Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Psaltirea Binecuvantarilor

Psaltirea Binecuvantarilor

Ratings: (0)|Views: 177 |Likes:
Published by danutzek

More info:

Published by: danutzek on Jul 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2013

pdf

text

original

 
BIBLIOTECA ORTODOXA SFANTUL PAHOMIE Acest document este în domeniul public.Copierea este încurajat 
ă
.PSALTIREA BINECUVANTARILORSf. Arsenie CapadocianulPSALTIREA CA O CARTE A TREBUINTELOR, potrivit practicii Sf. ArsenieCapadocianul, a
ş
a cum ne este înmânat 
ă
de Cuviosul Paisie Aghioritul.Cartea a fost tradus
ă
pentru Biblioteca Sf. Pahomie din greac
ă
de Vassilios Kollias,
ş
i apoi în român
ă
de Radu Hagiu, editat 
ă
de Karen RaeKeck NOTA EDITORULUI:Sfântul Arsenie obi
ş
nuia s
ă
foloseasc
ă
Psalmii pentru binecuvânt 
ă
ri,îndeosebi atunci când nu se afla vreuna prescris
ă
unei anumite ocazii. Înpartea întâi se g
ă
se
ş
te coresponden
ţ 
a între psalmi
ş
i diferite ocazii. Listaoriginal
ă
greac
ă
poate fi g
ă
sit 
ă
în „O Geron Paisios”, a IeromonahuluiHristodul, Agion Oros, 1994. În partea a doua, am prev 
ă
zut un index (maidegrab
ă
s
ă
rac); poate altcineva se va îngriji s
ă
întocmeasc
ă
unul mai bun.Dincolo de toate considera
ţ 
iile religioase, aceast 
ă
„Carte a Trebuin
ţ 
elor”este un o portret fascinant al vie
ţ 
ii rurale din Anatolia, la începutul celui de-aldou
ă
zecilea veac:
ş
i reflect 
ă
mai mult „îndelunga durare” a istoriei bizantinesau dificult 
ăţ 
ile particulare ale timpului Sf. Arsenie, nu ne sim
ţ 
im îndeajunsde informa
ţ 
i chiar 
ş
i s
ă
presupunem. Cu siguran
ţă
nu g
ă
sim aici o idealizarea condi
ţ 
iilor rurale: este demn
ă
de re
ţ 
inut mai ales grija deosebit 
ă
pentrualinarea r 
ă
nilor psihologice, cât 
ş
i a celor fizice,
ş
i men
ţ 
ionarea a ceea ce amnumi ast 
ă
zi „tulburare tensional
ă
post-traumatic
ă
”.Pentru noi, cel pu
ţ 
in, motiva
ţ 
ia precis
ă
din spatele alegerii de c
ă
tre sfânt a unui anumit psalm pentru o trebuin
ţă
dat 
ă
, nu este întotdeauna v 
ă
dit 
ă
;aceasta poate
ş
i pentru a încuraja o medita
ţ 
ie mai adânc
ă
asupra cuvintelor.Ortodoxia nu este magie,
ş
i un document precum acesta nu este oîncuviin
ţ 
are a „supersti
ţ 
iilor 
ţă
ă
ne
ş
ti”; este mai degrab
ă
un canal prin careDragostea lui Dumnezeu poate intra în fiecare aspect al societ 
ăţ 
ii omene
ş
ti.PARTEA ÎNTÂI:O LIST
 Ă
A PSALMILOR SPRE FOLOSIN
ŢĂ
CA BINECUVÂNT
 Ă
RI,ORÂNDUIT
 Ă
DUP
 Ă
ORDINEA DIN PSALTIRE:NOT
 Ă
IMPORTANT
 Ă
:Primul num
ă
r este num
ă
rul psalmului în Biblia greac
ă
– Septuaginta. Al doilea num
ă
r este num
ă
rul psalmului a
ş
a cum se g
ă
se
ş
te în textulmasoretic.1(1) Atunci când un pom sau o vi
ţă
 -de-vie este plantat 
ă
, ca s
ă
poat 
ă
 aduce road
ă
.
 
2(2) Pentru ca Dumnezeu s
ă
îi lumineze pe cei ce se duc la întâlniri
ş
isoboare.3(3) Pentru ca r 
ă
utatea s
ă
ias
ă
de la oameni, ca s
ă
nu î
ş
i mai chinuiasc
ă
 cu nedreptate semenii.4(4) Pentru ca Dumnezeu s
ă
ă
maduiasc
ă
pe oamenii cei sim
ţ 
itori, ce seîmboln
ă
vesc de deprimare din pricina purt 
ă
rii oamenilor cu inima împietrit 
ă
.5(5) Pentru ca Dumnezeu s
ă
ă
m
ă
duiasc
ă
ochii cei r 
ă
ni
ţ 
i, ce s-au mu
ş
cat de c
ă
tre o persoan
ă
rea.6(6) Pentru ca Dumnezeu s
ă
dezlege persoana ce se afl
ă
sub o vraj
ă
.7(7) Pentru cei ce s-au p
ă
gubit din pricina fricii, a groazei
ş
i aamenin
ţă
rii oamenilor celor r 
ă
i.8(8) Pentru cei ce sunt r 
ă
ni
ţ 
i de diavoli sau de oameni strica
ţ 
i.9(9
ş
i 10) Pentru ca diavolii s
ă
înceteze a te chinui în somn, sau cuînchipuiri în timpul zilei.10(11) Pentru perechile cu inima împietrita care se ceart 
ă
 
ş
i divor 
ţ 
eaz
ă
 (când b
ă
rbatul sau femeia împietrit 
ă
la inim
ă
î
ş
i chinuiesc so
ţ 
ia sau b
ă
rbatulsim
ţ 
itor).11(12) Pentru oamenii bolnavi cu mintea, care au r 
ă
utate
ş
i îi vat 
ă
m
ă
peal
ţ 
ii.12(13) Pentru cei ce sufer 
ă
din pricina ficatului.13(14) Pentru un diavol înfrico
şă
tor; repetat de trei ori pe zi, vreme detrei zile.14(15) Pentru ca tâlharii sau ho
ţ 
ii s
ă
 -
ş
i schimbe cugetul
ş
i s
ă
plecenef 
ă
când vreo v 
ă
ă
mare,
ş
i poc
ă
indu-se.15(16) Pentru ca cheia s
ă
se g
ă
seasc
ă
, atunci când se pierde.16(17) Pentru o acuza
ţ 
ie grav 
ă
 
ş
i nedreapt 
ă
, de trei ori pe zi vreme detrei zile.17(18) Când se petrece un cutremur sau alt dezastru al naturii, sauploaie toren
ţ 
ial
ă
cu fulgere.18(19) Pentru ca femeile s
ă
nasc
ă
cu bine.19(20) Pentru ca perechile ce din pricini medicale nu pot avea copii, caDumnezeu s
ă
îi t 
ă
m
ă
duiasc
ă
 
ş
i ca s
ă
nu divor 
ţ 
eze.20(21) Pentru ca Dumnezeu s
ă
înmoaie inimile celor boga
ţ 
i
ş
i ei s
ă
fac
ă
 milostenie c
ă
tre cei s
ă
raci.21(22) Pentru ca Dumnezeu s
ă
opreasc
ă
focul, ca s
ă
nu se petreac
ă
 
ă
ă
mare mare.22(23) Pentru ca Dumnezeu s
ă
 -i îmblânzeasc
ă
pe copiii cei foarteneascult 
ă
tori, care aduc întristare p
ă
rin
ţ 
ilor lor.23(24) Pentru ca s
ă
se deschid
ă
u
ş
a când s-a pierdut cheia.24(25) Pentru cei a c
ă
ror ispit 
ă
îi tulbur 
ă
foarte
ş
i aduce astfel mereunecazuri în vie
ţ 
ile lor, f 
ă
cându-i s
ă
 -
ş
i piard
ă
lini
ş
tea
ş
i s
ă
se plâng
ă
.25(26) Când cineva cere ceva bun de la Dumnezeu, ca El s
ă
îl d
ă
ruiasc
ă
 
ă
ă
ca acela s
ă
se vat 
ă
me.26(27) Pentru ca Dumnezeu s
ă
îi ocroteasc
ă
pe
ţă
rani de o
ş
tilevr 
ă
 jma
ş
e, ca ele s
ă
nu vat 
ă
me oamenii sau câmpurile lor.27(28) Pentru ca Dumnezeu s
ă
ă
m
ă
duiasc
ă
pe cei ce sufer 
ă
din pricinabolilor de obâr 
ş
ie nervoas
ă
sau mintal
ă
.
 
28(29) Pentru cei c
ă
rora marea le face r 
ă
u
ş
i le este team
ă
de mareaaspr 
ă
.29(30) Pentru cei ce se afl
ă
în primejdie departe, pe t 
ă
râmul oamenilor s
ă
lbatici
ş
i necredincio
ş
i, ca Dumnezeu s
ă
îi p
ă
zeasc
ă
 
ş
i s
ă
îi lumineze peoamenii de acolo s
ă
devin
ă
pa
ş
nici
ş
i s
ă
vin
ă
la cuno
ş
tin
ţ 
a lui Dumnezeu.30(31) Pentru ca Dumnezeu s
ă
dea grâne
ş
i roade îndeajuns, atuncicând vremea nu este bun
ă
pentru agricultur 
ă
.31(32) Pentru ca cei ce c
ă
l
ă
toresc s
ă
 -
ş
i g
ă
seasc
ă
drumul atunci când s-au r 
ă
ă
cit 
ş
i sufer 
ă
din pricina aceasta.32(33) Pentru ca Dumnezeu s
ă
descopere adev 
ă
rul celor ce sunt întemni
ţ 
a
ţ 
i pe nedrept,
ş
i ca s
ă
fie elibera
ţ 
i.33(34) Pentru cei pe patul de moarte, când sunt chinui
ţ 
i de diavoli. Sau,pentru oastea vr 
ă
 jma
şă
când aduce primejdie
ş
i trece grani
ţ 
ele cu scopurirele.34(35) Pentru ca Dumnezeu s
ă
îi elibereze pe oamenii buni din curseleoamenilor r 
ă
i, care profit 
ă
de norodul lui Dumnezeu.35(36) Pentru ca vr 
ă
 jm
ăş
ia s
ă
piar 
ă
cu des
ă
vâr 
ş
ire dup
ă
certuri
ş
ineîn
ţ 
elegeri.36(37) Pentru oameni r 
ă
ni
ţ 
i grav de uciga
ş
i.37(38) Când f 
ă
lcile dor din pricina din
ţ 
ilor strica
ţ 
i.38(39) Pentru ca oamenii ce sunt p
ă
ă
si
ţ 
i
ş
i ab
ă
tu
ţ 
i s
ă
g
ă
seasc
ă
delucru, ca s
ă
înceteze a se mai nec
ă
 ji.39(40) Pentru ca dragostea între patron
ş
i lucr 
ă
tor s
ă
se întoarc
ă
, atuncicând s-au schimbat vorbe grele.40(41) Pentru ca femeile s
ă
nasc
ă
cu bine, atunci când copilul vineînainte de vreme în lume.41(42) Pentru cei tineri atunci când se îmboln
ă
vesc din pricinadragostei,
ş
i unul este r 
ă
nit 
ş
i sufer 
ă
.42(43) Pentru ca oamenii s
ă
se libereze din temni
ţ 
ele unui neamvr 
ă
 jma
ş
.43(44) Pentru ca Dumnezeu s
ă
descopere adev 
ă
rul perechilor, când s-apetrecut o neîn
ţ 
elegere, ca s
ă
vin
ă
iar 
ăş
i la pace
ş
i dragoste unul fa
ţă
dealtul.44(45) Pentru cei ce sufer 
ă
din pricina inimii sau a rinichilor.45(46) Pentru tinerii ce sunt împiedica
ţ 
i de vr 
ă
 jma
ş
din pricina pizmei s
ă
 întemeieze o familie (s
ă
se c
ă
s
ă
toreasc
ă
).46(47) Pentru ca patronul sau lucr 
ă
torul s
ă
g
ă
seasc
ă
pace, cândlucr 
ă
torul pleac
ă
sup
ă
rat pe patron,
ş
i ca lucr 
ă
torul s
ă
g
ă
seasc
ă
de munc
ă
.47(48) Când bande de tâlhari jefuiesc
ş
i se petrec mari nenorociri; s
ă
seciteasc
ă
repetat vreme de 40 de zile.48(49) Pentru cei ce au o slujb
ă
primejdioas
ă
.49(50) Pentru ca oamenii ce sunt departe de Dumnezeu s
ă
se poc
ă
iasc
ă
 
ş
i s
ă
se întoarc
ă
la Dumnezeu
ş
i s
ă
se mântuiasc
ă
.50(51) Când, din pricina p
ă
catelor noastre
ş
i spre a ne îndrepta, vinepedeaps
ă
de la Dumnezeu (epidemie
ş
i moarte pentru oameni sau animale).51(52) Pentru ca st 
ă
pânii cu inima împietrit 
ă
s
ă
se poc
ă
iasc
ă
 
ş
i s
ă
 devin
ă
milo
ş
i
ş
i s
ă
nu chinuiasc
ă
oamenii.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Ratiu Andrei liked this
mihailnicolas liked this
Nicu liked this
miiucu liked this
miiucu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->