Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ierom. Ghelasie Gheorghe: "DIN TAINELE HARICE ale ISIHASMULUI"

Ierom. Ghelasie Gheorghe: "DIN TAINELE HARICE ale ISIHASMULUI"

Ratings: (0)|Views: 137|Likes:
Published by Florin Caragiu
text publicat în volumul "Avva Ghelasie, Cuvântătorul de Dumnezeu", ed. Platytera, Bucureşti, 2005, pp. 122-127
text publicat în volumul "Avva Ghelasie, Cuvântătorul de Dumnezeu", ed. Platytera, Bucureşti, 2005, pp. 122-127

More info:

Published by: Florin Caragiu on Jul 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2012

pdf

text

original

 
Ierom. Ghelasie Gheorghe: "DIN TAINELE HARICE aleISIHASMULUI" 
1.
 Introducere în LIMBAJUL Isihast 
 Isihasm este Taina Cuvântului ± Fiului Lui DumnezeuÄcoborât´ în Creaie. Revelaia Cretin ne vorbete de TainaTreimii Dumnezeieti, ca Via Dumnezeiasc în Sine.Dumnezeu Tatl este IUBIREA absolut, Sf. Duh esteDragostea absolut i Fiul este Druirea ± Cuvântul absolut.Iat Originile Vieii. Chipul lui Dumnezeu este CHIPULTREIMII Dumnezeieti. i noi, Creaia, suntem ÄChip deDumnezeu´ transpus în Ächip creat´ (Fac. 1, 26).Domnul Hristos Vine cu Ädescoperirea CHIPULUI LuiDumnezeu´. ÄCine M-a vzut pe Mine a Vzut pe TATL´(Ioan, 14, 9). Fiul este CUVÂNTUL Tatlui. Iat ÄesenaChip´. ÄLa început a fost Cuvântul´ (Ioan 1, 1). CHIPUL LuiDumnezeu este Vorbirea ± Cuvântul. Aici mistica Isihast îiidentific ÄFiina´. ÄA FI´ este Äa Cuvânta ± Vorbi´.Limbajul este totuna cu Fiina. Aici filosofii se încurc.CUVÂNTUL este CHIP ± PERSOAN, nu Idee devenit apoi Cuvânt. Ideea este Äenergiaharic´ a CUVÂNTULUI ± CHIP ± PERSOAN. Iat Äfiina´ misticii Isihaste. LIMBAJULCHIP ± PERSOAN, din care apoi energetic iese ÄIdeea´ ± semilimbajul CUVÂNTULUICHIP.Aristotel învinuia ÄIdeile platonice´ c nu au Äideea ideii în sine´, adic nu au ÄCHIPUL´ Ideii.Cretinismul vine cu Äredescoperirea´ CHIPULUI Ideii, ce este CUVÂNTUL CHIPPERSOAN, HRISTOS. Cine vrea mistic Isihast, trebuie s Ädescopere´ LimbajulCUVÂNTULUI CHIP PERSOAN, dincolo de Äsemilimbajul´ filosofic al Ideii.Isihasmul începe cu ÄRedescoperirea´ Limbajului CUVÂNTULUI CHIP. Isihasmul este misticaÄRESACRALIZRII´ Limbajului, a ÄIntrrii´ în Limbajul CUVÂNTULUI CHIP dincolo deÄlimbajul ideilor´. ÄCuvintele Idei´, nu sunt Limbajul Isihast, ci ÄCUVINTELE LOGOSPERSOAN CHIP´ sunt Isihasmul. Ideile ± esenele sunt Äumbre ± informaii´ de CUVÂNTCHIP PERSOAN.Ca Äintroducere în Limbajul Isihast´ este ÄIntrarea în LIMBAJUL CUVÂNTULUI CHIP´. TainaTririi Isihaste este Taina Lui Hristos CUVÂNTUL CHIP PERSOAN. Isihasmul Este TainaCOMUNICRII CHIP PERSOAN, ca PERSOAN fa de PERSOAN, nu prin Äidei´ dePersoan. Limbajul de Rai era Limbajul CHIP. Cderea din Rai Äîntunec´ pân la uitare acestLimbaj Fiinial. Mistica filozofilor este Ämistica limbajului Ideilor´, a Äumbrelor de LIMBAJCHIP´.Isihasmul este ÄRememorarea´ LIMBAJULUI de Rai. Gramatica Limbajului Ideilor este Älogicadualitii contrare´, bine i ru, pozitiv i negativ. GRAMATICA LIMBAJULUI CHIP esteLOGICA TRINITAR, a Triplei Afirmaii, ce nu are niciodat Änegaie´. Raiul este Äfrnegaie´. Cderea din Rai aduce Änegaia´. Fiina LIMBAJULUI CHIP este TREIMEA CHIP
 
Dumnezeiesc, CHIPUL TATLUI ± IUBIRII, CHIPUL SF. DUH ± DRAGOSTEI, CHIPULFIULUI ± CUVÂNTULUI. IUBIREA este Supraafirmaia, DRAGOSTEA este Afirmaia iCUVÂNTUL este Recunoaterea.Iat Gramatica Limbajului CHIP, Logica Trinitar de Rai, ce este Äreadus´ de Hristos. Cdereadin Rai aduce Ädestructurarea´ Limbajului. Hristos aduce ÄRESTRUCTURAREA´ Limbajului.Dac se poate vorbi de o ÄFilozofie Cretin´, aceasta ar fi Filozofia Restructurrii destructurriiLimbajului. CUVÂNTUL CHIP este Taina Restructurrii. Isihasmul are acest Äideal´. Frumoszice Printele Stniloae, c ÄRestaurarea Omului´ este ÄCUVÂNTUL HRISTOS (CUVÂNTULCHIP parafrazm noi).
2.
Isihasm, Taina Limbajului PREOIEI i Bisericii Hristice, Început în Ädicionarul´ Isihast 
 Pentru Älumea de astzi´, Taina Cretin trebuie Äretradus´ în Älimbajul specificului su´.Turnul lui Babel este în maxim destructurare a Älimbilor´. Trebuie Äpstrat´ DicionarulÄLimbajului Unic´, ca ÄReidentificarea´ limbajelor Äîncurcate ± denaturate´. Cretinismul Vinecu ÄRememorarea Limbajului Ancestral´. Isihasmul este Mistica ÄLimbajului Hristic,Rememorarea Limbajului Sacru´ Sfinii Prini s-au strduit s ne Älase´ o ÄLimb pur Cretin´. Noi cei de astzi o Ädestructurm´ pân la Äneînelegerea ei´.Învtura Teologic se silete s o Äsalveze´. Dar i în ÄTeologie´ apare o Äîncurcare alimbilor´, de unde atâtea confesiuni i secte. Filosofia i tiina sunt de asemeni aa deÄcontroversate´, încât destructurrile sunt în adevrat Äavalan´. Se încearc mai nou oÄSalvare prin Mistic´. Dar i Ämisticile´ sunt o Äpuzderie´...Mistica Isihast este astfel în situaia de a se ÄIdentifica prin Sine´, fa de celelalte. De aiciÄsituaia nou´ de ÄDialog între Limbaje´. Astzi vor Isihasm i Älaicii´ i acetia au nevoie deÄRestructurarea Limbajului laic´, Resacralizarea limbajului. Noi cei de astzi trebuie sÄredescoperim´ Limbajul ÄFilocalic´, prin ÄResacralizarea´ Limbajului Älaic´. Relatrile noastredespre Isihasm sunt în aceast Äform de Resacralizarea limbajului´, (fapt, n. red.) ce multora le pare Änetradiional´. Noi vrem ÄLimbajul Sf. Prini´, dar ca s Äajungem´ la el trebuie s trecem prin ÄSacralizarea´ limbajului nostru Älaic´.Încercm astfel Äcâteva repere de Dicionar Isihast´. Alfabetul este în ÄOrigini´. CHIPUL,TRIFIINIALITATEA CHIPULUI i PERSOANA, sunt cele Trei Începuturi, ca Logic iGramatic a Limbajului Cretin. Revelaia Cretin vine cu Ädescoperirea CHIPULUITREIMIC´ al Lui Dumnezeu. De aici cele Trei Categorii de Limbaj Cretin:1. CHIPUL, Deplin Fiinialitate ± Totalitate de Sine, permanent, Indestructibil, în deschiderenesfârit de Sine;2. TRIFIINIALITATEA CHIPULUI [1], ca Deplintate UNUL deschis deja în Sine, în Potendar nu Manifestat. CHIPUL Absolut este DUMNEZEU TATL, care este deja în Sine TATL ± TRIFIINIALITATE, ca Poten de Purcederea Sf. Duh i Naterea Fiului. Aa CHIPUL esteORIGINEA Originilor, este TATL, SPIRITUL DUMNEZEU ABSOLUT.În Viziunea Cretin, SPIRITUL Absolut DUMNEZEU nu este Äneantul divin´, ci « UNDUMNEZEIESC CHIP ± TATL, nu este Änecuprinsul fr form´, ci NecuprinsulÄSUPRAFORM CHIP TATL´. CHIPUL este SUPRAFORMA ± Deplintatea i a Formei ia Coninutului i Dincolo de ele. SUPRAFORMA ± CHIPUL are deja în Sine FORMA iCONINUTUL, are pe SF. DUH i pe FIUL i aa din CHIPUL TATL dejaTRIFIINIALITATE POTENT se Nate TREIMEA de PERSOANE CHIP. De aici:
 
3
. PERSOANA, ca CHIP TRIFIINIAL PROPRIU. Revelaia TREIMII Cretine ne Äreaduce´Originile Ätuturor Chipurilor´ de Realitate, ne Ärememoreaz´ Limbajul Realitilor. (Mai pe largîn manuscrisul ÄMemoriile unui Isihast´, vezi Triadele Chipului ± Persoanei).De aici ÄLimbajul´ nostru Cretin, ca CHIP de Dumnezeu, CHIP de TREIME de PERSOANE,TATL, SF. DUH, FIUL. Chipul Creat este Ädup CHIPUL Lui Dumnezeu´ (Fac. 1, 26).CHIPUL Lui Dumnezeu tradus în Creaie este CHIPUL ALTAR + PREOIE. Chipul Creat esteChipul Biseric, Templul CHIPULUI Lui Dumnezeu.Început în Dicionarul Limbajului Tririi Mistice Isihaste sunt acestea: Limbajul Preoiei ± CHIPde Dumnezeu, i Limbajul Bisericii ± Chip de Creaie. Trirea Isihast este astfel Dialogul Haricîntre CHIPUL Lui Dumnezeu ca Preoie i Chipul de Creaie ca Biseric ± Cântare (adus, n.red.) Lui Dumnezeu.
3
.
Isihasm, RITUALUL Haric al Liturghiei PREOIEI Hristice
 Mistica isihast este UNIREA în DIALOG dintre CHIPUL Lui Dumnezeu i Chipul de Creaie,Dialog Liturgic dintre Altar ± Preoie i Credincioi ± Biseric. Fiina Misticii Isihaste este încele Trei Chipuri de baz:1. CHIPUL de DUMNEZEU, SACRUL Absolut în Sine, dincolo de toate Chipurile de Creaie,dar Izvorul tuturor Chipurilor;2. CHIPUL Dumnezeiesc Äcoborât´ în Creaie, ca Altar ± Preoie, SACRUL în Druire ± Împrtirea Creaiei;
3
. Dialogul între CHIPUL ± SACRUL Dumnezeiesc i CHIPUL de CREAIE, Biserica ± Templul SACRULUI, adic RITUALUL HARIC.SACRUL este CHIPUL Lui DUMNEZEU TATL, PREOIA + ALTARUL este CHIPUL luiDUMNEZEU FIUL i RITUALUL este CHIPUL SF. DUH. Fr acestea Trei deodat,neamestecate, nedesprite i în egalitate, nu se poate vorbi de o Trire mistic pur Cretin.Trirea isihast este SACRUL CHIP de DUMNEZEU, în RITUAL HARIC CHIP de SF. DUH, prin LITURGHIA PREOIEI EUHARISTICE HRISTICE.Misticile necretine sunt o ÄCutare´ a Sacrului fr CHIP, de Sacru Äneant divin´, într-un RitualÄgol´ de CHIP Dumnezeiesc, fr Liturghie ± Preoie. Ritualul ± gesturile misticilor necretinesunt Äautogesturi´, ca Ädeschidere´ de Creaie spre Ädivin´. RITUALUL HARIC Cretin este dincontr Äcoborârea´ Lui DUMNEZEU în GESTURI de DUMNEZEU i în LITURGHIE tot deDUMNEZEU.RITUALUL HARIC Cretin este ÎNSUI SF. DUH cu ENERGIILE HARICE NECREATE,Care SVÂRETE LITURGHIA LUI HRISTOS CEL DUMNEZEU, prin PREOIAHRISTIC. Preotul de Creaie trebuie s ÄPrimeasc PREOIA HRISTIC´, prin careRITUALUL ± PREOIA SF. DUH Svârete LITURGHIA Lui HRISTOS totodatDUMNEZEU i FIU ± Frate de Creaie, ca DUMNEZEU Întrupat.Cine nu Ädescoper´ Taina RITUALULUI HARIC al SF. DUH, nu va ÄTri´ LiturghiaHRISTIC, nu se va ÄÎmprti´ de EUHARISTIA Lui Hristos i nu va ti ce este ÄMistica pur Cretin´. Fr RITUALUL HARIC nu este Lucrarea SF. DUH i fr LITURGHIA HRISTICnu este SACRUL DUMNEZEIESC al TATLUI DUMNEZEU, nu este UNIRE cuDUMNEZEU.RITUAL fr Preoie, sau Preoie fr Ritual, nu este RITUAL i PREOIE HARIC, ci doar Äsimboluri ± umbre´. Unii vor un Äritual´ laic, pân la Ägesturi tehnice ± mecanice´, frLiturghie Sacerdotal, doar ca Äautopreoie de proprie împrtire´. De aici Älaicizarea

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Liliana Carmen liked this
Ellada Color liked this
JNikholas liked this
findervasile liked this
findervasile liked this
iomarimpex2003 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->