Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Etapele Procesului Bugetar in Romania

Etapele Procesului Bugetar in Romania

Ratings:
(0)
|Views: 1,621|Likes:
Published by Teodora Popoaca
Uploaded from Google Docs
Uploaded from Google Docs

More info:

Published by: Teodora Popoaca on Jul 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/10/2013

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA
 
Facultatea de Relatii Comerciale si Financiar Bancare
 
Interne si Internationale
 
Etapele procesului bugetar in Romania
 
Seria E
Grupa 429
 
Student:
 
Popoaca Teodora
 
Bucuresti
 
2007
 
Etapele procesului bugetar in Romania
 
 Procesul bugetar reprezinta ansamblul actiunilor si masurilor intreprinse de autoritatea statalacompetenta cu privire la etapele consecutive ale procedurii bugetare: elaborarea proiectului debuget, aprobarea acestuia, executarea sa, incheierea, controlul si aprobarea executiei bugetare.
 
ELABORAREA PROIECTULUI DE STAT
Elaborarea proiectului de stat reprezinta prima etapa a procesului bugetar la nivelul acestui buget, care
 
consta in formularea propunerilor privind veniturile si cheltuielile bugetare de catre ordonatorii decredite, comunicarea acestora Ministerul Finantelor Publice la nivelul caruia are loc centralizarea intr-un document numit proiect al legii bugetului de stat;- este documentul elaborat de catre Guvern Ministerul Finantelor Publice, pe baza proiectelor 
 
 bugetelorordonatorilor principali de credite ai acestui buget, precum si a proiectelor bugetelor locale.
Elaborarea proiectului de buget se bazeaza pe:
  prognozele indicatorilor macroeconomici si sociali din anul bugetar pentru care se intocmeste bugetulsi ale celor pentru urmatorii trei ani; politici fiscale si bugetare;
 
 prevederile memorandumurilor de finantare, de intelegere sau ale altor acorduri internationale cuorganisme si institutii financiare internationale, semnate si/sau ratificate; politicile si strategiile sectoriale, prioritatile stabilite in formularea propunerilor de buget, prezentate de
 
ordonatorii principali de credite;
 
 propuneri de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor principali de credite;
 
 programele intocmite de catre ordonatorii principali de credite in scopul finantarii unor actiuni deansamblu, programe ce sunt insotite de estimarea anuala a performantelor fiecarui program; propunerile de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum si de transferuri
 
consolidabile pentru autoritatile administratiei publice locale; posibilitatile de finantare a deficitului bugetar.Acesti indicatori sunt elaborati de organele abilitate, pâna la data de 31 martie a anului curent, urmânda fi actualizati pe parcursul desfasurarii procesului bugetar.Procesul elaborarii proiectului de buget se desfasoara pe baza unui
calendar 
ce stabileste termenele
 
limita pentru fiecare subetapa a acestuia.
Calendarul procesului bugetar 
1. Ministerul Finantelor Publice inainteaza Guvernului, pâna la data de 1 mai, obiectivele politiciifiscale si bugetare pentru anul bugetar pentrucare se elaboreaza proiectul de buget si urmatorii ani,
 
impreuna cu limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite;2. Guvernul aproba obiectivele politicii fiscale si bugetare, precum si limitele de cheltuieli pâna la datade 15 mai, dupa care informeaza comisiile pentru buget, finante si banci ale Parlamentului asupra principalelor orientari ale politicii sale macroeconomice si ale finantelor publice;3. Ministerul Finantelor Publice transmise ordonatorilor principali de credite, pâna la data de 1 iunie a
 
fiecarui an, o scrisoare cadru care specifica contextul macroeconomic pe baza caruia se intocmesc proiectele de buget, metodologiile de elaborare a acestora, precum si limitele de cheltuieli aprobate deGuvern;4. Ministerul Finantelor Publice formuleaza propuneri pentru modificarea limitelor de cheltuieli
 
datorita schimbarii cadrului macroeconomic, ce sunt adoptate de catre Guvern si apoi trasmiseordonatorilor principali de credite, in vederea definitivarii proiectelor de buget;5. Ordonatorii principali de credite au obligatia ca, pâna la data de 15 iulie a fiecarui an, sa depuna laMinisterul Finantelor Publice propunerile pentru proiectul de buget si anexele la acesta, pentru anul
 
urmator, cu incadrarea in limitele de cheltuieli si estimarile pentru urmatorii 3 ani, insotite dedocumentatii si fundamentari detaliate;6. Camera Deputatilor si Senatul, cu consultarea Guvernului, isi aproba bugetele proprii si le inainteazaGuvernului in vederea includerii lor in proiectul bugetului de stat;7. Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a transmite propunerile de transferuriconsolidabile si de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;8. Ministerul Finantelor Publice examineaza proiectele de buget si poarta discutii cu ordonatorii principali de credite, urmând ca proiectele de buget si anexele la acestea, definitivate sa fie depuse laMinisterul Finantelor Publice, pâna la data de 1 august a fiecarui an. In caz de divergenta, hotaresteGuvernul;
 
9. Ministerul Finanatelor Publice, pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite si
 
a bugetului propriu, intocmeste proiectele legilor bugetare si proiectelor bugetare, pe care le depuneGuvernului, pâna la data de 30 septembrie a fiecarui an. Proiectul legii bugetului de stat este insotit deun suport privind situatia macroeconomica pentru anul bugetar pentru care se elaboreaza proiectul de
 
 buget si proiectia acestuia in urmatorii trei ani. Raportul si proiectele legilor bugetare anuale exprima politica fiscal-bugetara a Guvernului, precum si informatii relevante in domeniu.10. Dupa insusirea de catre Guvern a proiectelor legilor bugetare si de buget, acesta le supune spreadoptare Parlamentului, cel târziu pâna la data de 15 octombrie a fiecarui an.Totodata, in bugetul de stat se include Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului si Fondul de
 
interventie la dispozitia Guvernului.
 Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului
se repartizeaza unor ordonatori principali decredite ai bugetului de stat si ai bugetelor locale, pe baza de hotarâri ale Guvernului, pentru finantareaunor cheltuieli urgente sau neprevazute aparute in timpul exercitiului bugetar. Alocarea de sume pentru
 
 bugetele locale se face prin majorarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau atransferurilor de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru investitii finantate partial dinimprumuturi externe, dupa caz.Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului se poate majora in cursul anului bugetar cu
 
creditele bugetare anuale (aferente sarcinilor care au fost desfiintate sau amânate) ale ordonatorilor  principali de credite bugetare, finantati din bugetul de stat.
 Fondul de interventie la dispozitia Guvernului
se repartizeaza unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat si ai bugetelor locale, pe baza de hotarâri ale Guvernului, pentru finantarea unor 
 
actiuni urgente in vederea inlaturarii efectelor unor calamitati naturale si sprijinirii persoanelor fizicesinistrate. In cursul exercitiului bugetar acest fond poate fi majorat de Guvern din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, in functie de necesitatile privind asigurarea sumelor pentru
 
inlaturarea efectelor calamitatilor naturale.Intocmirea proiectului legii bugetului de stat constituie rezultatul primei etape a procesului bugetar,respectiv elaborarea bugetului de stat.
Examinarea si aprobarea proiectului buget de stat
 
 
Dupa intocmire, proiectul de buget este supus dezbaterii si aprobarii Parlamentului. In cadrul celei de adoua etape a procesului bugetar distingem urmatoarele faze:dezbaterea la nivelul comisiilor de specialitate, la care are loc avizarea proiectului;intocmirea Raportului comun;dezbaterea generala in sedinta comuna a celor doua camere ale Parlamentului;votarea legii bugetului de stat; promulgarea legii bugetului de stat de catre Presedintele tarii; publicarea legii bugetului de stat in Monitorul Oficial.Etapele examinarii si aprobarii proiectului bugetului de stat sunt:

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
lucianioneliliescu liked this
Oana-Nicoleta Preda liked this
Oana-Nicoleta Preda liked this
Cristina-Nicoleta Vitan liked this
Aurica Sitnic liked this
Iulia Costea liked this
Dodu Corina liked this
Iordache Valentin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->