Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Limba Ucraineana Inv Inst v5

Limba Ucraineana Inv Inst v5

Ratings: (0)|Views: 31|Likes:
Published by sofia010101

More info:

Published by: sofia010101 on Jul 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2010

pdf

text

original

 
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i TineretuluiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar
Prob
ă
scris
ă
la
limba
ş
i literatura român
ă
 
ş
i metodica pred
ă
rii limbii române, limba
ş
iliteratura ucrainean
ă
 
ş
i metodica pred
ă
rii limbii ucrainene înv
ăţă
tori/institutori –clase cu predare în limba ucrainean
ă
 
Varianta
5
1
CONCURS NA
Ţ
IONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICEDECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNV
ĂŢĂ
MÂNTUL PREUNIVERSITAR16 iulie 2008Proba scris
ă
la limba
ş
i literatura român
ă
 
ş
i metodica pred
ă
rii limbii române, limba
ş
i literatura ucrainean
ă
 
ş
i metodica pred
ă
rii limbii ucrainene înv
ăţă
tori/institutori – clase cu predare în limba ucrainean
ă
Varianta 5
 
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord
ă
10 puncte din oficiu.
 
Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.SUBIECTUL I (30 puncte)
1.
Форми
 
займенників
 
в
 
українській
 
літературній
 
мові
 
та
 
в
 
місцевих
 
говірках
,
їхня
 
відмінність
 
у
 
відмінюванні
.
У
 
письмовій
 
відповіді
  –
Назвіть
 
розряди
 
займенників
 
і
 
дайте
 
приклади
 
для
 
кожного
 
розряду
в
 
літературній
 
мові
,
і
 
в
 
діалектах
(
місцевих
 
говірках
); –
Провідміняйте
 
по
 
одному
 
прикладові
 
займенника
 
особового
,
присвійного
,
вказівного
,
до
 
кожної
 
літературної
 
парадиґми
 
додайте
 
відмінкові
 
діалектні
 
форми
(
Називний
:
він
,
вона
,
ун
 
і
 
ін
)2.
Тематика
 
літературних
 
творів
 
в
 
діючих
 
підручниках
,
доступних
 
рівню
 
учнів
I-IV
класів
.
Відповідаючи
 
письмово
,
вкажіть
: –
Що
 
таке
 
доступність
 
літературних
 
творів
; –
Проаналізуйте
,
які
 
саме
 
твори
 
доступні
(
чи
 
недоступні
)
учням
 
того
 
чи
 
іншого
 
класу
; –
Покажіть
,
чим
 
цікавий
(
або
-
нецікавий
)
той
 
чи
 
інший
 
літературний
 
твір
 
для
 
учнів
-
українців
I-IV
класів
 
Румунії
.
SUBIECTUL II (30 puncte)
 
Scrie
ţ
i, pe foaia de concurs, r
ă
spunsul la fiecare dintre urm
ă
toarele cerin
ţ
e, cu privire la textulde mai jos:
Într-o sear 
ă
de la începutul lui iulie 1909, cu pu 
ţ 
in înainte de orele zece, un tân 
ă
r de vreo optsprezece ani, îmbr 
ă
cat în uniform 
ă
de licean, intra în strada Antim, venind dinspre strada Sfin 
ţ 
ii Apostoli, cu un soi de valiz 
ă
în mân 
ă
, nu prea mare, dar desigur foarte grea, fiindc 
ă
, obosit, o trecea des dintr-o mân 
ă
într-alta. Strada era pustie 
ş
i întunecoas 
ă
 
ş
i, în ciuda verii, în urma unor ploi generale, r 
ă
coroas 
ă
 
ş
i fo 
ş
nitoare ca o p 
ă
dure.
(George C
ă
linescu,
Enigma Otiliei 
)
 
1. Stabili
ţ
i câte un sinonim potrivit pentru urm
ă
toarele cuvinte:
mare 
,
greu 
,
elev 
,
des 
.
4 puncte
2. Preciza
ţ
i valorile morfologice
ş
i func
ţ
iile sintactice ale cuvintelor din text:
optsprezece 
,
(trecea),
întunecoas 
ă
.
6 puncte
3. Prezenta
ţ
i, prin câte un exemplu/ un comentariu potrivit sau prin câte un citat comentat, cincitr
ă
s
ă
turi fizice
ş
i/ sau morale/ de caracter ale Otiliei, personaj principal al romanului
Enigma Otiliei,
de G. C
ă
linescu.
10 puncte
 4. Preciza
ţ
i trei tr
ă
s
ă
turi care fac posibil
ă
încadrarea operei
Enigma Otiliei 
 în specia literar
ă
 
roman.
 
6 puncte
5. Construi
ţ
i dou
ă
fraze în care conjunc
ţ
ia subordonatoare
ă
introduce, mai întâi, o subordonat
ă
 predicativ
ă
 
ş
i apoi o subordonat
ă
circumstan
ţ
ial
ă
de scop
.
 
4 puncte
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->