Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai Tap Kiem Soat Noi Bo

Bai Tap Kiem Soat Noi Bo

Ratings: (0)|Views: 443|Likes:

More info:

Published by: Ngọc Nhung Nguyễn on Jul 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2013

pdf

text

original

 
BÀI TP KIM SOÁT NI B
Bài 1:
Qua kho sát h thng KSNB ti Công ty Hng Quang, KTV nhn thy nh sau:a.
 
Các hóa n ca ngi bán khi nhn c u c mt ngi có thm quyn kýduyt cho thanh toán trên c s i chiu vi s lng thc nhp trên phiu nhp khovà n giá trên n t hàng ca n v, cng nh kim tra li vic tính toán trên hóan. b.
 
Công ty ban hành mt s quy nh v cách thc ng x ca nhân viên mua hàng khigiao tip vi nhà cung cp, thí d khi c tng quà, mi i n ung«c.
 
B phn kim toán ni b t chc trc thuc Giám c tài chính.d.
 
Các phiu nhp kho c ánh s th t trc mt cách liên tc.e.
 
nh k tin hành kim kê HTK và iu chnh li s liu trên s sách theo s thc tkim kê.f.
 
 Nhng tp tin d liu sao lu d phòng t máy vi tính c sp xp và lu gi  nian toàn.g.
 
Hàng thánh nhà qun lý u xem xét li các báo cáo bin ng v tình hình doanh thuvà chi phí so vi k hoch và phân tích nguyên nhân dn n s bin ng.h.
 
Tt c chng t thanh toán u c óng du ³ã thanh toán´ khi chi tr.
Yêu
c
u
: a. Cho bit mi nhn xét trên liên quan n b phn nào ca KSNB. b. Gi s nu nhng c im trên không c thc hin thì gian ln nào s xy ra.
Bài 2:
Ti Công ty TNHH ABC có các hot ng kim soát c mô t nh sau:a.
 
Khi t hàng mua NVL, mt liên ca H c gi cho b phn nhn hàng. Khinhn hàng, nhân viên b phn nhn hàng s ghi s thc nhn vào liên này ca n thàng và gi v cho b phn k toán  ghi s. Vt liu sau ó s c nhp vào kho. b.
 
Mt chi nhánh bán hàng ca Công ty bao gm mt ca hàng trng và 2 nhân viên.Chi nhánh c m 1 tài khon giao dch ti ngân hàng a phng. Các khon tinthu ca chi nhánh c np vào ây. Các sec rút tin ca tài khon này phi có ch kýca Ca hàng trng và Giám c tài chính Công ty. S ph c gi v cho Cahàng trng, ông này s i chiu vi s sách và lu s ph. nh k ca hàng trngs lp mt bng kê các khon chi trong k np v Công ty.
Yêu
c
u
:
i vi mi tình hung k trên, hãy cho bit im yu ca KSNB và loi gian lnhoc sai sót nào có th xy ra. Sau ó cho bit th tc kim soát nào có th iu chnh nhngim yu này ca KSNB.
 
Bài 3:
Các th tc KSNB nào cn thit  hn ch các ri ro sau:a.
 
Th khi ly hàng trong kho và  li k toán ghi chép s sách sai. b.
 
Ghi nhn bán hàng sai khách hàng do nhp sai mã khách hàng.c.
 
Mt khon bán chu cho 1 khách hàng có 1 khon n hn 4 tháng cha thanh toán.d.
 
Thc hin ghi nhn mt nghip v hàng bán tr li (trên thc t hàng không có nhpkho).e.
 
T ng xóa s mt khon n ca khách hàng (cho rng không òi c n ca kháchhàng) nhm chim ot s tin khách hàng này tr.f.
 
S lng hàng trên hóa n thanh toán nh hn s hàng thc nhp kho.g.
 
Th qu nhn tin t khách hàng và không ghi chép nghip v thu tin.
Bài 4:
Bà Tám, khách hàng lâu nm ca bn, gn ây tham gia góp vn kinh doanh vào Khudu lch Chiu Xuân, mt khu vn sinh thái kèm theo dch v café sân vn, câu cá, chèothuyn, gà ch ti ng Quy Nhn- Sông Cu ± a im ang thu hút khách du lch hinnay. Bà Tám gi in mun nh bn t vn.Tình hình kinh doanh:Chung quanh khu vc có khong 10 khu vn sinh thái tng t Chiu Xuân, ngoài ra còn cókhong 15 quán cà phê sân vn n thun (không bao gm dch v câu cá, chèo thuyn,quán n). Th mnh ca Chiu Xuân là các khách tham quan n t các tnh, h i ngh ngith giãn, câu cá, ngm cnh, thng thc gà ch c sn, ung cà phê. H là nhng ngi tiêuxài khá rng rãi. H thích Chiu Xuân vì thc n ngon, phong cách thân tình và d mn canhng ngi phc v.Bà Tám ang lo lng vì hin nay ang sa cha các tuyn ng Quy Nhn ± Sông Cu dotrn bão va ri, iu này ã làm gim khách hàng n Chiu Xuân. Bà cng bc xúc trcmt vài cuc ving thm t các c quan chc nng a phng v tình hình phòng chng tnn xã hi, mc dù  Chiu Xuân cha bao gi xy ra tình hung áng tic nào. Mt s khusinh thái, quán cà phê gn ó mi có các t nn này, mt ni ã b pht vi s tin khá ln.Bà Tám ang ngh n mt s cuc tip xúc vi chính quyn a phng  to quan h tt.Bà d nh tài tr cho mt nhà tr nhng còn e ngi vì khá tn kém.Tình hình u t.Khu du lch Chiu Xuân ã c xây dng cách ây 2 nm (trc khi bà Tám u t). Bâygi mt s công trình ã xung cp trong khi các khu xung quang mi xây ct p hn nhiu.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Vi Nguyễn liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->