Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dilema Melayu

Dilema Melayu

Ratings: (0)|Views: 114 |Likes:
Published by hazriq

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: hazriq on Jul 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/23/2014

pdf

text

original

 
DILEMA MELAYU ± Dr Mahathir
1. Pendahuluan
Pendapat awal saya mengenai masalah yang sedang dihadapi oleh orang Melayu dibentangkanuntuk pertama kalinya sewaktu menjawab cabaran yang dikemukakan oleh Profesor Ungku Aziz,Profesor Ekonomi (sekarang Profesor Diraja dan Naib Canselor) di Universiti Malaya. Di dalamsatu seminar yang diadakan di Kuala Lumpur pada tahun 1966, ketika mem bincangkan sebab-sebab lemahnya pencapaian pelajar-pelajar Melayu, saya telah menyebut, antara lain, tentang pengaruh keturunan dan alam sekitar sebagai faktor-faktor yang menye babkan wujudnyamasalah ini. Memang tidak dapat dinafikan bahawa lain-lain faktor seperti dasar pelajaran,kemudahan yang tidak mencukupi, kekurangan guru serta guru yang tidak cukup terlatih turutmemainkan peranan dalam meningkatkan lagi peratus kegagalan di kalangan pelajar Melayu. Namun, pada hemat saya, faktor-faktor keturunan dan alam sekitar tidak boleh diketepikan begitu sahaja tanpa diberi perhatian yang serius.Pandangan yang sedemikian pada umumnya telah tidak dipersetujui oleh peserta-pesertaseminar, terutama sekali oleh Profesor Ungku Aziz sebab pandangan tersebut dikatakan memberitakrif bahawa orang Melayu memang pada lahiriahnya adalah bersifat inferior atau rendandiri.Oleh kerana sifat ini dikatakan terdapat dalam zuriat orang Melayu maka ini ber makna is kekalturun-temurun. Ini bukanlah apa yang saya maksudkan atau apa yang telah saya rumuskan.Tujuan saya ialah mahu menumpukan perhatian kepada beberapa faktor hakiki yangmerencatkan kemajuan orang Melayu, terutama faktor-faktor yang boleh dibaiki. Jika amalanyang dianggap kurang baik itu diketahui dan diakui oleh umum, maka lebih mudahlah untuk mengatasinya. Pada umumnya, orang-orang Islam, termasuk orang-orang Melayu, memang tidak dapat menerima fikiran-fikiran moden mengenai evolusi manusia. Meskipun begitu, orangMelayu sendiri mengakui bahawa ciri-ciri tertentu dalam diri seseorang itu diturunkan dari ibu bapa kepada anak-anak mereka. Ini dapat dilihat dalam peribahasa Melayu yang berbunyi "Bapa borek anak rintik". Maksudnya memang nyata. Kalau begitulah keadaannya bagi seseorangindividu, maka tentunya pengaruh keturunan juga memainkan peranannya dalam per kembangankelompok individu dalam sesuatu kaum. Perkara yang umumnya tidak diketahui oleh orang-
 
orang Melayu ialah kesan pembiakan seketurunan atau pembiakbakaan dalam. Di dalam buku inisaya cuba menerangkan bagaimana hukum genetik, yang menentukan penyaluran ciri-ciriketurunan, dipengaruhi oleh pembiakan seketurunan dan lain-lain amalan perkahwinan.Pemikiran yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip sains telah banyak didapati mengenai pembiakan seketurunan dan kesannya terhadap masyarakat manusia. Malahan Cyril DeanDarlington, seorang ahli genetik British, di dalam bukunya "The Evolution of Men and Society",memberi pendapat yang ekstrem bahawa evolusi masyarakat manusia ditentukan oleh baka.Menurut beliau, tamadun akan berkembang maju atau runtuh mengikut penentuan baka. Beliaumenyatakan bahawa apabila sesuatu golongan pemerintah berkuasa, mereka akan cubamengekalkan kuasa mereka melalui pembiakan seketurunan tanpa membenarkan kemasukan baka-baka barn ke dalam keturunan mereka. Amalan begini, menurut Darlington, telahmempercepatkan kejatuhan pemerintahan Firaun, Ptolemy dan Caesar.Hipotesis yang menarik ini umumnya agak keterlaluan untuk diterima oleh semua orang,termasuklah orang-orang bukan Islam. Bagaimanapun, Darlington cuma menyentuh mengenaisoal perkahwinan di antara saudara kandung, satu amalan yang tidak terdapat langsung dikalangan orang-orang Melayu. Walau bagaimanapun, takrif moden mengenai pembiakanseketurunan termasuklah amalan perkahwinan di antara sepupu atau kaum keluarga yang dekat.Amalan begini agak biasa berlaku di kalangan orang-orang Melayu. Pengaruh keturunan boleh juga menimbulkan kesan yang buruk di dalam masyarakat yang menggalakkan setiap orang berkahwin, tidak kira sama ada orang itu sihat atau tidak. Oleh itu orang-orang yang cacat tubuh badan dan otak juga dikahwinkan dan beranak pinak.Sesungguhnya memang diakui bahawa pembiakan seketu runan tidaklah berleluasa di dalammasyarakat Melayu, namun tidak dapat dinafikan bahawa pembiakan begini adalah lebih kerap berlaku di kalangan masyarakat Melayu kalau dibanding kan dengan kaum terbesar yang lain diMalaysia ² iaitu masya rakat Cina. Sebaliknya adat perkahwinan orang Cina meng halang pembiakan seketurunan. Kalau begitu, memang wajar lah dikatakan bahawa pembiakanseketurunan dan amalan kahwin paksa di kalangan orang-orang yang cacat telah menyebabkan peratus manusia yang gagal di kalangan orang Melayu lebih tinggi kalau dibandingkan dengankaum-kaum lain.
 
Keterangan ini diberikan sebagai mengalas serta menyokong pandangan saya itu. Walau bagaimanapun, penerangan ini tidak pula diharapkan akan diterima dengan mudah. Implikasi pandangan begini adalah terlalu merungsingkan sebab ia tidak pula memperlihatkan harapan bagi pemulihan yang mudah dan cepat.Faktor-faktor alam sekitar yang mempengaruhi keadaan orang Melayu kurang kontroversinya.Memang lebih senang kalau hendak menyalahkan faktor-faktor luaran daripada faktor-faktor dalaman. Lagipun, alam sekitar adalah lebih senang untuk dibetulkan, dan berbeza daripadafaktor keturu nan, ia memperlihatkan harapan bagi pemulihan yang mudah.Selepas membincangkan beberapa faktor yang telah mempe ngaruhi evolusi orang Melayu,memang wajarlah diteruskan usaha mencari dan menganalisa lain-lain faktor yang telahmenyebabkan kedudukan orang Melayu sebegitu rupa seperti yang terdapat sekarang ini. RupertEmerson yang menulis dari hal kuasa orang Melayu di Kedah dalam bukunya "Malaysia",menyatakan bahawa "(mereka) terpaksa berjuang dalam kea daan tersepit dan selepas setiap perjuangan itu kuasa autonomi mereka hilang sedikit demi sedikit". Perkara yang menjadikenyataan bagi orang-orang Melayu di Kedah ternyata kebenarannya bagi orang-orang Melayudi negeri-negeri lain. Kini, seperti juga di masa-masa dahulu, orang Melayu mem punyaikeinginan untuk memperkukuhkan hak-hak yang di peruntukkan kepada mereka dan yangdianggap memang milik mereka, tetapi di samping itu mereka juga mahu bersopan santun, beradab dan bertimbang rasa terhadap hak-hak dan tuntutan orang lain. Dalam sanubari merekaterasa bahawa walau apapun yang mereka buat dan persetujui, semuanya akan beransur-ansur terlepas dari kekuasaan mereka; dan lama kelamaan mereka tetap kehilangan tanah air merekasendiri. Inilah Dilema Melayu.Buku ini diterbitkan bukanlah dengan maksud hendak men cari kepopularan dari kalanganmasyarakat tertentu di Malaysia. Malahan, sebaliknya besar kemungkinan is akan menimbulkanrasa tidak puas hati di kalangan golongan¬golongan tertentu dan kemarahan dari kalangangolongan lain. Tiada maaf yang dipinta ² apa yang saya tulis telah ditulis dengan ikhlas.
Mahathir b. Mohamad
 
 Pondok Maharizan Batu 6,
 
Titi Gajah,
 
 Kota Setar,
 
 Kedah. 1970
 

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
pretender liked this
Hackerz Toraze liked this
honey_bie1512 liked this
malaystudies liked this
zairizul2145 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->