Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Handboken Ställ om Sverige

Handboken Ställ om Sverige

Ratings: (0)|Views: 343 |Likes:
Published by OmstallningTranas
”Ställ om Sverige” är ett inspirations- och handledningsmaterial för er som vill skapa nya förutsättningar där ni bor och samtidigt värna om jorden som gemensam resurs. Materialet är framtaget under hösten 2009 inom ramen för arbetet med Hållbara bygder och vänder sig till de lokala utvecklingsgrupper och personer som vill förändra (ställa om) sitt lokalsamhälle. Här hoppas vi att ni hittar bakgrund, fakta, inspiration, tips och idéer för omställningen
”Ställ om Sverige” är ett inspirations- och handledningsmaterial för er som vill skapa nya förutsättningar där ni bor och samtidigt värna om jorden som gemensam resurs. Materialet är framtaget under hösten 2009 inom ramen för arbetet med Hållbara bygder och vänder sig till de lokala utvecklingsgrupper och personer som vill förändra (ställa om) sitt lokalsamhälle. Här hoppas vi att ni hittar bakgrund, fakta, inspiration, tips och idéer för omställningen

More info:

Published by: OmstallningTranas on Jul 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2011

pdf

text

original

 
Ställ om Sverige!
Inspiration och handledning för omställningsgrupper
 
2
 
Innehåll
Inledning1. Ställ Om!
- Lokala initiativ- Plattform Omställning Sverige
2. Omvärldsanalys 
- Vi behöver ställa om- Varför behöver vi ställa om nu?- På vilket sätt är det annorlunda nu?- Till vad ska vi ställa om?
3. Steg på vägen 
- Hur ska vi ställa om?
 
- Principer för omställning
 
1. Sätt igång2. Skapa goda relationer3. Öka medvetenheten4. Skapa delaktighet5. Fira att omställningen kan börja6. Bjud in till visionsarbete7. Starta arbetsgrupper8. Visa vad som händer9. Lär av fram- och motgångar10. Återta förlorad kunskap11. Bygg på människors lust12. Gör en lokal omställningsplan
4. Teman
- Lokal ekonomi- Förnyelsebar energi- Hållbara transporter- Lokal service- Vattenförsörjning- Avlopp och avfall- Traditionell kunskap- Permakultur- Mångfald- Livsmedel- Lokal planering- Kris och säkerhet 
5. Resursbank34
56
7
781112
14
1415161820232729323437394143
45
465153545657585961626468
71
Ställ om Sverige! -
Inspiration och handledning föromställningsgrupper. Januari 2010
Idé, texter och produktion:
Uno Lundback, Jan ForHillevi Helmfrid, Peter Wiborn, Peter Hagerrot ochCarl Eneroth
Layout/grafisk form:
Carl Eneroth
Tryck:
Svärd & Söner Tryckeri AB. 2010. Första upplTryck på omslag Lessebo linne 250 g, inlaga Cyklus100 g. IS0 14001 certifierat (yttre miljö), PEFC certifi
 Ansvarig utgivare:
Staffan Bond, Hela Sverige ska lTel 08 - 24 13 50
Bild omslag:
aussiegal on Flickr.com (CC)
 
 
smark,gan.ffsetrat.
 
va.
Bild: Patrik Hagborg
 
- 3 -
Ett inspirationsmaterialOch en handledning
”Ställ om Sverige” är ett inspirations- ochhandledningsmaterial för er som vill skapanya förutsättningar där ni bor och samtidigt värna om jorden som gemensam resurs.Materialet är framtaget under hösten 2009inom ramen för arbetet med Hållbara bygderoch vänder sig till de lokala utvecklings-grupper och personer som vill förändra (ställaom) sitt lokalsamhälle. Här hoppas vi att nihittar bakgrund, fakta, inspiration, tips ochidéer för omställningen.Arbetet med Hållbara bygder genomfördes isamarbete med SLU – Institutionen för stadoch land, Naturskyddsföreningen och Naptek – det nationella program för lokal ochtraditionell kunskap som samordnas avCentrum för biologisk mångfald. ProjektetHållbara bygder har också medfinansierats avLandsbygdsprogrammet.Kapitel ett ger en bakgrund till arbetet inomHållbara bygder och Transitionrörelsen.Kapitel två är en omvärldsanalys och svararpå frågorna varför vi behöver ställa om ochtill vad. Kapitel tre är en svensk version avTransitionrörelsens 12-stegsmodell. I kapitelfyra presenteras några smakprov på vanligateman för arbetsgrupper. Kapitel fem har fåttnamnet Resursbanken och här finns tips påbra länkar, filmer och litteratur samtkontaktuppgifter till resurspersoner.Förhoppningen är att materialet ska locka tillhandling eftersom det är vad vi behöver.Materialet ”Ställ om Sverige!” med komplet-teringar och uppdateringar finner ni på:Vi som arbetat med Ställ om Sverige villtacka alla engagerade personer bland vårasamarbetspartners, arbetsgruppen förHållbara bygder, pilotbygderna, Hela Sverigeska levas medlemsorganisationer ochTransition Sweden som i olika skeden bidragitmed värdefulla bidrag.
 www.helasverige.se
En ny folkrörelse har startat Vill du vara en del av den?
I Ställ om Sverige utvecklas tankarna om huromställningsarbete kan gå till. Medvetenhetenom att vi behöver göra något växer varje dag och det är alltid på lokal nivå somförändringarna måste börja. Det handlar omatt granska hur vi lever och ibland tänka omoch tänka nytt. Utmaningen är att byggastarka och i större utsträckning själv-försörjande lokalsamhällen. För oss i HelaSverige ska leva, har arbetet med Omställning Sverige högsta prioritet. Vi vet att lokalautvecklingsgrupper och lokala initiativ bärnyckeln till en hållbar framtid, där människorlever i och skapar sociala, ekonomiska, miljö-mässiga och demokratiskt hållbara system.I våra lokala sammanhang behöver vi agerainom flera områden samtidigt. Vår ambitionär att den här skriften ska stötta den nyafolkrörelsen, där du och jag är en viktig del.Politikens roll blir att möta upp med beslutoch lagar som stärker att utvecklingen går åträtt håll – det långsiktigt hållbara.
Karl-Erik Nilsson
ordförande Hela Sverige ska leva
Inez Abrahamzon
 vice ordförande Hela Sverige ska leva

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->