Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
33Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
breviar_calcul

breviar_calcul

Ratings: (0)|Views: 856 |Likes:
Published by lucianbordeut2

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: lucianbordeut2 on Jul 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
BREVIAR DE CALCUL
1.CALCULUL SARPANTEIEVALUAREA INCARCARILOR a. Acţiuni permanente
1. Învelitoare- tablă LINDAB - g
i
= 5,0 daN/m
2
2. Greutatea tehnicã a lemnului- lemn de rãşinoase, folosit frecvent - γ = 600 daN/m
3
 
 b.
Acţiuni temporare
Sunt date de încãrcarea din greutatea zãpezii, de acţiunea vântului, precum şi degreutatea unui om, care se exercitã asupra acoperişului.
1. Încãrcarea cu zãpadã (p
z
)
(conform „Cod de proiectare.Evaluarea actiunii zăpezii asupra constructiilor”,indicativCR-1-1-3 2005)Acţiunea zăpezii se manifestă prin forţe exterioare distribuite, statice, acţionândasupra elementelor de construcţie expuse.Valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe acoperiş este dată derelaţia:S
i
*c
e
*c
t
*S
0,k 
unde:μ
i
- coeficientul de formă pentru încărcarea din zăpadă pe acoperiş;μ
i
=0,8 – pentru panta acoperişului α
0
 
0
300
α 
 S
0,K 
- valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol [KN/m
2
];(
0,
 s
=2.5 [KN/m
2
] )
 
C
e
- coeficientul de expunere al amplasamentului construcţiei ;C
e
=1,0 - în cazul expunerii parţiale, topografia terenului si prezenta altor construcţii sau a copacilor care nu permit o spulberare seminficativă a zăpezii de cătrevânt .C
t
- coeficientul termic = 1.0 (acoperişuri cu termoizolaţii uzuale )
 
S
=0.8*1.0*1.0*2.5=2.0kN/m
2
- 1 -
 
2. Încãrcarea concentratã (P)
Se adoptã: P = 80 daN - reprezentând greutatea unui om cu unelte.
gruparea (a) - G + Z şi
gruparea (b) - G + P
CALCULUL PANEI
Se calculeazã pana cea mai solicitatã, care este de regulã pana de creastã; pentrucelelalte pane se adoptã aceleaşi dimensiuni ale secţiunii.Din punct de vedere static pana se considerã grindã simplu rezematã, cudeschiderea de calcul (
), determinatã conform STAS 856 astfel:...
=
o
+ 2 ·
2a
=
o
+ a = T 2 ·
2a
= 3.20 0.75=2.45m
a. Î ncãrcãri aferente panei
Iniţial se considerã o secţiune a panei de cm sau de 12x16 cm.
- 2 -
 
Încãrcãri totale pe panã
- gruparea (a) :
mdaq
a p
/373
=
 - gruparea (b) :
ã.concentrat80P ã;distribuit - /214
 p
==
mdaq
c p
b.
 
Determinarea eforturilor
- gruparea (
a
) (G+Z) :
daNcma
27987
=
- gruparea (
b
) (G+P) :
daNcmc
20957
=
c. Calculul secţiunii
 1. Calculul de rezistenţã (verificarea eforturilor): 
2i32 2max
daN/cm100 ; cm 512 6/66,54
=====
a p p pia pef  
hbcmda
σ  σ  σ  
2. Calculul de rigiditate : 
1,225120245 
200
max
==
=
a f  f 
ef 
(
- în cm)Sãgeata efectivã maximã în cele douã grupãri:- gruparea (
a
 
cmaef    f  
46,0
=
- gruparea (
b
)
cmcef    f  
37,0
=
- sãgeata maximã de calcul va fi:
cmef    f  
46,0)37,0;46,0(max max 
==
 
CALCULUL POPILOR 
Popii sunt elemente verticale care preiau încãrcãrile transmise de pane, fiind, prinurmare, solicitaţi la compresiune cu flambaj.Se calculeazã popul cel mai solicitat (de regulã popul central) şi se adoptã, pentrusimplificare, aceeaşi secţiune şi pentru ceilalţi popi.Secţiunea iniţială sunt: Φ 12 cm ;
- 3 -

Activity (33)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
tmssorin liked this
Chelemen Marya liked this
tmssorin liked this
Chelemen Marya liked this
Sihlanick Alex liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->