Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
_2__pembawa_acara_jawa

_2__pembawa_acara_jawa

Ratings: (0)|Views: 475 |Likes:
Published by Yoni Ahmad

More info:

Published by: Yoni Ahmad on Jul 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
Teks pembawa acara,,dalam rangka memperingati maulid nabi muhammad sawPEMBUKAAN
 Assalaamu’alaikum WR.WB
Dumateng Ibu Camat Kejobong, Ibu Dra.Idayanti beserto muspikanipun ingkang kawulo hormati,Dumateng Bp.Kepala Desa Krenceng Bpk drs.Tobari lan saperangkatipun ingkang kawulo hormatiDumateng panjenenganipun Bp. Kyai Sidik saking Situwangi Banjarnegara ingkang kito ajeng-ajengfatwa soho barokahipunDumateng Sesepuh pinisepuh, Poro alim ulama, muslimin wal muslimat ingkang insya allah dipunmulyaaken dening allah SWT ingkang kawulo hormati.Sepindah monggo kito aturken raos puji syukur kito dumateng Alloh SWT, engkang sampun parengRahmat lan karunianipun dumateng kito sedoyo. Sahinggo ing ndalu meniko kito saged angrawuihAdicara Pengaosan Maulid Nabi Agung Muhammad SAW.Sholawat sarto salam monggo sami kito aturaken dumateng nabi junjungan kito nani agungMuhammad SAW engkang kito antu-antu syafa’atipun wonten ing Yaumil Qiyamah.PEMBACAAN AGENDASakderengipun acoro dipun wiwiti, Kulo bade maosakaen runtutaning adicoro ing ndalu puniko1. Sepindah PAMBUKO2. Kapeng kalihipun Waosan Ayat Suci Al-Qur'an3. Kapeng Tigo sambutan-sambutan4. Kapeng sekawan inti pengaosan5. Kapeng akhir panutup
1.PEMBUKAAN 
Bapak Ibu Hadhirin Hadhirot engkang minulyo,adicoro sepindah inggih puniko: pambuko, monggoadicoro ing ndalu puniko kito bikak sesarengan kanti waosan UMMUL KITAB Li Ridoillahwalisyafa'ati rosullillah Al-Fatihah...............2.PEMBACAAN AL- QUR'ANBpk ibu hadirin hadiroh angkang minulyo..adicoro kaping kalih inggih puniko waosan ayat suci alQur'an..dumateng bapak akhmad mujianto kawulo sumonggoaken...
3.MEMPERSILAHKAN SAMBUTAN / MENGISI PENGAJIAN [ucapanterima kasih] 
Hadhirin Hadhirot engkang minulyo, adicoro kaping tigo inggih puniko sambutan.Sambutan engkang sepindah sangking Ketua Panitia Pengaosan. Dumateng sdr.indra kawulosumanggaaken …Sambutan kaping kalih iggih puniko saking Bp.Kepala desa Krenceng, Dumateng Bapak Tobarikawulo sumonggoaken.........Sambutan kaping tigo inggih puniko saking Camat Kejobong DumatengIbu Dra.Idayanti
{utawi ingkang mewakili,}
kawulo sumonggoaken.....
 SKORS ACARA
Bapak Ibu ingkang kawulo hormati adicoro sakwetoro dipun skors....

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Banyugea liked this
Faiz FS liked this
Raisah liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->