sfâr 
 ş
itul este atât de aproape.
ă 
asigur c
ă 
aceste lucruri se vor petrece 100%. Mai avem la dispozi
 Ń 
ie doar patru ani pentru a ne preg
ă 
tientru „sfâr 
 ş
itul lumii“. Organiza
 Ń 
i-v
ă 
în grupuri de supravie
 Ń 
uire, g
ă 
si
 Ń 
i un loc în care s
ă 
v
ă 
pute
 Ń 
i depozitahrana
 ş
i unde pute
 Ń 
i fi în siguran
 Ńă 
pentru o vreme. Dac
ă 
ave
 Ń 
i întreb
ă 
ri, v
ă 
rog s
ă 
mi le adresa
 Ń 
i; voi urm
ă 
ri s
ă 
v
ă 
spun tot ceea ce
 ş
tiu despre implicarea Norvegieiîn aceste planuri.
Ş 
i v
ă 
sugerez s
ă 
privi
 Ń 
i cu aten
 Ń 
ie în jur: ve
 Ń 
i observa cu siguran
 Ńă 
c
ă 
se construiesc bazesubterane
 ş
i bunc
ă 
re peste tot. Deschide
 Ń 
i ochii, trezi
 Ń 
i-v
ă 
! Dac
ă 
ve
 Ń 
i pune întreb
ă 
ri despre aceste ad 
ă 
 posturisubterane, r 
ă 
spunsul oficial va fi probabil: „Este doar un depozit pentru hran
ă 
“ sau ceva similar. Acestea sunt,îns
ă 
 , ni
 ş
te minciuni cu care politicienii vor s
ă 
v
ă 
orbeasc
ă 
.Pentru mine este, de asemenea, evident c
ă 
exist 
ă 
numeroase semne ale prezen
 Ń 
ei extratere
 ş
trilor. Observ, destulde des, c
ă 
unii politicieni importan
 Ń 
i din Norvegia nu sunt ceea ce spun ei c
ă 
ar fi. E ca
 ş
i cum ace
 ş
tia ar ficontrola
 Ń 
i mental la nivelul fiec
ă 
rui gând,
 ş
i tot ceea ce spun este de fapt ceea ce li s-a spus s
ă 
zic
ă 
. Pentru mineeste limpede ce sunt 
 ş
i ce nu sunt ace
 ş
tia. Iar aceasta se poate vedea în ochii lor 
 ş
i în modul în care leunc
 Ń 
ioneaz
ă 
mintea.
ł 
ine
 Ń 
i minte c
ă 
aceia care se vor g
ă 
si în ora
 ş
ele mari sau în apropierea acestora în 2012 vor fi primii afecta
 Ń 
i
 ş
i

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
cristinelmp liked this
Liu Ionescu liked this
Belciu liked this
bamse liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->