Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
14Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cele Mai Frumoase Pilde

Cele Mai Frumoase Pilde

Ratings: (0)|Views: 3,631|Likes:
Published by Missy
scurte pilde-povestioare cu invataminte pentru cei mici, dar si pentru cei mari!
scurte pilde-povestioare cu invataminte pentru cei mici, dar si pentru cei mari!

More info:

Published by: Missy on Jul 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2012

pdf

text

original

 
Cele mai frumoase Pilde şi povestiri creştin-ortodoxeCuvânt de început
Materialul de faţă constă într-o selecţie de pilde şi povestiri cu caracter moral-religios,scrise sau adaptate duteme din literatura creştină. Unele dintre acestea sunt chiaîntâmplări reale, ai căror protagonişti au fost preoţi, călugări sau chiar autorul.Ideea acestei antologii s-a născut din interesul deosebit pe care copiii îl manifestă faţă de pildele religioase, de orice povestire cu tâlc, cu o morală a faptei, a exemplului, cei mai mulţidintre aceştia nefiind receptivi la acea înşiruire tipică de sfaturi, golită de duh şi dăruire, pecare, din păcate, mulţi părinţi sau pedagogi încă o mai practică.Interesul copiilor este cu atât mai mare cu cât povestitorul este înzestrat cu nepreţuituldar al vorbirii frumoase, pline de har.Să avem grijă ca fiecare suflet de copil, ce este asemenea unei mlădiţe ce caută sprijin pentru a se putea înălţa, să prindă rădăcini adânci în învăţătura de credinţă a Bisericii,ocrotindu-l cu dragostea noastră sinceră şi cu lumina binecuvântată a rugăciunii.Priviţi un copil! Peste ani, el ar putea fi un sfânt sau un păcătos. De noi depinde dacăsufletul lui pornte pe drumul raiului sau al iadului, pe drumul duinţei sau aldeznădejdii.Sufletele nepătate ale copiilor ne obligă la mai mult. Fiecare dintre noi va fi răspunzător în faţa lui Dumnezeu nu pentru ce a făcut, cât, mai ales, pentru ce ar fi putut să facă.rinte, înţător sau profesor, oricine poate di în sufletele celor mici acredinţei şi a omeniei, cu pilde şi povestiri ca acestea, dar, în primul rând, cu exemplul propriei vieţi. Răsplata este fără seamăn: acea mulţumire sufletească pe care doar copiii ţi-o pot dărui.Dumnezeu să ne ocrotească pe toţi!Leon Magdan
Motto : "Şi iar a început Iisus să-i înveţe (...). Şi cu multe pilde ca acestea le vorbea lor,după cum puteau pricepe. Iar, fără pildă, nu le grăia." Sfânta Evanghelie după Marcu, cap. IV, l, 33-34
1. Sfânta Treime
Un om simplu călătorea pe un drum de ţară, în tovărăşia unui preot. Vorbind ei de unade alta, omul şi-a arătat o nedumerire:- Cuvioase părinte, nu pot înţelege cum de în Sfânta Treime sunt trei Persoane careformeaUna singură. Cum de Tal, Fiul şi Sfântul Duh sunt trei persoane unite,nedespărţite, dar fără a se amesteca una cu cealaltă?- Fiul meu, îi răspunse cu răbdare preotul, sunt şi lucruri mai presus de gândirea noastră păcătoasă, însă ceea ce spui nu este atât de greu de priceput. Să privim, de exemplu, soarele!Să zicem că sfera de foc, ce dăinuieşte acolo de veacuri, este Tatăl. Apoi, să spunem călumina care ne vine de la soare este Fiul, lisus Hristos, Ce a venit să ne lumineze viaţa şi săne scape de păcate. Apoi, căldura, care vine tot de la soare pentru a ne încălzi, să zicem că ar fi Sfântul Duh, Care, cu dragostea Sa, ne încălzeşte mereu sufletele îngheţate de răutate. Vezitu, fiul meu, soarele cu lumina şi cu căldura lui nu sunt unul şi acelaşi lucru şi, cu toateacestea, cele trei rămân diferite când vorbim despre fiecare? La fel şi în Sfânta Treime, Tatăl,Fiul şi Sfântul Duh sunt Unul şi Acelaşi Dumnezeu, Căruia noi, credincioşii, ne închinăm.
 
Omul, ca şi toate celelalte vietăţi şi lucruri, este creat de Dumnezeu din iubirea sainfinită. Dar omul este doar o creatură şi înţelepciunea sau puterile sale nici nu pot ficomparate cu cele ale Domnului, însă oamenii mândri păcătuiesc îndrăznind să creadă cănimic nu este mai presus de ei şi că toate, mai devreme sau mai târziu, le sunt accesibile.Omul credincios ştie însă, că nu mintea şi nici puterea, ci doar iubirea le poate cuprinde petoate."Nădejdea mea este Tatăl, Scăparea mea este Fiul, Acoperământul meu este DuhulSfânt. Treime Sfântă, mărire Ţie! " (Sfântul Ioanichie)
2. Cele patru piersici
O dată, un ţăran a vrut să-i încerce pe cei patru fii ai săi. I-a chemat dimineaţa la el şi i-adat fiecăruia câte o piersică. A plecat apoi la câmp, lăsându-i să-şi vadă de treburi şi să-şiîmpartă ziua cum cred ei de cuviinţă. Seara însă, când s-a întors, i-a chemat pe toţi patru întindă şi l-a întrebat pe cel mai mare:- Spune-mi, ce-ai făcut cu piersica ta?- Ce să fac, tătucă, am mâncat-o şi-ţi mulţumesc. A fost tare bună. Am luat, apoi,sâmburele, 1-am plantat în spatele casei, am udat locul şi nădăjduiesc să crească acolo un piersic frumos şi roditor.- Bine ai făcut, băiatul tatii, sunt sigur că tu o să ajungi un bun gospodar. Dar tu, îi zisecelui de-al doilea, ce-ai făcut cu piersica ta?- Am mâncat-o. A fost atât de bună, coaptă şi fragedă...- Şi apoi?- Păi, am aruncat sâmburele şi m-am dus la mama să-i mai cer câteva, că tare bune erau.- Fiule, zise atunci omul cu întristare în glas, ai grijă să nu ajungi un om lacom că"lacomul mai mult pierde şi leneşul mai mult aleargă". Dar ţie ţi-a plăcut piersica, a fost bună? - 1-a întrebat ţăranul şi pe cel de-al treilea fiu al său.- Nu ştiu.- Cum nu ştii, da’ ce-ai făcut cu ea?- Am vândut-o. M-am dus cu ea în târg şi am dat-o cu zece bani. Uite-i!- Fiule, tu sigur o să ajungi mare negustor, dar ai grijă că nu toate sunt de vânzare înviaţă; mai ales, nu ceea ce ai primit de la părinţi.În sfârşit, ţăranul 1-a întrebat şi pe ultimul băiat, cel mai mic dintre toţi.- Dar ţie ţi-a plăcut piersica?- Nici eu nu ştiu, tătucă.- Cum, şi tu ai vândut-o?- Nu, tată. Eu m-am dus în vizită la prietenul meu de peste drum, care e bolnav, şi i-amdus-o lui. S-a bucurat mult pentru ea şi mi-a mulţumit din suflet.13. Cu lacrimi în ochi, tatăl şi-a luat copilaşul pe genunchi şi I-a spus:- Nu ştiu ce te vei face tu în viaţă, dar ştiu că, indiferent ce drum vei urma vei fi un buncreştin şi asta e tot ce contează.„Lăsaţi copiii să vină la Mine!”(Sfânta Scriptură)
3. Casa Domnului
Într-o seară de iarnă, o tânără familie stătea în jurul mesei. Tatăl era trist şi apăsat degriji, iar mama plângea, ţinându-şi faţa în palme. Fetiţa lor cea mică, mirată de această
 
situaţie, se apropie încet şi întrebă:.- Mamă, de ce plângi?- Fata mea, sunt zile grele nu mai avem bani şi pentru a putea trăi am vândut şi casaaceasta frumoasă. Mâine va trebui să ne mutăm într-o casă mult mai mică. De aceea plâng,fiindcă ne este greu să plecăm din acest loc minunat, unde am trăit în linişte atâţia ani, şi săne mutăm într-o casă sărăcăcioasă şi ca vai de ea…- Dar, mamă, nu locuieşte Dumnezeu şi în casa aceea săracă în care ne vom muta?Miraţi de credinţa copilei şi de adevărul spus de aceasta, părinţii au înţeles că, în viaţă,greutăţile şi necazurile de orice fel încolţesc sufletului omului, dar credinţa şi speranţa nutrebuie niciodată uitate, fiindcă doar cu ele în suflet drumul spinos al vieţii e străbătut maiuşor."Precum meşterul aruncă aurul în topitorie şi-l lasă a se cerne şi a se curăţa prin foc pânăce străluceşte, tot aşa şi Dumnezeu lasă sufletele omeneşti să fie cercetate de necazuri, pânăce se curăţă şi se lămuresc.”„De aceea, o astfel de cercetare a lui Dumnezeu este o mare binefacere pentru suflet.”(Sfântul Ioan Gură de Aur)
4. Cerul pământul şi lumea
Într-o zi, un om simplu, cunoscut pentru viaţa sa curată, a fost întrebat de un vecin:- Cum faci tu de eşti totdeauna atât de mulţumit? Niciodată nu te-am văzut supărat.- Foarte simplu - a răspuns celălalt, în fiecare dimineaţă, când mă trezesc, privesc întâicerul. Aşa mi-aduc aminte de Dumnezeu, de milă şi de bunătate. Apoi privesc pământul.Astfel îmi amintesc de moarte şi de Judecata de Apoi. în cele din urmă, privesc în jurul meulumea întreagă ce se trezeşte în fiecare dimineaţă la viaţă. Aşa mi-aduc aminte de semeniimei, de cei care suferă de boli sau neputinţe, de cei ce au o viaţă mai grea decât a mea şi pecare i-aş putea ajuta, în felul acesta mă bucur pentru ceea ce sunt şi pentru ceea ce pot face.Bunătatea izvorâtă din dragoste aduce totdeauna linişte şi mulţumire, atât în sufletulcelui care primeşte cu recunoştinţă, cât şi în sufletul celui care dăruieşte cu drag."Cine este bun mai bun să se facă şi cine a biruit ispita să se roage pentru cel care e încăîn ispite. " ( părintele Paisie Olaru )
5. Al patrulea mag
Există o poveste tare veche, care spune că, de fapt, au fost patru magi doreau să seînchine Mântuitorului, la naşterea Sa. Cel de-al patrulea şi-a vândut tot ce avea şi, cu baniiobţinuţi, a luat trei pietre scumpe: un safir, un rubin şi o perlă, pe care să le ducă în dar Mântuitorului. Grăbindu-se să ajungă în Babilon, unde îl aşteptau cei trei magi, acesta aîntâlnit pe drum un om rănit, pe care nimeni nu îl ajuta. L-a dus pe bietul om la un doctor căruia i-a dat safirul pentru a-1 îngriji pe bolnav până ce se va însănătoşi complet. Toateacestea 1-au întârziat. Când a ajuns la locul întâlnirii, magii plecaseră deja fără el, însă nu s-adescurajat, ci şi-a continuat drumul singur, călăuzit de steaua ce-1 ducea spre Bethleem.Ajuns aici, a aflat că magii L-au găsit deja pe prunc, că soldaţii lui Irod omoară toţi copiiinou-născuţi şi că Sfânta Familie a plecat spre Egipt, pentru a se feri de mânia regelui. Chiar în faţa sa, un soldat încerca să-i smulgă unei tinere femei copilul pentru a-1 omorî. Femeia îşiapăra cu disperare pruncul. Magul i-a arătat soldatului necruţător rubinul şi i-a spus:- Lasă copilul să trăiască şi îţi voi da această piatră scumpă. Nimeni nu va afla de târgulnostru.

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
animatingamalia liked this
Burnichi liked this
Mirela Nicoleta liked this
niela_ela liked this
niela_ela liked this
maimutica4 liked this
maimutica4 liked this
Cristina Popescu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->