Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
cac_cong_thuc_luong_giac_lop_10_5933

cac_cong_thuc_luong_giac_lop_10_5933

Ratings: (0)|Views: 147|Likes:
Published by khoadek

More info:

Published by: khoadek on Jul 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2014

pdf

text

original

 
Ôn tp
Toán THPThttp://www.thiendangtinhyeu.uni.cc
MT S CÔNG THC TOÁN HC LP 10 & 11
1. Các tính cht c bn ca bt đng thc:
ơ ả ủ ấ ứ 
1.1. Tính cht 1 (tính cht bc cu):
ầ 
 
a > b và b > c
a > c
1.2. Tính cht 2:
ấ 
 
a > b
a + c > b + c
 
Tc là:
ứ 
 
Nu cng 2 v ca bt đng thc vi cùng mt s ta đc bt đng thc cùng
ế ế ưứ 
 chiu và tng đng vi bt đng thc đã cho.
ươ ươ ứ 
 
 H qu (Quy tc chuyn v):
ế 
a > b + c
a – c > b
1.3 Tính cht 3:
ấ 
abacbdcd
>⇒ + > +>
Nu cng các v tng ng ca 2 bt đng thc cùng chiu ta đc mt bt đng
ế ế ươ ứ ủ ư
 thc cùng chiu. Chú ý: KHÔNG có quy tc tr hai v ca 2 bt đng thc cùng chiu.
ế
1.4 Tính cht 4:
ấ 
a > b
a.c > b.c nu c > 0
ế
hoc
a > b
c.c < b.c nu c < 0
ế
1.5 Tính cht 5:
ấ 
0..0
abacbdcd
> >>> >
Nu nhân các v tng ng ca 2 bt đng thc cùng chiu ta đc mt bt đng
ế ế ươ ư
 thc cùng chiu. Chú ý: KHÔNG có quy tc chia hai v ca 2 bt đng thc cùng chiu.
ế
1.6 Tính cht 6:
ấ 
a > b > 0
a
n
> b
n
(n nguyn dng)
ươ
1.7 Tính cht 7:
ấ 
0
n n
abab
> > >
(n nguyên dng)
ươ
2. Bt đng thc Cauchy (Cô-si):
ứ 
 Đnh lí:
ị 
 
Nu
ế
0
a
0
b
thì
.2
abab
+
. Đng thc xy ra khi và ch khi: a = b
Tc là:
ứ 
Trung bình cng ca 2 s không âm ln hn hoc bng trung bình nhân ca
ơ
 chúng.
 H qu 1:
Nu 2 s dng có tng không đi thì tích ca chùng ln nht khi 2 s đõ
ế ươ ổ
 bng nhau.
Ý nghĩa hình hc:
Trong tt c các hình ch nht có cùng chu vi, nh vuông có din
 tích ln nht.
 H qu 2:
Nu 2 s dng có tích không đi thì tng ca chùng nh nht khi 2 s đó
ế ươ
 bng nhau.
Ý nghĩa hình hc:
Trong tt c các hình ch nht có cùng din tích nh vuông có chu
 vi nh nht.
 Email:
Trang
1/18
 
Ôn tp
Toán THPThttp://www.thiendangtinhyeu.uni.cc
3. Bt đng thc cha giá tr tr tuyt đi:
ứ ứ ị ệ
 
00
 x x x
>=>
T đnh nghĩa suy ra: vi mi
x R
ta có:a. |x|
0b. |x|
2
= x
2
c. x
|x| và -x
|x|
 Đnh lí:
ị 
Vi mi s thc a và b ta có:
ự 
|a + b|
|a| + |b| (1)|a – b|
|a| + |b| (2)|a + b| = |a| + |b| khi và ch khi a.b
0|a – b| = |a| + |b| khi và ch khi a.b
0
4. Đnh lí Vi-et:
Nu phng trình bc 2: ax
ế ươ
2
+ bx +c = 0 (*) có 2 nghim x
1
, x
2
(a
0) thì tng ch 2
 nghim đó là:
S = x
1
+ x
2
=
ba
P = x
1
.x
2
=
ca
Chú ý:
+ Nu a + b + c = 0 thì phng trình (*) có nhim x
ế ươ
1
= 1 và x
2
=
ca
+ Nu a b + c = 0 thì phng trình (*) có nhim x
ế ươ
1
= -1 và x
2
=
ca
 H qu:
Nu 2 s u, v có tng S = u + v và tích P = u.v thì chúng là nghim ca
ế
 phng trình: x
ươ
2
– S.x + P = 0
5. Chia đon thng theo t l cho trc:
ướ 
 
a. Đnh nghĩa:
ị 
Cho 2 đim phân bit A, B. Ta nói đim M chia đon thng AB theo t s k
 nu
ế
 MAkMB
=
b. Đnh :
ị 
Nu đim M chia đon thng AB theo t s k
ế
1 thì vi đim O bt kì ta có:
1
OAkOBOM 
=
uuuur
6. Trng m tam giác:
a. Đim G trng m tam giác khi và ch khi:
0
GAGBG
+ + =
 Email:
Trang
 2/18
nu x
ế
0nu x < 0
ế
 
Ôn tp
Toán THPThttp://www.thiendangtinhyeu.uni.cc
b. Nu G là trng tâm tam giác, thì vi mi đim O ta có:
ế
3
OGOAOBO
= + +
7. Các H Thc Lng Trong Tam Giác:
ượ 
7.1. Đnh lí Cosin trong tam giác:
ị 
 Đnh lí:
ị 
 
Vi mi tam giác ABC, ta ln có:
2 2 22 2 22 2 2
2 .cos2 .cos2 .cos
a b c bc Ab a c ac Bc b a ba
= + = + = +
7.2. Đnh lí sin trong tam giác:
ị 
 Đnh lí:
ị 
 
Trong tam giác ABC, vi R là bán nh đng tròn ngoi tip ta có:
ưế
2sin sin sin
a b c R A B
= = =
7.3. Công thc đ dài đng trung tuyn:
ưế 
2 2 222 2 222 2 22
2 42 42 4
abc
b c ama c bmb a cm
+= += +=
8. T s lng giác ca mt s góc cn nh:
ưủ ộ ớ 
Góc0
0
30
0
45
0
60
0
90
0
120
0
135
0
150
0
180
0
0
6
π 
4
π 
3
π 
2
π 
23
π 
34
π 
56
π π 
sin
0
122232
1
322212
0
cos
1
322212
0– 
12
– 
22
 – 
32
-1
tg
0
13
1
3
||– 
3
1– 
13
0
cotg
||
3
1
13
0– 
13
1– 
3
||
 Email:
Trang
 3/18

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->