Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
57Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Franklin Delano ROOSEVELT

Franklin Delano ROOSEVELT

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 6,927|Likes:
Published by Mihaela Barbulescu
Utile pentru elevi
Utile pentru elevi

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Mihaela Barbulescu on Jun 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2013

pdf

text

original

 
Franklin Delano ROOSEVELT (1882-1945)
 
Cel de-al 32-lea preşedinte al Statelor Unite (1933-1945), ales de 4 ori, Roosevelt a fostunul dintre cei mai ingenioşi lideri politici ai secolului XX. Programul său, numit „NewDeal”, reprezentând un răspuns la „Marea Criză” („Great Depression”), a folosit guvernulfederal ca un instrument de schimbare socială şi economică în contrast cu rolul său tra-diţional pasiv. În timpul celui de-al doi- lea război mondial, Roosevelt a fost cel care acondus Alianţa în apărarea împotriva puterilor Axei.Începutul vieţii: Născut în Hyde Park, New York, pe 30 ianuarie 1882, sub semnulVărsătorului, Roosevelt a fost singurul copil al lui James Roosevelt (1828-1900) şi al SaraDelano Roosevelt (1855-1941). Provenind dintr-o familie de origine olandeză,el era unul dinverii lui Theodore Roosevelt, cel de-al 26 preşedinte al Statelor Unite. Deşi nu erau bogaţiconform standardelor sfâr-şitului de secol XIX, familia Roosevelt din Hyde Park ducea oviaţă graţioasă, confortabilă, iar viaţa tânărului Franklin era ocrotită; a fost educat de o gu-vernantă (institutoare) , iar tatăl său îi satisfăcea toate capriciile. Tânăr chipeş, el era unexcelent atlet, expert la vâslit şi la înot. Colecţiona timbre, păsări, şi modele (machete) devapoare-hobby-uri pe care le-a practicat toată viaţa. A fost educat la Groton School dinMassachu- setts unde directorul şcolii, Endicott Peabody(1857-1944) le-a arătat tinerilor studenţi ce însemna viaţa celor ce erau mai puţin norocoşi în societate. După ce a absolvitUniversitatea Harvard în 1904, Roosevelt a urmat Universitatea Şcolii de Drept dinColumbia fără a primi vreo diplomă universitară şi a fost admis la baroul statului New York în 1907. În 1905, în ciuda obiecţiilor mamei sale al cărei soţ murise, Roosevelt s-a căsătoritcu o verişoară mai depărta-tă, (Anna) Eleanor Roosevelt.Începutul carierei politice: Cariera po-litică a lui Franklin R. a început odată cu alegerea sa pentru Senatul Statului New York în calitate de membru al partidului democrat în 1910. L-asprijinit în 1912 pe Woodrow Wilson să candideze pentru postul de preşedinte aldemocraţilor, iar el, Franklin a fost numit în postul de secretar asistent al flotei maritime pe parcursul primului război mondial. James M. Cocs of Ohio, ales preşedinte al partidului în1920, l-a ales pe Roosevelt vicepreşedinte datorită numelui său de familie. În 1912Rooseveltse îmbolnăveşte de poliomielită la casa sa de vară canadiană din Insula Campobello, NewBrunswick, petrecându-şi restul vieţii într-un scaun cu rotile. El a ţinut secret agonia sa fizică printr-un comportament de veselie şi a respins sfatul mamei sale de a abandona politica şi dea deveni magistrat la Hyde Park. Încurajat de soţia sa Eleanor şi de mentorul său dedicat politicii, Louis McHenry Howe(1871-1936),el şi-a reluat cariera nominalizându-l pe AlfredE. Smith pentru postul de preşe-dinte al convenţiei democratice în 1924 şi în 1928, cândSmith a câştigat nominalizarea partidului. Partidul democraţilor din anii 1920 era adâncdivizat între protes-tanţi, alegători rurali, care favorizau Pro-hibiţia, şi roman catolicii urbani,care se opuneau Prohibiţiei. Nerăbdător de a câştiga votul electoral al statului New York,Smith l-a convins pe Roosevelt să ia parte la campania de guvernare. Roosevelt, îngropat îndatorii şi incapabil de a acţiona din cauza bolii a câştigat o victorie meschină (limitată), iar Smith a fost învins de Herbert Hoover.Guvernator al statului New York:Pe parcursul a 2 mandate ca guvernator al New York-lui (1929-1933), Roosevelt a continuattradiţia lui Theodore Roosevelt în ceea ce priveşte progresul şi reforma, reuşind să-iconsoleze pe fermierii săraci. Prin lupta sa - pentru controlul statului în ceea ce priveşte
 
resursa de energie hidraulică a râului Saint Lawrence (deci lupta împotriva privatizăriiacestei resurse)- a reuşit să ofere electricitate la preţuri mai mici pentru consumatorii rurali.Odată cu explozia Marii Crize, Roosevelt l-a numit pe Harry Hopkins ca şef alAdministraţiei de Asistenţă (Ajutorare) Urgentă Temporară. Din moment ce criza se adâncea,Roosevelt a convocat „Încrederea Minţii” („Brain Trust”), un grup de membrii ai corpului profesoral al Universităţii Colum-bia, pentru a formula împreună cu el un programcuprinzător (inteligent) pentru re-zolvarea colapsului economic care începu-se în 1929. Înacelaşi timp, cu ajutorul coa-liţiei democratice sudiste în 1932, Roosevelt a fost nominalizat preşedinte al partidului, apoi l-a înfrânt pe Hoover în alegerile naţionale, devenind preşedintele Statelor Unite.Roosevelt ca preşedinte:Promisiunea lui Roosevelt -„o nouă repartizare (împărţire) a poporului american”- a prefigurat o lărgire revoluţionară a puterii federale în viaţa de zi cu zi a naţiunii. Primele saletrei luni în birou, cunoscute sub numele de „Cele 100 de Zile”(martie-iunie 1933), au fostmarcate de o legislaţie inovativă izvorâtă din ramura executivă. Într-o perioadă de şomajmasiv (25% din forţa de muncă), în care piaţa mărfurilor se afla în colaps, mii de bănci seînchideau din lipsă de lichidităţi, şi în care preţurile agricole căzuseră sub costul producţiei,Con-gresul, la cererea lui Roosevelt, a luat o se-rie de măsuri urgente menite să ofere lichi-dităţi pentru instituţiile bancare, pentru încrederea individuală şi pentru a preveni fa-limentulfinanciar. Mai mult, abandonarea exportului aurului în 1933 a avut ca efect devalorizareadolarului pe pieţele internaţionale. În adiţie la măsurile de încredere, cum ar fi creareaAdministraţiei Progresului Muncii sub conducerea lui Harry Hopkins, politica New Deal(Noul Curs) a reuşit să aducă o diversitate de soluţii de soluţii economice la problemele izvo-râte din primul război mondial. Criza fermelor, rezultată din supraproducţie, a început în1921 şi a trimis milioane de fer- mieri la oraşe în anii ‘20; Roosevelt a considerat că aceastăcriză reprezintă cau za colapsului economic de la sfârşitul ani lor ’20. El a răspuns cu un program agricol vast încadrat de Legile de Ajustare Agricolă din 1933 şi 1938. Aceastălegislaţie a introdus controlul producţiei pentru anumite mărfuri de bază pentru a crea o balanţă între cerere şi ofertă; de asemenea legislaţia a promovat reîmpădurirea şiconservarea, şi a oferit cheltuieli de subvenţionare pentru plantaţiile reduse. Programul pentru Autorităţile Văii Tenne ssee (Tennessee Valley Authority), creat în 1933, cuprindeaconstrucţia de baraje pentru producerea de energie hidroelectri că, managementul apelor,îmbunătăţirea tehnicilor fermierilor şi a navigaţiei pe râu, şi construcţia de spitale şi şcoli. Noi industrii atrase de electricitatea şi munca ieftină au diversificat economia sudică şi auîmbunătăţit viaţa socială săracă din această zonă.Coaliţia New Deal: Multe dintre măsu-rile New Deal au alienat comunitatea de afaceri; înacelaşi timp, aceste măsuri au atras negrii şi alte minorităţi urbane şi mişcarea muncitoreascăîn partidul demo-crat, formându-se astfel coaliţia New Deal. Legea Naţională de Redresareaa Industriei (The National Industrial Reco-very Act (NIRA, 1933)) a luat fiinţă sub formaunei scheme de stabilizare indus-trială desemnat să elimine să menţină preţurile în echilibru.Secţiunea a şaptea a legii, care promova unionizarea muncii, a alienat totuşi oamenii deafaceri conser- vatori. Măsurile de strictă securitate impu se de noua Comisie de Securitate şiSchimb a intensificat opoziţia afacerilor. Beneficiile oferite de Legea Securităţii Sociale, delegislaţia asigurării de şomaj şi de către Legea Standardelor Muncii Corecte (Fair Labor Standards Act) din 1938 a atras suportul muncitorilor. În 1935 şi 1936 Curtea Supremă aStatelor Unite a „lovit (izbit)” măsurile New Deal declarând neconstituţionale măsurile de precauţie ale legilor (actelor) NIRA şi Legea Ajustării Agricole.Al doilea mandat:
 
După câştigarea unei victorii răsunătoa-re împotriva lui Alfred M. Landon în alegerile prezidenţiale din 1936, Roosevelt a încercat să neutralizeze Curtea propunând numirea denoi judecători, însă Congresul a respins planul său în 1937. În anii următori o coaliţiereferitoare la congres formată din republicani şi democraţi conservatori, înfricoşată decheltuielile federale din ce în ce mai mari în criza din 1937-38 şi neliniştită de expansiunea puterii federale în zonele rezervate în mod tradiţional statelor, a oprit elanul New Deal.Iminenţa războiului în Europa, urmată de implicarea Statelor Unite a făcut posibilă victoria preşedintelui împotriva candidaţilor republicani Wendell L. Willkie în 1940 şi Thomas E.Dewey în 1944.Politica de dinaintea războiului: Deşi era un suporter al lui Wilson Woodrow, Roosevelt aabandonat ideile internaţionaliste ale lui Wilson în momentul în care ţara a adoptat politicade izolare în anii ’20. Apoi, la sfârşitul anilor ’30, îndemnat (stimulat) de agresiunea luiAdolf Hitler în expansiunea ja- poneză în Pacific, Rosevelt a revenit la po litica de implicareîn război. A fost, to-tuşi, reţinut de persistenţa puternicului sentiment de izolare a alegătorilor şi de trecerea prin Congres a unei serii de legi de neutralitate cu scopul de a preveniimplicarea Americii în al doilea război mondial. Roosevelt a câştigat disputa când, alarmatde înfrângerea Germaniei de către Franţa în 1940, Congresul a dat curs legislaţiei„închiriate” pentru a ajuta rezistenţa continuă a Marii Britanii împo-triva germanilor. Atacul japonezilor de la Pearl Harbor de pe 7 decembrie 1941, a aruncat Statele Unite în război de partea Marii Britanii şi a Uniunii Sovietice.Al doilea război mondial:Roosevelt şi-a încadrat obiectivele diplo- matice în calitate de lider în perioadă de război printr-o serie de conferinţe. În cola borare cu Winston Churchill el a explicat ţelul războiuluianglo-american în august 1941 în forma Cartei Atlantice (Atlantic Charter). El a negatambiţiile teritoriale, a favorizat aranjamentele libere de comerţ internaţional şi a pledat pentru permanenta securitate şi libertate împotriva agresiu nii. La Casablanca, Morocco, înianuarie 1943, Roosevelt şi Churchill au insistat asupra capitulării necondiţionate a Germaniei ca mijloc de a preveni renaşterea forţei militare inamice. Conferinţa de la Québec(august 1943) planifica invazia normandiei. La Moscova (octombrie 1943) miniştrii străiniAlianţei au aprobat în principiu fondarea unei organizaţii după terminarea războiului pentrusecuri- tatea mondială. Strategia militară şi problema Germaniei de după război au fostdiscutate la Cairo (noiembrie-decembrie 1943) şi la Québec (septembrie 1944). În final, laYalta, Crimeea(februarie 1945), Roosevelt, Churchill şi Joseph Stalin au abordat problema planurilor lor care priveau situaţia pe plan mondial de după război. Roosevelt a accentuatideea de a fi admisă China în consiliile Alianţei fiind o putere majoră; de aseme nea el a pledat pentru liberalizarea co- merţului internaţional ca soluţie pentru prevenirea unor viitoare războaie şi pen tru crearea unei organizaţii a Naţiunilor Unite ca un mecanism de păstrare a păcii. Totuşi, el nu vedea sfârşitul războiu lui.Roosevelt a murit de hemoragie cerebra lă la Warm Springs, pe 12 aprilie 1945. Viziunea luiRoosevelt a unei lumi paşnice şi stabile de după război s-a împotmolit de ambiţia naţională.Cu toate a- cestea în ajunul morţii sale a devenit foarte probabilă ideea că printre ambiţii lesovieticilor se număra şi ocuparea Eu ropei centrale şi de est. Încrederea sa în abilitatea Naţiunilor Unite de a menţine pacea prin colaborarea Aliaţilor pe timpul războiului s-adovedit de neconceput în era războiului rece. Coaliţia New Deal a durat mulţi ani dupămoartea lui Roosevelt. În plus, lunga sa titulatură în birou pe parcursul anilor Marii Crize şial celui de-al doilea război mondial, obţinând 4 mandate de preşedinte (fapt unic în istoriaStatelor Unite) au stat la baza renumelui său de mai târziu,anume „preşedinţie imperială”.

Activity (57)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Rotaru Marcela liked this
Anastasia Ponomariov liked this
Pop Cristian liked this
Vladislav Cirlan added this note
normala, ma ajutat putin (^_^)
Ana Calinin liked this
Angela Lisnic liked this
Domentii Mary liked this
Diana Coroi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->