Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cara-cara Pelaksanaan Ibadat Haji

Cara-cara Pelaksanaan Ibadat Haji

Ratings: (0)|Views: 1,796 |Likes:
Published by zmd_94
Folio ini mengandungi cara-cara pelaksanaan haji serta perkara-perkara yang berkaitan dengan haji seperti dam dan lain-lain
Folio ini mengandungi cara-cara pelaksanaan haji serta perkara-perkara yang berkaitan dengan haji seperti dam dan lain-lain

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: zmd_94 on Jul 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2014

pdf

text

original

 
Tajuk Folio:
Cara-cara pelaksanaan ibadat Haji
Ahli kumpulan:
1.Muhammad Fathullah bin Yusu2.Muhammad Zakwan bin Md Daud3.Muhammad Syafiq Imran bin Abdul Aziz
Kelas:
4 Az-Zarqali
Pemeriksa:
Ustaz Amirahman bin Abas
Kata-kata Aluan
 
Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah S.W.T. kerana dengan taufik dani’nayah-Nya, kami telah dapat menyiapkan satu folio Pendidikan Syariah Islamiah yangbertajuk cara-cara pelaksanaan ibadat Haji setelah hampir dua bulan kami bertungkus-lumus mengumpulkan maklumat mengenainya. Bermula dari tarikh 11 Mac 2010sehingga 31 April 2010.Sepanjang tarikh tersebut pelbagai halangan telah kami lalui untuk menyiapkanfolio ini. Antaranya, kami terpaksa menghabiskan hampir keseluruhan waktu kami keluar bandar di pusat komputer semata-mata untuk mencari maklumat mengenai cara-cara pelaksanaan Haji. Kami juga pernah berhadapan dengan masalah kegagalankomputer di pusat komputer tersebut yang tiba-tiba tidak berfungsi. Hal inimenyebabkan proses pencarian maklumat tergendala.Walaubagaimanapun, kami berasa bersyukur kerana dengan tunjuk ajar dansokongan daripada rakan-rakan dan guru-guru terutamanya di SMA Persekutuan Labu,akhirnya dapat juga kami menyiapkan folio ini.Disamping itu, kami juga ingin mengucapkan ribuan terima-kasih kepada rakan-rakan kami yang sering memberikan sokongan kepada kami seperti Muhammad Harithbin Zulkifli, Muhammad Nafi’ dan Muhammad Rafi’uddin bin Md Fauzi. Tidak lupa juga,ribuan terima kasih kami ingin ucapkan kepada Ustaz Amirahman bin Abas yang telahbanyak memberikan nasihat dan tunjuk ajar kepada kami. Jika tanpa tunjuk ajar daripada beliau, kami yakin dan pasti kami tidak akan dapat menyiapkan folio ini.Selainitu, tidak lupa juga ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Pengetua SMAPersekutuan Labu, Puan Hajah Radziah binti Abdul Samad, yang membenarkan kamiuntuk mencari maklumat mengenai tajuk folio ini di luar kawasan sekolah.Akhir kata, kami berharap agar folio yang bertajuk cara-cara pelaksanaan ibadatHaji ini, akan dapat memberi manfaat dan faedah kepada semua pihak tidak kira padamasa sekarang ataupun pada masa hadapan.
Pendahuluan
 
Ibadat Haji merupakan ibadat yang difardhukan sekali seumur hidup bagi setiaporang Islam, sama ada lelaki atau perempuan.Firman Allah s.w.t: Yang bermaksud:
Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat Haji dengan mengunjungi Baitullahiaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya dan sesiapa yang kufur (ingkarkankewajipan ibadat Haji itu), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak berhajatkansesuatu pun) dari sekalian makhluk.
Allah s.w.t telah memfardhukan ibadat Haji pada tahun kesembilan hijrah danNabi Muhammad s.a.w tidak pernah mengerjakan ibadat Haji kecuali Haji Wida'.Semuaimam-imam bersependapat bahawa ibadat Haji adalah fardhu, malah ia adalah rukunIslam kelima dan ia juga fardhu yang perlu dikerjakan secepat mungkin.
Fardu:
Pekerjaan Haji yang mesti dikerjakan dan ia adalah penentu bagi ibadat Hajisama ada sah atau tidak serta tidak wajib membayar Dam apabila meninggalkannya.Fardhu juga dikira sebagai rukun dan syarat. Semua Mazhab bersependapat tentangperkara fardhu dan wajib dalam Haji. Pekerjaan Haji yang mesti dikerjakan malah batalHaji jika meninggalkannya. Fardhu juga dikira sebagai rukun Haji.Perkara-perkara fardu di dalam Haji terdiri dari empat perkara iaitu:1.Berihram.2.Wuquf di Arafah.3.Tawaf Ifadhah.4.Bersaie di antara Safa dan Marwah.
Wajib:
Pekerjaan Haji yang mesti dikerjakan serta wajib membayar Dam jikameninggalnya.Perkara-perkara wajib di dalam Haji terdiri dari empat perkara iaitu:1.Berihram dari Miqat.2.Wuquf di Arafah.3.Bermalam di Muzdalifah.4.Bermalam di Mina.5.Bercukur atau bergunting rambut dan bercukur adalah afdhal.6.Melontar setiap Jamrah.7.Tawaf Wida'
Sunat:
Perkara yang digalak mengerjakannya. Orang yang mengerjakannya akandiganjarkan dengan pahala dan orang yang meninggalkannya tidak akan dibalas seksa.Sunat, mandub, mustahab dan tatawwu' ialah: Beberapa perkataan yang mempunyaipengertian sama.Perkara-perkara sunat di dalam Haji iaitu:

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Zulkiflee Haron liked this
Dyn Hamzah liked this
percaya liked this
Sarip Dol liked this
papanrehal liked this
Zuhairee Hmy liked this
Fara Leman liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->