Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
limba_sarba_inv_inst_v5

limba_sarba_inv_inst_v5

Ratings: (0)|Views: 12|Likes:
Published by sofia010101

More info:

Published by: sofia010101 on Jul 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2010

pdf

text

original

 
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i TineretuluiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar
Prob
ă
scris
ă
la
Limba
ş
i literatura român
ă
 
ş
i metodica pred
ă
rii limbii române, limba
ş
iliteratura sârb
ă
 
ş
i metodica pred
ă
rii limbii sârbe Inv
ăţă
tori/ institutori – clase cupredare în limba sârb
ă
 
Varianta
5
1
CONCURS NA
Ţ
IONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICEDECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNV
ĂŢĂ
MÂNTUL PREUNIVERSITAR16 iulie 2008Proba scris
ă
la Limba
ş
i literatura român
ă
 
ş
i metodica pred
ă
rii limbii române, limba
ş
i literatura sârb
ă
 
ş
i metodica pred
ă
rii limbii sârbeInv
ăţă
tori/ institutori – clase cu predare în limba sârb
ă
Varianta 5
 
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord
ă
10 puncte din oficiu.
 
Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.SUBIECTUL I 30 puncte
1.
Значај
 
и
 
место
 
дечје
 
поезије
 
у
 
књижевности
 
4 puncte
 2.
Јован
 
Јовановић
 
Змај
-
песник 
 
детињства
 
10 puncte
 3.
Анализирајте
 
по
 
избору
 
 једну
 
Змајеву
 
песму
 
за
 
децу
 
6 puncte
4.
Анализирајте
 
морфолошки
 
и
 
синтактички
:
Ко
 
пева
 
зло
 
не
 
мисли
!
6 puncte
 5.
Поделите
 
на
 
слогове
 
горенаведну
 
пословицу
 
4 puncte
 
SUBIECTUL II (30 puncte)
 
Scrie
ţ
i, pe foaia de concurs, r
ă
spunsul la fiecare dintre urm
ă
toarele cerin
ţ
e, cu privire la textulde mai jos:
Într-o sear 
ă
de la începutul lui iulie 1909, cu pu 
ţ 
in înainte de orele zece, un tân 
ă
r de vreo optsprezece ani, îmbr 
ă
cat în uniform 
ă
de licean, intra în strada Antim, venind dinspre strada Sfin 
ţ 
ii Apostoli, cu un soi de valiz 
ă
în mân 
ă
, nu prea mare, dar desigur foarte grea, fiindc 
ă
, obosit, o trecea des dintr-o mân 
ă
într-alta. Strada era pustie 
ş
i întunecoas 
ă
 
ş
i, în ciuda verii, în urma unor ploi generale, r 
ă
coroas 
ă
 
ş
i fo 
ş
nitoare ca o p 
ă
dure.
(George C
ă
linescu,
Enigma Otiliei 
)
 
1. Stabili
ţ
i câte un sinonim potrivit pentru urm
ă
toarele cuvinte:
mare 
,
greu 
,
elev 
,
des 
.
4 puncte
2. Preciza
ţ
i valorile morfologice
ş
i func
ţ
iile sintactice ale cuvintelor din text:
optsprezece 
,
(trecea),
întunecoas 
ă
.
6 puncte
3. Prezenta
ţ
i, prin câte un exemplu/ un comentariu potrivit sau prin câte un citat comentat, cincitr
ă
s
ă
turi fizice
ş
i/ sau morale/ de caracter ale Otiliei, personaj principal al romanului
Enigma Otiliei,
de G. C
ă
linescu.
10 puncte
 4. Preciza
ţ
i trei tr
ă
s
ă
turi care fac posibil
ă
încadrarea operei
Enigma Otiliei 
 în specia literar
ă
 
roman.
 
6 puncte
5. Construi
ţ
i dou
ă
fraze în care conjunc
ţ
ia subordonatoare
ă
introduce, mai întâi, o subordonat
ă
 predicativ
ă
 
ş
i apoi o subordonat
ă
circumstan
ţ
ial
ă
de scop
.
 
4 puncte
 
SUBIECTUL III 30 puncte
1.
Говорна
 
култура
 
у
 
осовној
 
настави
 
10 puncte
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->