Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
13Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
In for Ma Tic a 2

In for Ma Tic a 2

Ratings: (0)|Views: 77 |Likes:
Published by Vladulescu Daniela

More info:

Published by: Vladulescu Daniela on Jul 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2011

pdf

text

original

 
1
Lector. univ.dr.Cornelia MAXIM
 APLICA
Ţ 
II INFORMATICE DE BIROU 
WordExcelPowerPointOffice Binder Publisher Outlook
- Bucure
ş
ti 200
7
-
 
 
2
Cuvânt înainteIntroducere
 
Capitolul 1. Tehnici avansate de utilizare a aplica
ţ
iei Microsoft Word
 1.1. Automatizarea opera
ţ
iilor de întocmire a coresponden
ţ
ei / 91.1.1. Tip
ă
rirea scrisorilor tip (Fuzionarea documentelor) / 91.1.2. Automatizarea opera
ţ
iilor de tip
ă
rire a plicurilor 
ş
i etichetelor po
ş
tale / 191.2. Folosirea instrumentelor de verificare din programul Word / 231.2.1. Stabilirea limbii folosite / 231.2.2. Verificarea ortografiei / 241.3. Utilizarea
Ş
abloanelor în Word / 271.3.1. Modificarea
ş
abloanelor integrate în Word / 271.3.2. Crearea unui
ş
ablon pe baza unui document existent / 281.3.3. Utilizarea
ş
abloanelor integrate în Word / 29
Capitolul 2. Gestionarea tabelelor cu aplica
ţ
ia Microsoft Excel
2.1. No
ţ
iuni de baz
ă
/ 322.1.1. Caracteristicile unei aplica
ţ
ii Excel / 322.1.2. Deschiderea aplica
ţ
iei Excel / 332.1.3. Deschiderea registrului (registrelor de calcul) / 362.1.4. Crearea unui nou registru de calcul si salvarea acestuia / 372.1.5. Închiderea registrului de calcul
ş
i a aplica
ţ
iei Excel / 382.1.6. Folosirea func
ţ
iei Help / 392.2. Personalizarea (modificarea) set
ă
rilor de baz
ă
/ 402.2.1. Schimbarea modului de vizualizare a foii de calcul / 402.2.2. Schimbarea dimensiunii de vizualizare a paginii pe ecran / 422.2.3. Personalizarea /modificarea barelor de instrumente / 422.2.4. Modificarea unor op
ţ
iuni implicite ale aplica
ţ
iei Excel / 442.3. Opera
ţ
ii de baz
ă
/ 442.3.1. Introducerea datelor în foaia de calcul / 442.3.2. Selectarea datelor / 492.3.3. Copiere, mutare,
ş
tergere / 532.3.4. C
ă
utare
ş
i înlocuire / 572.3.5. Rânduri
ş
i coloane în foaia de calcul / 582.3.6. Sortarea datelor / 612.4. Formule
ş
i func
ţ
ii / 622.4.1. Formule aritmetice
ş
i logice / 622.4.2. Lucrul cu func
ţ
ii / 702.5. Formatarea unei foi de calcul / 732.5.1. Formatarea celulelor (grupurilor de celule) / 732.5.2. Verificarea scrierii / 812.5.3. Setarea documentului / 842.6. Tip
ă
rirea foilor de calcul / 872.6.1. Vizualizarea (previzualizarea) foii de calcul / 872.6.2. Tip
ă
rirea foii de calcul active, sau a registrului de calcul / 882.6.3. Tip
ă
rirea unei sec
ţ
iuni a foii de calcul active sau a unei sec
ţ
iuni predefinite / 892.7. Obiecte, grafice
ş
i diagrame / 902.7.1. Importul de obiecte / 902.7.2. Grafice
ş
i diagrame / 93
 
32.8. Gestionarea listelor în Excel (baze de date) / 1052.8.1. No
ţ
iuni de baz
ă
/ 1052.8.2. Interogarea (consultarea) bazelor de date / 1072.8.3.
 
Gruparea informa
ţ
iei prin generarea de subtotaluri / 1152.8.4.
 
Blocarea rubricilor (câmpurilor) unui tabel
 
) / 1162.8.5. Împ
ă
ţ
irea ecranului în ferestre / 1182.8.6. Protejarea
ş
i ascunderea formulelor în foaia de calcul / 119
 
2.9. Glosar de termeni / 1212.10. Teste evaluare cuno
ş
tin
ţ
e / 124
Capitolul 3. Realizarea prezent
ă
rilor cu aplica
ţ
ia Microsoft PowerPoint
3.1. No
ţ
iuni de baz
ă
/ 1273.1.1. Caracteristicile unei prezent
ă
ri PowerPoint / 1273.1.2. Deschiderea aplica
ţ
iei PowerPoint / 1303.1.3. Deschiderea unei prezent
ă
ri existente (mai multor prezent
ă
ri) / 1303.1.4. Salvarea unei prezent
ă
ri / 1333.1.5. Închiderea documentului de prezentare
ş
i a aplica
ţ
iei PowerPoint / 1343.1.6. Folosirea func
ţ
iei Help / 1353.2. Personalizarea (modificarea) set
ă
rilor de baz
ă
/ 1373.2.1. Schimbarea modului de vizualizare (afi
ş
are) a unei prezent
ă
ri / 1373.2.2. Modificarea dimensiunii de vizualizare a diapozitivelor pe ecran / 1403.2.3. Modificarea barelor de instrumente / 1403.2.4. Modificarea unor op
ţ
iuni predefinite ale aplica
ţ
iei PowerPoint / 1413.3. Crearea unei prezent
ă
ri / 1423.3.1. Crearea unei noi prezent
ă
ri / 1423.3.2. Ad
ă
ugarea(inserarea) textului într-un diapozitiv (folie / 1473.3.3. Ad
ă
ugarea textului în zona de subsol, pentru un diapozitiv sau pentru toatediapozitivele / 1493.3.4. Numerotarea automat
ă
a diapozitivelor / 1493.3.5. Introducerea datei calendaristice
ş
i a timpului în diapozitive / 1493.3.6. Alegerea unui set de caracteristici pentru diapozitiv (folie) / 1503.3.7. Introducerea unor imagini grafice (clipuri), sunete
ş
i videoclipuri în prezent
ă
ri / 1523.3.8. Introducerea unui obiect WordArt în prezent
ă
ri / 1543.3.9. Introducerea casetelor de text în prezent
ă
ri / 1553.3.10. Folosirea unui diapozitiv ( folie) Master / 1553.4. Editarea unei prezent
ă
ri / 1563.4.1. Copierea, mutarea
ş
i
ş
tergerea textului sau imaginilor în cadrul unei prezent
ă
ri si întremai multe prezent
ă
ri active / 1563.4.2. Copierea, mutarea
ş
i
ş
tergerea diapozitivelor (foliilor) în cadrul unei prezent
ă
ri sauîntre mai multe prezent
ă
ri active / 1583.4.3. Ad
ă
ugarea unui diapozitiv nou cu format definit / 1593.4.4. Reordonarea diapozitivelor ( foliilor) într-o prezentare / 1593.5. Formatarea unei prezent
ă
ri / 1613.5.1. Formatarea textului unui diapozitiv (folie) / 1613.5.2. Modificarea casetelor de text în prezent
ă
ri / 1663.5.3. Modificarea imaginilor în prezent
ă
ri / 1673.6. Obiecte, grafice
ş
i diagrame / 1683.6.1. Desenarea obiectelor / 1683.6.2. Diagrame organiza
ţ
ionale (organigrame) / 1713.6.3. Crearea de diferite tipuri de grafice: bar chart, pie chart, etc. / 175

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
gefinna liked this
sandu53 liked this
zaharia50 liked this
gefinna liked this
Alpha0Beta1 liked this
gabrielamedelet liked this
Cornel Ciprian liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->