Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
World's biggest Bank Robbery

World's biggest Bank Robbery

Ratings:
(0)
|Views: 1,242|Likes:
Published by Sagar Agarwal
World's Largest Bank robbery which was accomplished. This happened in the city of Forteleza, Brazil in the year 2005 which was planned, executed and accomplished by a Team which was technically sound in every aspect of work they did.Fortaleza, a city of about 3 million people, is the capital of Ceara state in northeastern Brazil.
World's Largest Bank robbery which was accomplished. This happened in the city of Forteleza, Brazil in the year 2005 which was planned, executed and accomplished by a Team which was technically sound in every aspect of work they did.Fortaleza, a city of about 3 million people, is the capital of Ceara state in northeastern Brazil.

More info:

Published by: Sagar Agarwal on Jul 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2012

 
Czzobikmip ia) 8Zcbcx C) CbxcrceXaee ia) 88JCZM ZP]@_ CICE_ZOZRlmi rm lmcx cha}p ciy mwmip% rlojl rcz c z}jjmzz% op oije}`mz4 +
y
 
^
eciioib
y
 
A
xbciotoib ' Kcicbmkmip
y
 
M|mj}poaiZckm rcz oi plm jczm ag 
Jmipxce Hcif Xahhmxy ag Gaxpcemtc% IAXPLMCZPMXI HXCTOE)
Plm h}xbecxy
A
i plm rmmfmi` ag C}b}zp 7 ci` C}b}zp 2%8>>= c bcib ag h}xbecxz%z}z~mjpm` pa hm moplmx plm Bcib ag plm Pcppaam` ax Goxzp Jc~opceJakkci`% p}iimem` oipa plm Hcija Jmipxce oi Gaxpcemtc) Plmy xmkawm`gowm jaipcoimxz ag =>+Xmce iapmz% ropl ci mzpokcpm` wce}m 37<%>>>%>>>Hxctoeoci Xmce ,cekazp
<> Koeeoai
]Z `aeecxz/ plcp lc~~miz pa hm plmRaxe`"z Ecxbmzp Hcif xahhmxy% rlojl rcz cjjak~eozlm`)Plm h}xbecxz kcicbm` pa mwc`m ax `ozchem plm hcif"z oipmxice cecxkz ci`zmizaxz6 plm h}xbecxy xmkcoim`
}i`ozjawmxm` }ipoe plm hcif a~mim` gax h}zoimzz ai plm kaxioib ag Kai`cy% C}b}zp <
)Plm kaimy oi plm wc}eprcz hmoib m|ckoim` pa zmm og op zla}e` hm xmjoxj}ecpm` ax `mzpxaym`) Plm hoeez rmxm iap i}khmxm` zms}mipoceey hmjc}zm plmy rmxm }zm`% kcfoibplmk cekazp ok~azzohem pa pxcjm)
^
eciioib
Plxmm kaiplz mcxeomx% plm bcib ag h}xbecxz lc` xmipm` ci mk~py ~xa~mxpyoi plm jmipxm ag plm jopy ci` plmi p}iimem` 2< kmpmxz ,8== gp/ hmimcpl prajopy heajfz pa c ~azopoai hmimcpl plm hcif) Plm bcib lc` xmiawcpm` cla}zm ci` ~}p }~ c zobi oi`ojcpoib op rcz c eci`zjc~oib jak~ciy zmeeoib hapl icp}xce ci` cxpogojoce bxczz cz rmee cz ~ecipz) Plm p}iime% hmoibxa}bley 2> jk ,8): gp/ zs}cxm ci` x}iioib 0 kmpmxz ,3: gp/ hmimcpl plmz}xgcjm% rcz rmee+jaizpx}jpm`4 op rcz eoim` ropl raa` ci` ~eczpoj ci` lc`opz ari eoblpoib ci` cox jai`opoaioib zyzpmkz)
Plmy lc` za~lozpojcpm` ms}o~kmip% oije}`oib B^Z ,beahce ~azopoaioib zyzpmkz/ ci` m|~mxpz oikcpl% miboimmxoib ci` m|jcwcpoai%
 
~
aeojm zco`
) Lmijmgaxpl
kcfoib plmhmzp }zm ag plmox m|~mxp zfoee+zmpz ci` pmjliaeaby)
 
 
 Axbciotoib ' Kcicbmkmip
Plmxm rcz c pmck ag 7 pa 8> ~ma~em6 rlmxm cz mcjl ag plmk lc` z~mjogoj dahz hmmi `membcpm` pa plmk) Pa zpcxp ropl% plm bcib `}b ci <>+kmpxmp}iime% raa` ~cimem` ci` goppm` ropl memjpxoj eoblpoib ci` x}`okmipcxycox+jai`opoaioib hy `xoeeoib ci` `obboib m|~mxpz) Gax plm ecpmzp pmjliaeabyci` lobl mi` `xoeeoib kcjloimz ci` xmb}ecx m|~mizmz plmy imm`m` jc~opceg}i`z) Za plmxm rcz c goicijoib b}y ickm`
 G 
mxici`a
) Plmi plmxm rczeaafa}p ~mxzai rla fm~p rcpjl ai ~aeojm cjpowopy rla rcz fiari cz
PlmBmxkci
) Plmi jakmz plm kazp ok~axpcip ~mxzai% plm gxaip kci rlakcicbmz cee plm xmza}xjmz ci` jc~pcoiz plm pmck rla rcz ickm`
 ^c}eaZmxboa
) Oi ploz rcy rlmi cee plm ploibz rmxm cxxcibm` plmy
 goiceeym|mj}pm` plmox ~eci ai < C}b}zp 8>>=
)
Eczpey%
plm la}zm rcz jawmxm` oirlopm ~ar`mx pa kcfm eajcpoib goibmx~xoipz `oggoj}ep)
 
M|mj}poai
Ai plm goice rmmfmi`% plm bcib hxafm plxa}bl 3)3 kmpmxz ,:)7 gp/ ag 
Zpmmexmoigaxjm` jaijxmpm
pa mipmx plm hcif wc}ep) Plm hcif iapmz rmoblm`c~~xa|okcpmey :%=>> fb ,c~~xa|) 2%2>> ehz/ ci` ra}e` lcwm xms}oxm` cjaizo`mxchem cka}ip ag pokm ci` mggaxp pa xmkawm)
 
Oiwmzpobcpoai
Plm aiey jaijxmpm oigaxkcpoai plm ~aeojm lc` rcz c ja~y ag plmo`mipopy `aj}kmip plcp lc` hmmi }zm` pa xmip plm h}oe`oib) Plmickm ag plm emczmlae`mx rcz ^c}ea Zmxboa `m Za}tc% ci` ai lozo`mipogojcpoai jcx` plmxm rcz c ~lapabxc~l ag lok% hotcxxmey  rmcxoib c lcp) Hy ecpm Iawmkhmx eczp ymcx% jmxpcoi ~xabxmzz oi plmjczm lc` hmmi kc`m) Ploxpmmi z}z~mjpz lc` hmmi cxxmzpm`% ci`cha}p 33 ~mx jmip ag plm zpaemi kaimy xmjawmxm` ci` plm ~aeojm zpoeegcoem` pa o`mipogy plm kczpmxkoi` hmloi` ploz jxokm% ^c}ea Zmxboa rla xmkcoim` c kyzpmxy ci` rlmxm cha}p xmzp ag plm kaimy rmxmzpoee }ifiari)
 
Ahzmxwcpoai ' Jaije}zoai
O lcwm iapojm` plcp plm `cpm ag xahhmxy rcz plm zckm `cpm ai plm`aj}kmipz ag 
^
c}ea Zmxboa cz loz º@CPM
A
G HOXPL° za plcp·z jceem` cjakhoim mggaxp ag `mpmxkoicpoai% `m`ojcpoai ci` lcx` raxf)Oi plm wo`ma aim og plm z~afmz~mxzai zco`% ºOP rcz plm lcx` mcxi kaimy°)Ci` pa ploz O papceey cbxmm)

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tchegoun Fagbohoun liked this
Shanmuga Sunder liked this
Asdrúbal Nascimento liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->