Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
limba_bulgara_inv_inst_v5

limba_bulgara_inv_inst_v5

Ratings: (0)|Views: 17|Likes:
Published by sofia010101

More info:

Published by: sofia010101 on Jul 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2010

pdf

text

original

 
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i TineretuluiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar
Prob
ă
scris
ă
la
Limba
ş
i literatura român
ă
 
ş
i metodica pred
ă
rii limbii române, limba
ş
iliteratura bulgar
ă
 
ş
i metodica pred
ă
rii limbii bulgare Înv
ăţă
tori / institutori – clasecu predare în limba bulgar
ă
 
Varianta
5
1
CONCURS NA
Ţ
IONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICEDECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNV
ĂŢĂ
MÂNTUL PREUNIVERSITAR16 iulie 2008Proba scris
ă
la Limba
ş
i literatura român
ă
 
ş
i metodica pred
ă
rii limbii române, limba
ş
i literatura bulgar
ă
 
ş
i metodica pred
ă
rii limbii bulgare Înv
ăţă
tori / institutori – clase cu predare în limba bulgar
ă
Varianta 5
 
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord
ă
10 puncte din oficiu.
 
Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.SUBIECTUL I 30 puncte
Баба
 
Илийца
 
тръгна
 
из
 
нощта
 
за
 
към
 
Искъра
,
зад
 
който
 
я
 
чакаше
 
сега
 
бунтовникът
.
Тя
 
беше
 
много
 
смутена
,
тя
 
не
 
посмя
 
и
 
не
 
можа
 
да
 
се
 
посъветва
 
със
 
сприхавия
 
калугер
,
който
 
я
 
посрещна
 
в
 
отсъствието
 
на
 
игумена
.
Тя
 
се
 
покачи
 
на
 
яра
 
зад
 
манастира
 
и
 
тръгна
 
из
 
пътя
,
който
 
пълзи
 
над
 
Искъра
.”(
Иван
 
Вазов
,
Една
 
българка
)1.
Анализирайте
 
пет
 
глагола
 
по
 
избор
 
от
 
морфологична
 
гледна
 
точка
;
4
точки
 2.
Анализирайте
 
от
 
морфологична
 
и
 
синтактична
 
гледна
 
точка
 
изречението
-
Тя
 
се
 
покачи 
 
на
 
 яра
 
зад
 
манастира
 
и 
 
тръгна
 
из
 
пътя
,
който
 
пълзи 
 
над
 
Искъра
6
точки
 3.
Характеризирайте
 
главния
 
герой
;
6
точки
 4.
Съставете
 
накратко
 
литературния
 
портрет
 
на
 
писателя
 
Иван
 
Вазов
;
10
точки
 5.
Изберете
 
две
 
прилагателни
 
от
 
текста
 
и
 
образувайте
 
останалите
 
форми
.
4
точки
 
SUBIECTUL II (30 puncte)
 
Scrie
ţ
i, pe foaia de concurs, r
ă
spunsul la fiecare dintre urm
ă
toarele cerin
ţ
e, cu privire la textulde mai jos:
Într-o sear 
ă
de la începutul lui iulie 1909, cu pu 
ţ 
in înainte de orele zece, un tân 
ă
r de vreo optsprezece ani, îmbr 
ă
cat în uniform 
ă
de licean, intra în strada Antim, venind dinspre strada Sfin 
ţ 
ii Apostoli, cu un soi de valiz 
ă
în mân 
ă
, nu prea mare, dar desigur foarte grea, fiindc 
ă
, obosit, o trecea des dintr-o mân 
ă
într-alta. Strada era pustie 
ş
i întunecoas 
ă
 
ş
i, în ciuda verii, în urma unor ploi generale, r 
ă
coroas 
ă
 
ş
i fo 
ş
nitoare ca o p 
ă
dure.
(George C
ă
linescu,
Enigma Otiliei 
)
 
1. Stabili
ţ
i câte un sinonim potrivit pentru urm
ă
toarele cuvinte:
mare 
,
greu 
,
elev 
,
des 
.
4 puncte
2. Preciza
ţ
i valorile morfologice
ş
i func
ţ
iile sintactice ale cuvintelor din text:
optsprezece 
,
(trecea),
întunecoas 
ă
.
6 puncte

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->