Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ang Pakahulugan ng SAGRADONG QUR'AN

Ang Pakahulugan ng SAGRADONG QUR'AN

Ratings: (0)|Views: 295|Likes:
Published by Amadou_Suriman
A paraphrased Filipino translation of the Holy Qur'an by a group of Filipino Muslim teachers and scholars based in Saudi Arabia.
A paraphrased Filipino translation of the Holy Qur'an by a group of Filipino Muslim teachers and scholars based in Saudi Arabia.

More info:

Categories:Types, Speeches
Published by: Amadou_Suriman on Jul 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2012

pdf

text

original

 
ا ةر1 )ءا  
Sûrah 1. Al-Fâtihah Juz`u (Bahagi) 1
[1.]
 
ا ةر1 )ءا  
Sûrah 1. Al-Fâtihah Juz`u (Bahagi) 1
[2.]
(Full Filipino Translation of the meaning of the Holy Quran with Arabic TextBuong saling Pilipino ng kahulugan ng Sagradong Qur’an na may tekstong ArabeLink:http://www.blog2blog.net/pinoymuslim/TagalogQuran/Tagalog%20Quran%20Single%20 Web.mht  Assalamu alaykum!Sumainyo ang Kapayapaan!For the first time, this is the complete Filipino Translation of the meaning of the Holy Quran online.Sa kauna-unahang pagkakataon, narito online ang kumpleto at buong salin sa Pilipino ng kahulugan ng Sagradong Qur’an. A united effort from the various Filipino Muslim teachers and scholars in Saudi Arabia,coming from the different Islamic Centers.Pinag-isang pagpupunyagi ng mga nagtuturong Muslim na Pilipino at mga dalubhasa sa Saudi Arabia na nagmula sa iba’t-ibang mga Islamic Center.Feel free to share and spread among your Filipino friends, whether they are Muslim or trying to discover Islam.Mangyaring ipamahagi at isiwalat sa mga kaibigan, maging muslim man o nagsisikap matutosa Islam. )
Blg.
 
Mga Kabanata ng Sagradong Qur’an
 
ا ةر1 )ءا  
Sûrah 1. Al-Fâtihah Juz`u (Bahagi) 1
[3.]
I - Surat Al Fatiha [ Ang Pambungad] II - Sûrat Al-Baqarah [ Ang Baka]
 
III - Sûrat Ãle `Imrân [ Ang Pamilya ni `Imrân]
 
IV - Sûrat An-Nisâ` [Ang mga Kababaihan]
 
 V - Sûrat Al-Mâ`idah [Ang Hapag-Kainan na may mga Nakalatag namga Pagkain mula sa Kalangitan]
 
 VI Sûrat Al-An`âm [Ang mga Hayop]
 
 VII Sûrat Al-A`râf [Ang Mataas na Lugar]
 
 VIII Sûrat Al-Anfâl [Ang mga nakuha sa labanan na mga yaman]
 
IX Sûrat At-Tawbah [Ang Pagsisisi]
 
X Sûrat Yûnus [Si Propeta Yûnus Jonah]
 
XI Surat Hûd [Si Propeta Hud]XII Sûrat Yûsuf [ (Si Propeta) Joseph]
 
XIII Sûrat Ar-Ra`d [ Ang Kidlat]
 
XIV Sûrat Ibrâhîm [ (Si Propeta) Abraham]
 
XV Sûrat Al-Hijr [Mga Malalaking Bato na Gabundok o mga BatongBundok]
 
XVI Sûrat An-Nahl [Ang mga Bubuyog] XVII Sûrat Al-Isrâ` [Ang Paglalakbay Sa Gabi]
 
XVIII Surat Al-Kahf [Ang Yungib]
 
XIX Sûrat Maryam [(Si Birheng) Maria] XX Sûrat Tâ-Hâ [(Mga Titik) Tâ-Hâ] XXI Sûrat Al-Anbiyâ` [Ang mga Propeta]