Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
limba_polona_inv_inst_v5

limba_polona_inv_inst_v5

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Published by sofia010101

More info:

Published by: sofia010101 on Jul 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2010

pdf

text

original

 
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i TineretuluiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar
Prob
ă
scris
ă
la
limba
ş
i literatura român
ă
 
ş
i metodica pred
ă
rii limbii române, limba
ş
iliteratura polon
ă
 
ş
i metodica pred
ă
rii limbii polone înv
ăţă
tori/institutori – clase cupredare în limba polon
ă
 
Varianta
5
1
CONCURS NA
Ţ
IONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICEDECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNV
ĂŢĂ
MÂNTUL PREUNIVERSITAR16 iulie 2008Proba scris
ă
la limba
ş
i literatura român
ă
 
ş
i metodica pred
ă
rii limbii române, limba
ş
i literatura polon
ă
 
ş
i metodica pred
ă
rii limbii polone înv
ăţă
tori/institutori – clase cu predare în limba polon
ă
Varianta 5
 
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord
ă
10 puncte din oficiu.
 
Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.SUBIECTUL I (30 puncte)
Na koniec z trzaskiem sali drzwi na w
ś
ci
ąż
otwarto.Wchodzi pan Wojski w czapce i z głow
ą 
zadart
ą 
,Nie wita si
ę
i miejsca za stołem nie bierze,Bo Wojski wyst
ę
puje w nowym charakterzeMarszałka dworu. Lask
ę
ma na znak urz
ę
duI t
ą 
lask
ą 
z kolei, jako mistrz obrz
ę
du,Wskazuje wszystkim miejsca i go
ś
ci usadza.(Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz – ksi
ę
ga dwunasta„Kochajmy si
ę
”)-wypisz z tekstu 4 czasowniki w czasie tera
ź
niejszym-odmie
ń
przez przypadki w liczbie pojedy
ń
czej i mnogiej rzeczownik
czapka 
-podaj inne utwory autorstwa Adama Mickiewicza-scharakteryzuj wybran
ą 
posta
ć
z utworu „Pan Tadeusz” A. Mickiewicza
 
- dokonaj syntaktyczno-morfologicznej analizy podkre
ś
lonego zdania
SUBIECTUL II (30 puncte)
 
Scrie
ţ
i, pe foaia de concurs, r
ă
spunsul la fiecare dintre urm
ă
toarele cerin
ţ
e, cu privire la textulde mai jos:
Într-o sear 
ă
de la începutul lui iulie 1909, cu pu 
ţ 
in înainte de orele zece, un tân 
ă
r de vreo optsprezece ani, îmbr 
ă
cat în uniform 
ă
de licean, intra în strada Antim, venind dinspre strada Sfin 
ţ 
ii Apostoli, cu un soi de valiz 
ă
în mân 
ă
, nu prea mare, dar desigur foarte grea, fiindc 
ă
, obosit, o trecea des dintr-o mân 
ă
într-alta. Strada era pustie 
ş
i întunecoas 
ă
 
ş
i, în ciuda verii, în urma unor ploi generale, r 
ă
coroas 
ă
 
ş
i fo 
ş
nitoare ca o p 
ă
dure.
(George C
ă
linescu,
Enigma Otiliei 
)
 
1. Stabili
ţ
i câte un sinonim potrivit pentru urm
ă
toarele cuvinte:
mare 
,
greu 
,
elev 
,
des 
.
4 puncte
2. Preciza
ţ
i valorile morfologice
ş
i func
ţ
iile sintactice ale cuvintelor din text:
optsprezece 
,
(trecea),
întunecoas 
ă
.
6 puncte
3. Prezenta
ţ
i, prin câte un exemplu/ un comentariu potrivit sau prin câte un citat comentat, cincitr
ă
s
ă
turi fizice
ş
i/ sau morale/ de caracter ale Otiliei, personaj principal al romanului
Enigma Otiliei,
de G. C
ă
linescu.
10 puncte
 4. Preciza
ţ
i trei tr
ă
s
ă
turi care fac posibil
ă
încadrarea operei
Enigma Otiliei 
 în specia literar
ă
 
roman.
 
6 puncte

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->