Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
25Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
pidato_bahasa_jawa

pidato_bahasa_jawa

Ratings:
(0)
|Views: 3,757|Likes:
Published by Yoni Ahmad

More info:

Published by: Yoni Ahmad on Jul 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2013

pdf

text

original

 
Bapak Kepala sekolah ingkang kinurmatan.Bapak, Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi.Para kanca, siswa-siswi ingkang kula tresnani.Sumangga langkung rumiyin sami ngaturaken syukur dhu-mateng GustiMahakwasa ingkang kepareng paring rahmat lan hidayahipun. Kita sadaya taksihsaged kempal manunggal kanthi tentrem, bagas, waras, kebak ing kabagyansalebetipun pahargyan pengetan dinten Kartini samang-ke punika.Pangetan dinten Kartini wigatos sanget tumrap kula panjenengan sadaya.R.A. Kartini pindhanipun sekar ingkang tansah mbabar angambar ganda arum ing bangsa Indonesia. Panjenenganipun punika pangarsa tumrap wanita ingkangkaryanipun mligi kangge majengipun wanita wiwit duk rikala bangsa Indonesiataksih dipuncengkerem dening bangsa penjajah.Labuh lebetipun R.A. Kartini saestu luhur sanget tumrap kaum wanita.Langkung-langkung ing wekdal sapunika ingkang taksih kedah meres penggalihkangge majengipun bangsa. Panyengkuyungipun para wanita boten sageddipunremehaken, malah kepara langkung bobotipun tumrap pembangunanmajengipun bangsa punika.Pancen sampun dipundokrataken para wanita saha limrah nggadahi raosingkang kalangkung alus. Sanadyan makaten geget ing manah tansah makantar  pindha waja ngudi kautaman. Sadaya punika inggih awit saking pangaribawanipun lelabetanipun Ibu Kartini ingkang sampun tumanemngrembaka ing mahanipun wanita Indonesia.Sampun cetha ing panggesangipun bangsa kathah wanita ingkang sagedkiprah kadi dene para priya ing babagan warna-warni. Ingkang makaten punikasaestu saged damel mongkoging manah.Kanti makaten punika sumangga kadang-kadang putri sami sagednglajengaken gegayuhan tuwin lelabetanipun Ibu Kartini ingkang luhur punika.Ingkang boten kenging dipunlirwakaken inggih punika tansah ngudi jatidhirinipun putri Indonesia. Putri Indonesia ingkang prasaja, mrantasi sadhengah karya.Semanten saha makaten atur kula. Mugi sami kepareng maringi pangapunten tumrap sadaya kekirangan lan kelepatan kula.
 
هت اك ربو هل ةمحو يلع  س و قَد َ صَْذ ِ ص  صّوَ.ُد َ صحْ وَة ِ صَر   ُ ْاصصبِاصصن َ م َ  َ ْَْذ ِ ّ ه ِ لد ُ م ْ  َ ْََز َ صصحْَْَ ز َ صصحْَْَ ز َ صصَ وَُد َ صصن ْ جُز ّ صصعَأَ وَُد َ صص ْ عَر َ صص َ َ وَُد َ صصعْ.ُد َ  ْ بَ َ  ِ ََد ٍ م ّ  َ ُاَد ِ ي  َىل َ عَُ َ س ّ وَُ َ  ّ وَ.ُد َ حْ وَ.دب اأ ُد َ شْ ُ َ  ِ تَ ْ َ وَه ِ بِا َ ْَ وَه ِ ِَىل َ عَ وَ
Poro Bapak, Poro Ibu sederek-sederek, sebangsa lan setanah air, ingkangkulo hormati !Langkung rumien monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiho nglahirakenraos puji syukur dateng ngarsanipun Alloh SWT, ingkang sampun paring Rohmat,Taufik soho Hidayah dateng kulo lan panjenengan sedoyo, sehinggo wonten ingmajelis puniko, dalam rangka memeriahkan Peringatan dinten ulang tahunProklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 49 mugi-mugikerawuhan kulo lan panjenengan meniko dipun catat dening Alloh SWT.Minongko dados amal soleh kulo lan panjenengan Amin.Ingkang kaping kalih mugio tambahipun Rohmat lan salam bahagia Allohtetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW, soho poro ahli keluarga lan sahabatipun.Kaping tigonipun kulo matur nuwun dateng sederek pembagi acara ingkangsampun paring wekdal dateng kito kangge mengisi wontenipun acara menikomugi-mugi wekdal meniko saget kulo ginaaken ingkang sak sahe-sahenipun.Poro rawuh ingkang kulo hormati !Alloh SWT sampun paring nikmat dateng poro kawulonipun menikosampun katah sanget, sehinggo ngantos mboten saget kito itung. DawuhipunAlloh wonten Al-Qur’an
اَ ْ  ُ  ْ تُَه ِ ل ة َ م َ غ ْ ِود   ُ تَْِوَ
Ingkang artosipun :
 Lan lamun siro ngitung marang nikmate Alloh, mongko siro ora biso ngitung 
Poro Rawuh ! Dene termasuk salah setunggalipun nikmatipun Allohingkang ageng dipun parengaken kito bongso Indonesia, Inggih meniko nikmatkemerdekaan ingkang dipun proklamiraken tanggal 17 Agustus 1945, ngantosdinten meniko kito peringati.Poro Rawuh ingkang kulo hormati !Menawi kito ngemut-ngemut sejarah Bangsa Indonesia sakderengipunmerdeka, meniko pinten-pinten tahun dipun jajah dening bangsa Asing. Inggihmeniko dipun jajah dening Belanda lan Jepang ngantos pinten-pinten tahunRakyat Indonesia hidup dibawah cengkraman kaum penjajah. Rakyat Indonesiamboten anggadahi kebebasan, bahkan selalu di tindas lan dipun aniayaya dening bangsa asing. Sehinggo berkat sifat Rohman Rohim Alloh SWT, lan ugi kantisemangat perjuanganipun Poro Pahlawan lan poro Pejuang Bangsa Indonesiaingkang giat lan gigih, berani, pantang mundur, para Pejuang kito sagetngalahaken poro kaum penjajah sehinggo tepat tanggal 17 Agustus 1945, BangsaIndonesia memproklamasikan dinten Kemerdekaan Republik Indonesia.Poro Rawuh Ingkang kulo hormati !Pramilo kito kedah bersyukur dateng Alloh SWT ingkang sampun parengnikmat Rupi kemerdekaan meniko. Supados Negri kito Indonesia tansah dipun paringi berkah dening Alloh. Dipun paringi aman, damai, gemah ripah loh jinawi,toto tentrem kerto raharjo, adil makmur penuh ampunan, lan Ridho Alloh.
 
Kranten Alloh sampun berjanji wonten Al-Qur’an surat Ibrahim ayat 7
د ٌ ْد ِ  َ َىبِذ َ عَّإِ ْ تُ ر ْ ف َ كَ ْ ئ ِ َ وَ ْ  ُ ّد َ ْ ِءََ ْ تُر ْ  َ شَ ْ ئ ِ َ
Ingkang Artosipun :
 Demi yekti lamun podo gelem syukur siro kabeh marang nikmat-Ku, mangko Ingsun nambahi nikmat maring siro kabeh. Lan yekti lamu siro kufur maring nikmat-Ku, mangko saktemene sikso-Ku iku banget …….”
Poro rawuh ingkang kulo hormati !Kejawi sangking meniko, kito ugi kedah matur nuwun dumateng poro pahlawan lan poro pejuang ingkang sampun jerih payah, rela ngorbananek jiwarogo, harta benda kangge merebut Kemerdekaan Meniko, pramilo wonten ingkesempatan sahe niki monggo sejenak kito panjataken doa mugi sedoyo para pahlawan lan poro pejuang ingkang sampun sukses merebut kemrdekaan NegeriRepublik Indonesia, meniko selalu dipun bales dening Alloh, dipun trami jasa- jasanipun, lan dipun dadosna amal sholehipun, ingkang berjuang wonten akhiratdipun paringi berkat soho kejembaran wonten ngersanipun Alloh SWT. Amin-amin yaa Rabbal alamin.Poro Rawuh ingkang kulo hormat !Sak meniko kito termasuk generasi penerus pewaris kemerdekaan Pramilokito berkewajiban nerusaken perjuangan poro pejuang ingkang rumiyin. Shohomemelihara lan melestarikan kesejahteraan Negeri Indonesia meniko. Sampunngantos nikmat kemerdekaan ingkang meniko kito sia-siakan kantingawontenaken pesta pora, lan hura-hura ingkang boten berarti, tanpangawontenaken amalan-amalan ingkang beto kemanfaatan lan kemaslahayan Negara. Sebab kemerdekaan meniko boten semata-mata hadiah saking bangsaasing ingkang diberikan kanti cuma-Cuma, meniko boten. Tapi berkah jasa-jasa poro pejuang ingkang sampun rumiyin. Pramilo sepindah maleh kito ugi kedahmengisi kemerdekaan kanti menanamkan jasa kangge tiang-tiang ingkang badedateng, utawi kangge generasi kita mangke. Hal meniko cocok kalian dawuhipunUlama rumiyin…..
د َ صص ْ بَُان ّ   َ كُ ْ َى ّ حَُ ر ِ غ ْ ن َ َان َ ّإِ وَان َ ل ْ كَءَاَ ْ ُ ر َ َد ْ  َ َاَ
Ingkang Artosipun :
Yekti wongkang dingin wes podo nandur jasa lan kito sing ngrasa’ake marang  jasa lan sa’temene kito ugo kudu anandur jasa supoyo wong-wong kangsakwusikito biso mangan jasa kito.
Poro Rawuh ingkang kulo hormati !Ingkang terakhir monggo, putro-putri kito sedoyo, kito didik ingkang sahelan kito arahaken dumateng perkaws ingkang sahe, supados mangke saget dadosgenerasi-generasi penerus ingkang bertanggung jawab dateng kemajuan agama.Bangsa lan Negoro AMin yaa Rabbal alamin.Kintenipun cekap semanten atur saking kulo. Mugi-mugi saget bermanfaatdumateng pribadi kawulo khususipun, lan umumipun dateng panjenengan sedoyo.Masang pulut ning duwur cemoroMenawi luput kulo nyuwun ngapuro
ةد و ي  هلاب وهت اك ربو هل ةمحو يلع  سويح ورف ريف طخبىسف    ن ب

Activity (25)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Nasiran Siran liked this
Karjongko Mekaring Jangka liked this
Irfan Di Sajalah liked this
Zedhnou Amaterashu liked this
Jhoedhizzttirra Mmanniezzt liked this
suhani_73_33491915 liked this
New Debz Alive liked this
Dwi Budiyanto liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->