P. 1
LAPORAN bakteri

LAPORAN bakteri

Ratings: (0)|Views: 6,943|Likes:
download : http://www.ziddu.com/download/10800026/LAPORANbakteri.pdf.html
download : http://www.ziddu.com/download/10800026/LAPORANbakteri.pdf.html

More info:

Published by: Hendrik_Nurfitrianto on Jul 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2013

pdf

text

 
N@WL]@J W]@BUIBQFFIB]LMILNLKI 8 M@BUA]I
LNAC 8
0*
D`}`c ]lss` Nij`#73?=55705)
=*
]ixb` D`ix` #73?=557=4)
?*
Ei`j @jh`} _`}i #73?=557=3)
5*
F* Ipm`n Din`y`ji#73?=55=00)
1*
]leciy`c Ab` _awui`j #73?=55=0?)HQ]Q_@J MILNLKID@BQNU@_ F@UAF@UIB@ E@J INFQ WAJKAU@CQ@J@N@FQJITA]_IU@_ JAKA]I _Q]@M@Y@
 
=707M@M IWAJE@CQNQ@J
@*N`u`} Man`b`jk
W`e` mama}`w` e`s`{`}s` ua}`bci}. san fib}lm` uan`c fajh`ei flean y`jk ma}f`jd``u qjuqb fajan``c w}lsas&w}lsas bacieqw`j sam`m sid`u ba}`k`f`jy`s`jk`u nq`s. sa}m` kqj` e`j fqe`cjy` eif`jiwqn`si* Wajaniui`j w`e` mie`jkfib}lmilnlki uan`c fafma}ib`j sqfm`jk`j y`jk mas`} ua}c`e`w `w` y`jk biu`bau`cqi uaju`jk kajauib` e`j fau`mlnisfa* Mie`jk fib}lmilnlki e`w`u fafm`juqfafao`cb`j mama}`w` wa}f`s`n`c`j f`jqsi` y`jk w`nijk }qfiu y`jk sam`ki`j mas`} ei`ju`}`jy` eisam`mb`j wa}s`ijk`j e`n`f waf`jd``u`j sqfma}&sqfma} e`y`y`jk ua}m`u`s hqfn`cjy` e`j wa}s`ijk`j `b`j }q`jk* Ei`ju`}` wa}f`s`n`c`jua}samqu `e`n`c sqwn`i aja}ki `u`q w`jk`j `k`} oqbqw. wlnqu`j nijkbqjk`j e`j wajoak`c`j wajy`biu sa}u` wafanic`}``j basac`u`j y`jk safq`jy` sqe`ceiwao`cb`j eajk`j fajkkqj`b`j uabjlnlki eajk`j fajkkqj`b`jfib}ll}k`jisfa* @e` mama}`w` fib}lm` y`jk eikqj`b`j e`n`f }ab`y`s`kajauib`. `e` y`jk eif`jd``ub`j e`n`f w}lsas wafmqu`j aja}ki. `e` y`jkei}ab`y`s` sqw`y` e`w`u fajkc`joq}b`j wlnqu`j `e` y`jk eimq`u sam`k`i w}luaijsan uqjkk`n* Wajoak`c`j wajy`biu y`jk fa}qw`b`j dlbqs `{`n fib}lmilnlki. uan`ceikqj`b`j e`n`f wajkaje`ni`j wajy`biu o`o`} e`j s`f`wi sab`}`jk uau`wfa}qw`b`j dlbqs qu`f`*Fib}ll}k`jisfa s`jk`u wajuijk e`n`f h`}ijk&h`}ijk bacieqw`j ei saui`wnijkbqjk`j* M`jy`b fib}ll}k`jisfa ei n`qu e`j e`n`f m`e`j&m`e`j `i} u`{`} faj`jkb`w aja}ki e`}i sij`} f`u`c`}i e`j fajyifw`j e`n`f flnabqn&flnabqny`jk eikqj `b`j l}k`jisfa&l}k`jisfa n`ij sam`k`i f`b`j`j* Fib}ll}k`jisfafajkq}`ib`j l}k`jisfa&l}k`jisfa f`ui e`j m`c`j mq`jk`j e`}i l}k`jisfa&l}k`jisfa cieqw. e`j e`w`u fajkq}`ib`j mama}`w` nifm`c ijeqsu}i*
 
Fib}ll}k`jisfa s`jk`u ololb eikqj`b`j e`n`f wajaniui`j sauie`b&uie`bjy` `e` mama}`w` `n`s`j ei`ju`}`jy` `e`n`c fib}ll}kjisfa }an`uid saea}c`j`*Namic fqe`c fafwan`h`}i w}lsas&w}lsas bacieqw`j e`n`f l}k`jisfa&l}k`jisfa ma}san s`uq y`jk saea}c`j`* Fib}ll}k`jisfa e`w`u eikqj`b`j e`n`f sq`uq wa}olm``j qjuqb fafwa}lnac c`sin&c`sin y`jk sao`}` su`uisuib ua}`je`nb`j#}ani`mna) eajk`j mi`y` y`jk {`h`} e`j }an`uita fq}`c* Fib}ll}k`jisfa ma}bafm`jk mi`b eajk`j oaw`u. sacijkk` s`jk`u ololb m`ki b`hi`j&b`hi`j y`jkfajy`jkbqu wa{`}is`j ijdl}f`si kajauib*Fib}lmilnlki sajei}i fafinibi mama}`w` o`m`jk infq n`ij sawa}ui m`bua}ilnlki y`jk bcqsqs fafwan`h`}i m`bua}i. ti}lnlki y`jk bcqsqs fafwan`h`}iti}qs. w`ulnlki e`j n`ij&n`ij* E`n`f bq}ibqnqf f`u` bqni`c ei Hq}qs`j MilnlkiQjas`. f`u` bqni`c fib}lmilnlki fafwan`h`}i m`bua}ilnlki. ti}lnlki e`j fiblnlki*Ei `ju`}` m`jy`b fib}ll}k`jisfa y`jk uan`c eibaj`ni. m`bua}ifqjkbij y`jk uan`c eib`hi sao`}` faje`n`f* _am`ki`j mas`} m`bua}i `e`n`cl}k`jisfa ma}san s`uq eajk`j majuqb mqn`u. m`u`jk. `u`q swi}`n. u`wi mama}`w` hajisfafmajuqb din`faj* M`bua}i fafinibi san. j`fqj u`b ma}ijui san. e`j uie`b fafinibi fafm}`j y`jk fafm`u`si su}qbuq} iju}` san* Ti}qs `e`n`c bas`uq`j qjiuu`b ma}san y`jk ua}n`nq baoin qjuqb einic`u eajk`j fib}lsblw o`c`y`*Lnac b`}aj` iuq. w`e` w}`buibqf fib}lmilnlki iji biu` `b`j fafwan`h`}i ma}m`k`i `buitiu`s e`}i fib}lmi` y`jk faniwqui8 m`bua}i e`j ti}qs* Eajk`jfajkkqj`b`j faei` e`j uabjib bcqsqs. sacijkk` biu` e`w`u fajkieajuidib`sifib}lmi` ua}samqu. sa}u` fajolm` fajkqhi `juimiluib y`jk mis` fajkc`fm`u wa}bafm`jkmi`b`j #}asisuajsi) e`}i m`bua}i y`jk fa}qkib`j f`jqsi`* _a}u` e`w`ufajkijtabsib`j ti}qs ba san y`jk sasq`i sacijkk` ti}qs e`w`u ma}aw}leqbsi e`je`w`u eifq}jib`j sacijkk` eibau`cqi majuqb ti}qsjy`*
M*]qfqs`j F`s`n`c
Ma}e`s`}b`j n`u`} man`b`jk ei `u`s. e`w`u ei}qfqsb`j sam`k`i ma}ibqu 80*M`k`if`j` fafmq`u faei` y`jk m`ib qjuqb m`bua}i<

Activity (167)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Susi Gustiani liked this
Hilda Nafc liked this
Matahari Senja liked this
Hanzu Orizawa added this note
koq ga bisa di download

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->