Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
limba_slovaca_edu_2008_v5

limba_slovaca_edu_2008_v5

Ratings: (0)|Views: 117|Likes:
Published by sofia010101

More info:

Published by: sofia010101 on Jul 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2012

pdf

text

original

 
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i TineretuluiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar
Prob
ă
scris
ă
la
Limba
ş
i literatura român
ă
 
ş
i Limba
ş
i literatura slovac
ă
 
ş
i metodicapred
ă
rii activit
ăţ
ilor instructiv- educative în gr
ă
dini
ţ
a de copii Educatoare – grupecu predare în limba slovac
ă
 
Varianta
5
1
CONCURS NA
Ţ
IONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICEDECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNV
ĂŢĂ
MÂNTUL PREUNIVERSITAR16 iulie 2008Proba scris
ă
la Limba
ş
i literatura român
ă
 
ş
i Limba
ş
i literatura slovac
ă
 
ş
i metodicapred
ă
rii activit
ăţ
ilor instructiv- educative în gr
ă
dini
ţ
a de copiiEducatoare – grupe cu predare în limba slovac
ă
Varianta 5
 
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord
ă
10 puncte din oficiu.
 
Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.SUBIECTUL I 30 puncte
ľ 
a vypäla si postavu vysokú a štíhlu 
.“ 
Č 
o by sa ja hanbila – ve 
ď 
som pyšná!“ povie pevne. „Preto, že som vyu 
č 
ená, že som vzdelaná mne je len chlúba. A že spievam? To je pekne, ke 
ď 
je mladá žena veselá, nie zachmúrená ako vy.Že 
č 
as márnim? No, ve 
ď 
ti ve 
ľ 
a spraví Zuza Gunkovka, lenivá alebo An 
č 
a od Magarcov s chorým die 
ť 
ť 
om, alebo Mara s trojmesa 
č 
ným chlapcom.
1.Rozde
ľ
te na slabiky slová:
vyu 
č 
ená, zachmúrená, trojmesa 
č 
ným 
,
spraví.
 
4 body
2. Utvorte vety s pod
č
iarknutými slovami.
6 bodov
 3. Spresnite hlavnú tematiku citovaného diela, postavy v citovanom diele a ich postoj k Ile.
10 bodov
4. Napíšte autora a titul diela, z ktorého je ukážka a spresnite použitý štýl
6 bodov
 5. Analyzujte morfologicky hrubo napísanú vetu.
4 body
 .
SUBIECTUL II 30 puncte
Scrie
ţ
i, pe foaia de concurs, r
ă
spunsul la fiecare dintre urm
ă
toarele cerin
ţ
e, cu privire la textulde mai jos:
De atunci au început zile triste pentru bietul pui: se uita cu ochii plân 
ş
i cum fra 
ţ 
ii lui se înv 
ăţ 
au la zbor diminea 
ţ 
ş
i seara; iar noaptea, când ceilal 
ţ 
i dormeau sub aripa mamei, el o întreba cu spaim 
ă
− Mam 
ă
, nu e a 
ş
a c 
ă
o s 
ă
ă
fac bine? Nu e a 
ş
a c 
ă
o s 
ă
merg 
ş
i eu s 
ă
-mi ar 
ăţ 
i cet 
ăţ 
i mari 
ş
râuri 
ş
i marea? − Da, mam 
ă
, r 
ă
spundea prepeli 
ţ 
a, silindu-se s 
ă
nu plâng 
ă
.
(Ioan Al. Br
ă
tescu-Voine
ş
ti,
Puiul 
)
 
1. Stabili
ţ
i câte un sinonim potrivit pentru urm
ă
toarele cuvinte:
bietul, silindu-se.
4 puncte
2. Preciza
ţ
i valorile morfologice ale urm
ă
toarelor cuvinte:
lui, diminea 
ţ 
a, sub.
 
6 puncte
3. Povesti
ţ
i deznod
ă
mântul nara
ţ
iunii, justificând finalul prin rela
ţ
ie cu mottoul operei literare:
Sandi,
ă
ascul 
ţ 
i pe m 
ă
mica! 
 
10 puncte
4. Transforma
ţ
i vorbirea direct
ă
din fragmentul de mai sus în vorbire indirect
ă
.
6 puncte
5. Precizati func
ţ
iile sintactice ale cuvintelor
triste, noaptea, mamei, -mi 
.
4 puncte
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->